ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กาดนัดเมืองเถินดอทคอม ค่ะ   Click to listen highlighted text! ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กาดนัดเมืองเถินดอทคอม ค่ะ Powered By GSpeech
 

เวทีประชุมการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยตามแผนรณรงค์ ”แยกก่อนทิ้ง”

๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง นายเชาว์ทวีพัฒน์ ดนัยนันท์ ปลัดอาวุโส อำเภอเถิน ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายอำเภอเถิน ให้เป็นประธานเวทีประชุมการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยตามแผนรณรงค์ ”แยกก่อนทิ้ง” ทั้งนี้เพื่อทำความตกลงร่วมกัน ระหว่างเทศบาลเมืองล้อมแรด ในฐานะเจ้าภาพกลุ่ม Cluster กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม Cluster พื้นที่อำเภอเถิน แม่พริก และสบปราบ จำนวน ๑๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อนร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) การขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยครัวเรือนลดปริมาณขยะ ใช้หลักการใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนของประชาชนทุกภาคส่วน ในการลดขยะต้นทางตามแนวทางประชารัฐ แผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ของจังหวัดลำปาง รวมถึงพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ และ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๐ โดยจังหวัดลำปางได้กำหนดแผนการรณรงค์ แยกก่อนทิ้ง ของจังหวัดลำปาง ให้เป็นรูปธรรม ภายในห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม – ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้จังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน/หมู่บ้าน และประชาชนร่วมกันขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย รวมถึงกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้รวมมือกันลดปริมาณขยะต้นทางโดยเริ่มต้นที่ครัวเรือน สำนักงาน พร้อมทั้งกำหนดจุดรวมขยะ เพื่อง่ายแก่การจัดเก็บ และแนวทางการบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ
(ภาพ:ข่าว เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 51072970_238954350348987_1996044282259046400_n.jpg51256805_1492269424239172_878716438649503744_n.jpg51072970_238954350348987_1996044282259046400_n.jpg51378942_237599110518744_1864588338489458688_n.jpg50950878_753650598348298_1644005947812610048_n.jpg51596404_350586702444835_3131623756896665600_n.jpg51459366_392067211338452_2882625463157522432_n.jpg51172531_141906453414099_7222307844064804864_n.jpg51168137_621736208271684_5743052430795341824_n.jpg51105785_356116195114063_7171018164954726400_n.jpg51100891_337607430422378_1400495565715800064_n.jpg51059123_609014429528007_8742561687996989440_n.jpg51007213_148027516084788_4394689135168716800_n.jpg50994966_398193784110605_145059810298036224_n.jpg51236133_319031058735271_5347362535538425856_n.jpg51072970_238954350348987_1996044282259046400_n.jpg

Tags: กาดนัดเมืองเถินดอทคอม, ทม.ล้อมแรด

พิมพ์ อีเมล

กาดนัดเมืองเถินดอทคอม แชลแนลยูทูป

กาดนัดเมืองเถินดอทคอม แชลแนลยูทูป

     

สำหรับข้อคิดเห็นที่ทรงคุณค่า

 

บ้านสรวลโฮมสเตย์ Baan Suan

พบกับเรา บ้านสรวลโฮมสเตย์ Baan Suan ได้ที่นี่

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech