กาดนัดเมืองเถินดอทคอม
บริการออกแบบ/ดูแลเว็บไซต์

สถานที่ติดต่อ

115 หมู่ 3 ต.ล้อมแรด 
อ.เถิน จ.ลำปาง 52160

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
08.30 น. - 16.30 น.
หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร: 086-1902513 และ 085-7081347 
ในวันและเวลาราชการ

เพจ : กาดนัดเมืองเถินดอทคอม 
E-mail : 
thoenmarketdotcomwebsite@gmail.com 

"ด้วยหลักการที่ว่า "ดูแลกัน...ด้วยหัวใจ" เราจึงดำเนินการด้วยความ รวดเร็ว ถูกต้อง และสบายใจในบริการ จึงทำให้หลายหน่วยงาน อปท.ในอำเภอเถิน และอำเภอใกล้เคียง ตลอดจนธุรกิจร้านค้าภาคเอกชน ไว้วางใจเรื่อยมา ดังนั้น คิดถึงเว็บไซต์ คิดถึง JOOMLA คิดถึง "กาดนัดเมืองเถินดอทคอม"..."

AIS fiber