ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กาดนัดเมืองเถินดอทคอม ค่ะ   Click to listen highlighted text! ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กาดนัดเมืองเถินดอทคอม ค่ะ Powered By GSpeech
 

อบต.แม่วะ - กาดนัดเมืองเถินดอทคอม

การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ อำเภอเถิน ประจำปี ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ ได้จัดให้มี การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ อำเภอเถิน ประจำปี ๒๕๖๒ "ผู้สูงอายุเกมส์" ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ โดยมี นายยรรยง กุนาคำ นายอำเภอเถิน เป็นประธานเปิดงาน และนายขจรศักดิ์ คำดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ เป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้ส่วนอายุจาก อปท.ในอำเภอเถิน เข้าร่วมประกอบด้วย เทศบาลเมืองล้อมแรด เทศบาลตำบลเถินบุรี เทศบาลตำบลเวียงมอก เทศบาลตำบลแม่มอก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ (เจ้าภาพ) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ และ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง มีการแข่งขันกีฬาและการละเล่นประเภทต่างๆ ให้ผู้สูงอายุของแต่ละ อปท.ร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน ปิดการแข่งขันเวลา ๑๗.๐๐ น. ได้มีการส่งมอบธงเจ้าภาพในปีต่อไปคือ ตำบลล้อมแรดต่อไป
(ภาพ:ข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ จ.ลำปาง) 

 IMG_8590.jpgIMG_8548.jpgIMG_9301.jpgIMG_9299.jpgIMG_9298.jpgIMG_9297.jpgIMG_9296.jpgIMG_9294.jpgIMG_9293.jpgIMG_9291.jpgIMG_9290.jpgIMG_9289.jpgIMG_9288.jpgIMG_9287.jpgIMG_9286.jpgIMG_9285.jpgIMG_9284.jpgIMG_9283.jpgIMG_9282.jpgIMG_9276.jpgIMG_9271.jpgIMG_9267.jpgIMG_9266.jpgIMG_9265.jpgIMG_9264.jpgIMG_9263.jpgIMG_9262.jpgIMG_9261.jpgIMG_9260.jpgIMG_9259.jpgIMG_9258.jpgIMG_9257.jpgIMG_9255.jpgIMG_9254.jpgIMG_9227.jpgIMG_9226.jpgIMG_9225.jpgIMG_9224.jpgIMG_9198.jpgIMG_9197.jpgIMG_9195.jpgIMG_9194.jpgIMG_9193.jpgIMG_9192.jpgIMG_9191.jpgIMG_9190.jpgIMG_9189.jpgIMG_9188.jpgIMG_9187.jpgIMG_9186.jpgIMG_9185.jpgIMG_9184.jpgIMG_9183.jpgIMG_9182.jpgIMG_9181.jpgIMG_9180.jpgIMG_9179.jpgIMG_9178.jpgIMG_9177.jpgIMG_9176.jpgIMG_9175.jpgIMG_9173.jpgIMG_9171.jpgIMG_9170.jpgIMG_9169.jpgIMG_9167.jpgIMG_9166.jpgIMG_9165.jpgIMG_9164.jpgIMG_9163.jpgIMG_9162.jpgIMG_9161.jpgIMG_9160.jpgIMG_9159.jpgIMG_9158.jpgIMG_9157.jpgIMG_9154.jpgIMG_9153.jpgIMG_9152.jpgIMG_9151.jpgIMG_9150.jpgIMG_9149.jpgIMG_9148.jpgIMG_9147.jpgIMG_9146.jpgIMG_9145.jpgIMG_9144.jpgIMG_9143.jpgIMG_9142.jpgIMG_9141.jpgIMG_9140.jpgIMG_9139.jpgIMG_9138.jpgIMG_9137.jpgIMG_9136.jpgIMG_9135.jpgIMG_9134.jpgIMG_9132.jpgIMG_9131.jpgIMG_9130.jpgIMG_9129.jpgIMG_9128.jpgIMG_9127.jpgIMG_9126.jpgIMG_9125.jpgIMG_9124.jpgIMG_9123.jpgIMG_9122.jpgIMG_9121.jpgIMG_9120.jpgIMG_9119.jpgIMG_9118.jpgIMG_9117.jpgIMG_9114.jpgIMG_9113.jpgIMG_9111.jpgIMG_9110.jpgIMG_9109.jpgIMG_9108.jpgIMG_9107.jpgIMG_9106.jpgIMG_9105.jpgIMG_9104.jpgIMG_9103.jpgIMG_9102.jpgIMG_9101.jpgIMG_9100.jpgIMG_9099.jpgIMG_9098.jpgIMG_9097.jpgIMG_9096.jpgIMG_9095.jpgIMG_9094.jpgIMG_9093.jpgIMG_9092.jpgIMG_9091.jpgIMG_9090.jpgIMG_9089.jpgIMG_9088.jpgIMG_9087.jpgIMG_9017.jpgIMG_9016.jpgIMG_9015.jpgIMG_9014.jpgIMG_9013.jpgIMG_9012.jpgIMG_9011.jpgIMG_9010.jpgIMG_9008.jpgIMG_9007.jpgIMG_9006.jpgIMG_9005.jpgIMG_9004.jpgIMG_9003.jpgIMG_9002.jpgIMG_9001.jpgIMG_9000.jpgIMG_8999.jpgIMG_8998.jpgIMG_8997.jpgIMG_8996.jpgIMG_8995.jpgIMG_8994.jpgIMG_8993.jpgIMG_8992.jpgIMG_8984.jpgIMG_8980.jpgIMG_8979.jpgIMG_8978.jpgIMG_8977.jpgIMG_8976.jpgIMG_8975.jpgIMG_8974.jpgIMG_8972.jpgIMG_8971.jpgIMG_8970.jpgIMG_8969.jpgIMG_8968.jpgIMG_8967.jpgIMG_8966.jpgIMG_8965.jpgIMG_8964.jpgIMG_8963.jpgIMG_8962.jpgIMG_8961.jpgIMG_8960.jpgIMG_8959.jpgIMG_8958.jpgIMG_8957.jpgIMG_8956.jpgIMG_8955.jpgIMG_8954.jpgIMG_8953.jpgIMG_8952.jpgIMG_8951.jpgIMG_8950.jpgIMG_8949.jpgIMG_8948.jpgIMG_8947.jpgIMG_8946.jpgIMG_8945.jpgIMG_8944.jpgIMG_8943.jpgIMG_8942.jpgIMG_8941.jpgIMG_8940.jpgIMG_8939.jpgIMG_8938.jpgIMG_8937.jpgIMG_8936.jpgIMG_8935.jpgIMG_8934.jpgIMG_8933.jpgIMG_8932.jpgIMG_8931.jpgIMG_8930.jpgIMG_8929.jpgIMG_8928.jpgIMG_8927.jpgIMG_8926.jpgIMG_8925.jpgIMG_8924.jpgIMG_8923.jpgIMG_8922.jpgIMG_8921.jpgIMG_8920.jpgIMG_8918.jpgIMG_8915.jpgIMG_8914.jpgIMG_8913.jpgIMG_8912.jpgIMG_8911.jpgIMG_8909.jpgIMG_8908.jpgIMG_8905.jpgIMG_8902.jpgIMG_8900.jpgIMG_8899.jpgIMG_8898.jpgIMG_8896.jpgIMG_8895.jpgIMG_8894.jpgIMG_8893.jpgIMG_8892.jpgIMG_8891.jpgIMG_8889.jpgIMG_8887.jpgIMG_8886.jpgIMG_8884.jpgIMG_8883.jpgIMG_8880.jpgIMG_8876.jpgIMG_8874.jpgIMG_8873.jpgIMG_8871.jpgIMG_8870.jpgIMG_8866.jpgIMG_8865.jpgIMG_8864.jpgIMG_8860.jpgIMG_8857.jpgIMG_8855.jpgIMG_8853.jpgIMG_8850.jpgIMG_8846.jpgIMG_8839.jpgIMG_8771.jpgIMG_8769.jpgIMG_8757.jpgIMG_8756.jpgIMG_8755.jpgIMG_8754.jpgIMG_8751.jpgIMG_8749.jpgIMG_8747.jpgIMG_8746.jpgIMG_8744.jpgIMG_8741.jpgIMG_8740.jpgIMG_8739.jpgIMG_8738.jpgIMG_8735.jpgIMG_8730.jpgIMG_8725.jpgIMG_8721.jpgIMG_8719.jpgIMG_8718.jpgIMG_8715.jpgIMG_8714.jpgIMG_8710.jpgIMG_8709.jpgIMG_8703.jpgIMG_8702.jpgIMG_8697.jpgIMG_8696.jpgIMG_8693.jpgIMG_8692.jpgIMG_8691.jpgIMG_8687.jpgIMG_8684.jpgIMG_8683.jpgIMG_8681.jpgIMG_8679.jpgIMG_8678.jpgIMG_8675.jpgIMG_8674.jpgIMG_8671.jpgIMG_8670.jpgIMG_8667.jpgIMG_8666.jpgIMG_8665.jpgIMG_8664.jpgIMG_8663.jpgIMG_8662.jpgIMG_8661.jpgIMG_8660.jpgIMG_8659.jpgIMG_8658.jpgIMG_8657.jpgIMG_8656.jpgIMG_8655.jpgIMG_8654.jpgIMG_8653.jpgIMG_8652.jpgIMG_8651.jpgIMG_8650.jpgIMG_8649.jpgIMG_8648.jpgIMG_8647.jpgIMG_8646.jpgIMG_8645.jpgIMG_8644.jpgIMG_8643.jpgIMG_8642.jpgIMG_8641.jpgIMG_8640.jpgIMG_8639.jpgIMG_8638.jpgIMG_8637.jpgIMG_8636.jpgIMG_8635.jpgIMG_8634.jpgIMG_8633.jpgIMG_8632.jpgIMG_8631.jpgIMG_8630.jpgIMG_8629.jpgIMG_8628.jpgIMG_8627.jpgIMG_8625.jpgIMG_8623.jpgIMG_8622.jpgIMG_8621.jpgIMG_8620.jpgIMG_8619.jpgIMG_8616.jpgIMG_8615.jpgIMG_8614.jpgIMG_8612.jpgIMG_8611.jpgIMG_8609.jpgIMG_8608.jpgIMG_8604.jpgIMG_8601.jpgIMG_8600.jpgIMG_8599.jpgIMG_8596.jpgIMG_8594.jpgIMG_8592.jpgIMG_8579.jpgIMG_8578.jpgIMG_8576.jpgIMG_8564.jpgIMG_8562.jpgIMG_8554.jpgIMG_8553.jpgIMG_8550.jpgIMG_8549.jpgIMG_8590.jpg

การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง ประจำปี ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ จ.ลำปาง โดย ผู้สูงอายุตำบลแม่วะ เป็นตัวแทนอำเภอเถินเข้าร่วมในระดับจังหวัด เข้าร่วม การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาจังหวัดลำปาง (หนองกระทิง) จ.ลำปาง
(ภาพ:ข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ จ.ลำปาง) 

01-48408188_377068592864469_1027070871115661312_n.jpg48893309_1979233135491204_2790122171228225536_n.jpg48425393_370731560368808_789689360105603072_n.jpg48422215_211922453054829_4703074371206381568_n.jpg48420883_315704695946134_8878379935559843840_n.jpg48416469_2172374662786537_6580138709222424576_n.jpg48412921_264045694262535_4051094942649417728_n.jpg48411685_2098969630126051_5493698092857294848_n.jpg48410944_588614678250463_713880511566577664_n.jpg48408320_2000809700215867_6394044674004221952_n.jpg48407311_1835399579916222_6485092483121283072_n.jpg48406530_283381792202762_7699626384510943232_n.jpg48405258_2209217796008391_5501491946671046656_n.jpg48405159_2359016524384816_1635908448400965632_n.jpg48404872_289948748329559_2489328732267872256_n.jpg48404116_2108542009456050_8426170955042127872_n.jpg48403052_2301702700065088_1532443257470976000_n.jpg48396942_322185081962531_5475727769302204416_n.jpg48396616_276774429587025_8183619974149963776_n.jpg48396516_342654502953980_770696782794457088_n.jpg48396361_277452049638282_4995105222184402944_n.jpg48396026_2162610680445499_4715753166203781120_n.jpg48395080_499207403905592_9200736884894990336_n.jpg48394240_2228402247480034_8259605904190603264_n.jpg48392857_357427021719870_854279474894602240_n.jpg48392588_2238122399789178_5901666075547795456_n.jpg48390413_2201853823210749_1624892402747572224_n.jpg48390293_2061679370723618_8884854998190522368_n.jpg48389210_1433238400140076_5475183420852142080_n.jpg48388699_2197081387213913_2340996801135378432_n.jpg48388380_217078212575612_3464549177638256640_n.jpg48388147_2127594980886634_7051665116902719488_n.jpg48388058_978267249050137_6845319756833095680_n.jpg48387582_976670835790005_5211281470336794624_n.jpg48387044_337392520418432_8467692843433984000_n.jpg48386535_903552689852215_4783254555854897152_n.jpg48385713_2113784951993823_9085135349042118656_n.jpg48385642_1966478846992935_7675652143352643584_n.jpg48384086_329890884267208_2234641170229624832_n.jpg48384042_277781436255281_5640079202599305216_n.jpg48383255_349016452343425_8376449175218290688_n.jpg48383063_515778072277610_5041564205547782144_n.jpg48382192_1649897481778017_1714014034996494336_n.jpg48381948_2258158327793463_2072029207277338624_n.jpg48379974_304012123571249_2447921266099748864_n.jpg48379219_2170156909900061_8773061161298952192_n.jpg48378988_2253654928223549_3636260827671035904_n.jpg48378677_304477636839661_5283329490892619776_n.jpg48378401_2020795381547322_1195841044076298240_n.jpg48378103_352420635490704_5723965432923160576_n.jpg48376318_267423563941700_1834774634025713664_n.jpg48376227_222152315328105_5020197576473837568_n.jpg48374108_1899395023511396_5453464776258617344_n.jpg48374092_268249737197542_6365804177406296064_n.jpg48373955_1055650221262130_4906004845728628736_n.jpg48373119_762222944128417_7829296897490681856_n.jpg48373087_2169132770005552_4660778791700791296_n.jpg48372162_2156149284650660_9095286577260658688_n.jpg48371583_772498146424714_671089657907249152_n.jpg48371485_129310581310389_8790430610339397632_n.jpg48371301_2272836489628566_9031044805794201600_n.jpg48371240_2170904043162406_2063982972595339264_n.jpg48371014_299403714016671_8793493115294973952_n.jpg48370856_275842303131520_8395811489084080128_n.jpg48370486_2110039729039269_6641027571519586304_n.jpg48370342_268094943877044_8654825015197302784_n.jpg48370253_300935210546367_3098574971396423680_n.jpg48370042_2146310598954971_4524510427270348800_n.jpg48369871_2150463268602398_19889323532877824_n.jpg48369553_345337402720259_4489769231381954560_n.jpg48369553_345337402720259_4489769231381954560_n (1).jpg48368931_270140743670487_3826287678542839808_n.jpg48368899_275036019866303_1447867856694804480_n.jpg48368812_1788003901328792_7533805483988090880_n.jpg48368695_364241510976541_4359237212387147776_n.jpg48368435_2104607092894603_1532060481395621888_n.jpg48367380_1179045245569918_8538602693361401856_n.jpg48367218_2306365079594658_4204932205811597312_n.jpg48367218_2306365079594658_4204932205811597312_n (1).jpg48366244_290126501850695_1705767117967589376_n.jpg48365800_297825794185424_5682723980125929472_n.jpg48365768_542675596143387_2609282182388121600_n.jpg48365653_2351837421557506_1792059985971118080_n.jpg48365649_354181585411033_7028421896358068224_n.jpg48364973_1988608917881410_880331586870968320_n.jpg48364841_2460826897266355_3926386280832696320_n.jpg48364645_2683009991717125_712739699533283328_n.jpg48364182_328147817914122_5880398466944860160_n.jpg48364018_317446919107488_758986107785314304_n.jpg48363405_497219074120328_6728596444241985536_n.jpg48363213_573904493069008_3738101653379743744_n.jpg48363096_458360881363754_4438822690094055424_n.jpg48363000_365193787366170_1801447362845999104_n.jpg48362742_292280814761531_4303548065131790336_n.jpg48362364_265685120768116_8125736420728897536_n.jpg48362150_278518002851331_9109687233236959232_n.jpg48360784_131428937747800_398339336027766784_n.jpg48360187_2089343577809333_7081983939585245184_n.jpg48359037_2181582788560554_9023545616801726464_n.jpg48358576_528362154329627_6620023703973396480_n.jpg48358198_796138800729162_8291977485017415680_n.jpg48357522_304448633516708_6583553809518166016_n.jpg48356390_289091841745482_522422307008806912_n.jpg48356222_273107050046255_1987312270148894720_n.jpg48355835_1964877753814055_813107476013514752_n.jpg48355760_2245981298970411_4380236054821601280_n.jpg48355238_513306712500220_3226353242044628992_n.jpg48344924_1614151588686791_120234177772650496_n.jpg

กีฬานักเรียนและกีฬาประชาชนแม่วะเกมส์ ครั้งที่ ๑๗

วันที่ ๑๐ - ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ ร่วมกับประชาชนในตำบลแม่วะ จัดให้มีการแข่งขันกีฬานักเรียนและกีฬาประชาชนแม่วะเกมส์ ครั้งที่ ๑๗ โดยได้รับเกียรติจากนายเชาว์ทวีพัฒน์ ดนัยนันท์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ว่าการอำเภอเถิน มาป็นประธานเปิดงาน ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
(ภาพ:ข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ จ.ลำปาง) 

Work-mw-234-IMG_7334.jpgWork-mw-234-IMG_7802.jpgWork-mw-234-IMG_7776.jpgWork-mw-234-IMG_7773.jpgWork-mw-234-IMG_7771.jpgWork-mw-234-IMG_7768.jpgWork-mw-234-IMG_7748.jpgWork-mw-234-IMG_7743.jpgWork-mw-234-IMG_7611.jpgWork-mw-234-IMG_7609.jpgWork-mw-234-IMG_7602.jpgWork-mw-234-IMG_7601.jpgWork-mw-234-IMG_7600.jpgWork-mw-234-IMG_7598.jpgWork-mw-234-IMG_7596.jpgWork-mw-234-IMG_7594.jpgWork-mw-234-IMG_7591.jpgWork-mw-234-IMG_7589.jpgWork-mw-234-IMG_7574.jpgWork-mw-234-IMG_7573.jpgWork-mw-234-IMG_7565.jpgWork-mw-234-IMG_7558.jpgWork-mw-234-IMG_7556.jpgWork-mw-234-IMG_7554.jpgWork-mw-234-IMG_7552.jpgWork-mw-234-IMG_7539.jpgWork-mw-234-IMG_7536.jpgWork-mw-234-IMG_7523.jpgWork-mw-234-IMG_7520.jpgWork-mw-234-IMG_7508.jpgWork-mw-234-IMG_7499.jpgWork-mw-234-IMG_7490.jpgWork-mw-234-IMG_7484.jpgWork-mw-234-IMG_7470.jpgWork-mw-234-IMG_7467.jpgWork-mw-234-IMG_7462.jpgWork-mw-234-IMG_7460.jpgWork-mw-234-IMG_7456.jpgWork-mw-234-IMG_7445.jpgWork-mw-234-IMG_7444.jpgWork-mw-234-IMG_7439.jpgWork-mw-234-IMG_7429.jpgWork-mw-234-IMG_7427.jpgWork-mw-234-IMG_7424.jpgWork-mw-234-IMG_7404.jpgWork-mw-234-IMG_7401.jpgWork-mw-234-IMG_7398.jpgWork-mw-234-IMG_7393.jpgWork-mw-234-IMG_7390.jpgWork-mw-234-IMG_7386.jpgWork-mw-234-IMG_7385.jpgWork-mw-234-IMG_7381.jpgWork-mw-234-IMG_7380.jpgWork-mw-234-IMG_7378.jpgWork-mw-234-IMG_7369.jpgWork-mw-234-IMG_7362.jpgWork-mw-234-IMG_7355.jpgWork-mw-234-IMG_7340.jpgWork-mw-234-IMG_7339.jpgWork-mw-234-IMG_7336.jpgWork-mw-234-IMG_7335.jpgWork-mw-234-IMG_7334.jpg

ค่ายพัฒนาจิต รู้รักสามัคคี โดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่วะ

ค่ายพัฒนาจิต รู้รักสามัคคี โดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่วะ
(ภาพ:ข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ จ.ลำปาง 

40001212_2004728036224520_5587019236754063360_n.jpg40131304_2004727322891258_3954876602793328640_n.jpg40110906_2004727546224569_8980333233577132032_n.jpg40110066_2004728809557776_8946306973649862656_n.jpg40066359_2004726552891335_5906579608328732672_n.jpg40061648_2004725779558079_3871024062192943104_n.jpg40046245_2004728319557825_7007269276914548736_n.jpg40039777_2004725459558111_9066441542540984320_n.jpg40038826_2004726046224719_4709754222172700672_n.jpg40027854_2004727049557952_584696652741214208_n.jpg40026382_2004725096224814_2004531665916919808_n.jpg40019670_2004725282891462_4284452352770965504_n.jpg40008563_2004727822891208_1324900443339358208_n.jpg40003602_2004726772891313_2182650105780240384_n.jpg40102433_2004728632891127_6054967395510910976_n.jpg

ท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

ท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในเทศกาลวันแม่แห่งชาติ และ เดือนมหามงคล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ โดยมี ผู้บริหาร ฯ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และ พนักงานสวนตำบล และลูกจ้าง พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ (ภาพ:ข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ จ.ลำปาง) 

39947302_745284039196538_3487064461355778048_n.jpg40037153_1891544364474220_2102390021855117312_n.jpg39921158_248913502427855_565306417293033472_n.jpg39930189_692851814384713_9149629926578585600_n.jpg40038361_846147338842206_7917836969692889088_n.jpg40033470_2222358881342308_3866017590614687744_n.jpg40031458_447625319061545_2067088594727600128_n.jpg40020818_399326763930460_91946337750220800_n.jpg40009450_289625288488456_1072207060386447360_n.jpg39991370_438082573383522_8547073842042896384_n.jpg39985346_705402416458998_2499175434420224000_n.jpg39965754_469787070096419_6086379832831115264_n.jpg39959734_1713801725398795_1265699846786908160_n.jpg39948993_231996140804819_5672363466740989952_n.jpg39943645_2158924090992339_4631967635683147776_n.jpg39936571_741811782817727_7973950141889511424_n.jpg39864431_480682032432721_5920391299734700032_n.jpg39821885_281454005795110_1832234070675816448_n.jpg39947302_745284039196538_3487064461355778048_n.jpg

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ อบต.แม่วะ

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้น โดยนายอนันต์ นันตาดี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะกล่าวรายงานต่อ นายขจรศักดิ์ คำดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ มีกิจกรรมการแสดงของเด็กๆ เยาวชนในโรงเรียนต่างๆในเขตพื้นที่บริการ และของเล่น ของขวัญของรางวัล ฟรี ตลอดงาน ณ ลานเอนกประสงค์หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
(ภาพ:ข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ จ.ลำปาง) 

01-50084426_500982550308837_4153195059828752384_n.jpg49756940_235534897359252_1760435209762766848_n.jpg49736830_2266491810075051_4389465260935872512_n.jpg49735060_2016064225107884_3546477508465524736_n.jpg49691974_2261749424146387_4158561930702749696_n.jpg49505587_2365018036841675_2752687468204523520_n.jpg49414108_234868164095847_3792159249933533184_n.jpg49304722_786583715011202_7733981797846876160_n.jpg49343289_2530736960275489_2181783501638991872_n.jpg04-50020373_348419712657888_8574821551273148416_n.jpg03-49848451_294218878106638_342892407748034560_n.jpg02-49947374_305100446805363_7088156013748027392_n.jpg01-50084426_500982550308837_4153195059828752384_n.jpg50481835_1895885520524148_2720480380330180608_n.jpg50405173_293234481387953_184510682639630336_n.jpg50280351_336213033896056_810095801995886592_n.jpg50192521_360806631365414_7527177816874418176_n.jpg50012352_2212555032398319_198712314126401536_n.jpg49937899_234904044067897_1661163586245885952_n.jpg49937704_515692615587151_2171917953170145280_n.jpg49898161_538384486642254_3792316939657805824_n.jpg49895404_283592489182239_3172471369782788096_n.jpg49840198_594900594292052_8743252245723742208_n.jpg49818594_763047574081399_5153865415515963392_n.jpg49805630_226693358269042_6138177357464207360_n.jpg49783366_2062482993834833_1090467728025714688_n.jpg49771539_353987681867076_6355984769771110400_n.jpg01-50084426_500982550308837_4153195059828752384_n.jpg

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ จ.ลำปาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ ม.๘ ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
โทร. ๐๕๔-๒๐๙๓๓๔ และ ๐๕๔-๒๙๔๒๑๑
สำนักปลัดและกองช่าง ๐๕๔-๒๐๙๓๓๔ กองคลัง ๐๕๔-๒๙๔๒๑๑
งานป้องกัน ๐๕๔-๒๙๔๓๕๘ 

2019-10-25 092917-mwa.jpg

ออกให้บริการจัดเก็บบำรุงท้องที่ (ที่นา ที่สวน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ ออกดำเนินการให้บริการจัดเก็บบำรุงท้องที่ (ที่นา ที่สวน)และจัดเก็บค่ากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นค่ากำจัดขยะมูลฝอยเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒ ในอัตราเดือนละ ๑๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๒๐ บาท/ครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่ เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - หมูที่ ๘ ตำบลแม่วะ อำเถอเถิน จังหวัดลำปาง
(ภาพ:ข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ จ.ลำปาง) 

01-29550244_1868886869788073_554195059_n.jpg45002965_1964171097031319_8317590887559331840_n.jpg44992566_1751172608342586_1607527454832852992_n.jpg44961426_260908974483570_5996955371028086784_n.jpg44944732_501310473720655_2998932911245230080_n.jpg44890962_328948214557845_822710563325870080_n.jpg29666133_1868923159784444_820209849_n.jpg29666073_1868923076451119_66859238_n.jpg29663504_1868698553140238_1082988670_n.jpg29663392_1868923186451108_1372899598_n.jpg29550892_1868922959784464_123379226_n.jpg29550759_1868922893117804_1276860397_n.jpg29550545_1868923136451113_888617868_n.jpg29550015_1868922916451135_42291279_n.jpg29547800_1868923003117793_58699594_n.jpg29547594_1868922819784478_1401687239_n.jpg29547297_1868923209784439_2098044974_n.jpg29547143_1868922829784477_2060110572_n.jpg02-29666274_1868887626454664_2068545304_n.jpg

โครงการธรรมสัญจรเข้าพรรษาพัฒนาจิต ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ณ วัดแม่วะเด่นชัย จัดโดย หน่วยอบรมประชาชนตำบลแม่วะ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
(ภาพ:ข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ จ.ลำปาง) 

01-39557704_411710309352814_1520247160963072000_n.jpg39786113_228830471134842_5384281464529485824_n.jpg39742478_264983260784798_9089872534760849408_n.jpg39700549_2057416141254153_8127280766414487552_n.jpg39610935_299042124204849_8777128302054735872_n.jpg39610603_236331287070848_4256518495363137536_n.jpg39594300_2218541818161061_1126258682640728064_n.jpg39514692_234064700632121_3201735013489967104_n.jpg01-39557704_411710309352814_1520247160963072000_n.jpg

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน

โดยการพัฒนาและบูรณการร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะและส่วนราชการในอำเภอเถิน (รายการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่)
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ วัดแม่วะกลาง หมู่ที่ ๑ บ้านแม่วะลุ่ม ต.แม่วะ อ.เถุิน จ.ลำปาง
(ภาพ:ข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ จ.ลำปาง) 

46521182_312454816259425_3335201255357153280_n.jpg46457820_713313849042008_9118438942067130368_n.jpg46521682_2668177399921821_87887082554392576_n.jpg46513685_291084911510797_6466967897225822208_n.jpg46507413_964660307050936_3524601058183610368_n.jpg46507304_1971574672934656_863548164643225600_n.jpg46502327_728043074240827_2305428557754531840_n.jpg46501780_329749797815333_7190026204148137984_n.jpg46499266_569219753517525_1073039729991090176_n.jpg46499087_1962225574071103_4250117911760338944_n.jpg46499076_340971946720270_5726488880828383232_n.jpg46495705_197211671188380_6023216488997978112_n.jpg46495108_2134626073248854_424688015495921664_n.jpg46493785_2719531011393953_6204796281659850752_n.jpg46492887_1951886911784128_5315721545828532224_n.jpg46491936_1955524468081937_7927948426514268160_n.jpg46486242_2028451463907030_1435610256255221760_n.jpg46486135_335330737277343_7604880715926208512_n.jpg46485647_308363626667347_4907358928657973248_n.jpg46483073_329959234448953_2314743328207273984_n.jpg46482116_325555724740032_6598802618456211456_n.jpg46480376_365196290718768_2462057188881858560_n.jpg46480230_315345719066958_2115100273192992768_n.jpg46480210_330809747502214_7928750206714118144_n.jpg46479989_264524394265556_5984923496889712640_n.jpg46479595_290046098285037_412013330782224384_n.jpg46479514_2185797888298906_8488671100090187776_n.jpg46473182_1937564273206939_8601028690094063616_n.jpg46458624_566130483816450_8614346528980467712_n.jpg46521182_312454816259425_3335201255357153280_n.jpg

โครงการมหกรรมคนตำบลแม่วะสุขภาพดี ครั้งที่ ๖

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลแม่วะและประชาชนตำบลแม่วะ จัดให้มี โครงการมหกรรมคนตำบลแม่วะสุขภาพดี ครั้งที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เม่อ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ สนับสนุนโดย...กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแม่วะ
(ภาพ:ข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ จ.ลำปาง) 

43592936_156415098638353_646218588922839040_n.jpg43664711_751144448560614_426317444483645440_n.jpg43672012_2252286521671900_2936645470157537280_n.jpg43664697_520223021774881_4308797365571026944_n.jpg43660703_511730199300657_4733111547113504768_n.jpg43657194_260041714854149_3950305791222743040_n.jpg43649096_1683591418435010_2054827038623137792_n.jpg43646341_467752563718719_8348938299074674688_n.jpg43645938_1834793803224598_3773809547622219776_n.jpg43645921_2186969798291352_8908479856644194304_n.jpg43645905_245988326261051_4198877414320766976_n.jpg43645893_177533966458029_3979249124858920960_n.jpg43635890_2035495356507137_4643117224754675712_n.jpg43633722_124052671811453_4270128714148216832_n.jpg43632703_325855777997509_1592990931861110784_n.jpg43629553_253254145248516_1386734035232882688_n.jpg43620179_276142269676161_4688933483442077696_n.jpg43607031_176624466588155_6612528891552595968_n.jpg43601430_288921858389144_439852711794442240_n.jpg43599495_314555095991993_6214633732452646912_n.jpg43565402_1856302057781749_6182842942873403392_n.jpg43514660_268896627091061_8158723015102693376_n.jpg43500573_334625713962599_2693932908300730368_n.jpg43433427_311505952981186_8043803670380281856_n.jpg43426685_2140068969538412_6837944726755213312_n.jpg01-43612929_303603263793269_5932270921577398272_n.jpg43952186_526430124471606_7808778575997304832_n.jpg43950384_949412018589874_4590749938350030848_n.jpg43880054_313849565874730_5126991543151886336_n.jpg43879163_538122643305312_1729173985356152832_n.jpg43828074_2245927485642422_5106984335651635200_n.jpg43788152_330954547680598_7450099264333545472_n.jpg43787767_185969715632687_6642863966391369728_n.jpg43787707_1161431764011338_2043494032973234176_n.jpg43762988_2031930706846277_2139372890024312832_n.jpg43756485_2121240208191639_113451561123840_n.jpg43753420_186937342205028_4856868289558609920_n.jpg43750371_302381173703431_5817884114144985088_n.jpg43744331_2107471096233374_7171767988935196672_n.jpg43739055_2001757596511879_7389328973198524416_n.jpg43738829_1712578675519393_4869834353443602432_n.jpg43724217_354038738728259_6498250854166953984_n.jpg43724175_308062123323417_2933386998729146368_n.jpg43719105_478987689279924_565572219934081024_n.jpg43712971_271740576806577_3642224441301139456_n.jpg43710654_915386348653684_5351389123213000704_n.jpg43706042_1109863782499290_9175530529288617984_n.jpg43704652_2147702891908921_3649967086219821056_n.jpg43703358_285036865671016_1455465009596334080_n.jpg43703352_184111449150235_2685255077203017728_n.jpg43688339_1844759965644826_4420007314543607808_n.jpg43687210_1397307453732510_4259395431961722880_n.jpg43683395_286354278874137_8195662181979652096_n.jpg43680088_300475104120405_8120721513834872832_n.jpg43678725_311973342925625_7286695511275339776_n.jpg43676333_252307568967318_5996451240651784192_n.jpg43674816_284297792181604_7634021867166105600_n.jpg43672046_360074281402243_4662070984151400448_n.jpg43669744_343534706421928_834697589415739392_n.jpg

โครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง ลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ ร่วมกับหน่วยงานราชการและชาวตำบลแม่วะ ร่วมกันจัดโครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง ลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อ วัน พฤหัสบดี ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ในงานจัดให้มี การประกวดกระทงประดิษฐ์ การแสดงของ อสม. รพ.สต.แม่วะหลวง และ อสม. รพ.สต.แม่วะเด่นชัย การประกวดร้องเพลงชาย หญิง จากตัวแทนหมู่บ้านในตำบลแม่วะ การแสดง จาก นักร้อง "เอ๊ดดี้ ตลาดแตก" การแสดงสินค้า OTOP ของดีตำบลแม่วะ และการประกวดการแต่งกายพื้นเมืองยอดเยี่ยมของผู้ร่วมงาน ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
(ภาพ:ข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ จ.ลำปาง) 

46525883_327836871279434_8925640617518694400_n.jpg46492036_569692146821904_1504859877984436224_n.jpg46486324_483531005471963_6639039409683431424_n.jpg46479706_747715928924971_7853278272589660160_n.jpg46477006_1910466165929927_5414467856190406656_n.jpg46956676_1253158918159757_8834120516617895936_n.jpg46886295_380550239356200_6913869754159595520_n.jpg46866282_1939005082879511_6106270913005617152_n.jpg46846127_280677402584228_4756493593886064640_n.jpg46837303_195429828029162_4612153156250370048_n.jpg46811558_289173175038137_7982329661738713088_n.jpg46810997_315324722623645_7900573709423869952_n.jpg46799524_2305048213097717_7547536275390070784_n.jpg46798871_784480548571290_4747835949134643200_n.jpg46798855_198770544367530_6514840264132001792_n.jpg46796974_2208078472791392_1360806735006138368_n.jpg46795167_1973106702767121_7057809333907619840_n.jpg46786412_316070615664711_7249784751312076800_n.jpg46785146_1799489580160277_6296607130371751936_n.jpg46783695_459315274597640_1505942123843682304_n.jpg46776436_484338968725774_3710630290935250944_n.jpg46775496_193771294896688_1724496546927476736_n.jpg46766789_319370105331175_8503238147394502656_n.jpg46764445_585426015251138_8107976919938498560_n.jpg46763294_336883340446929_98657902755053568_n.jpg46759378_306092493564421_3530957407918227456_n.jpg46757610_197976614447823_4328060736275218432_n.jpg46756802_359641924784705_9157579000510414848_n.jpg46756792_2224522281135427_3225841019949940736_n.jpg46755167_1170428369773105_8536945012078804992_n.jpg46754924_327573621355888_6665066245777260544_n.jpg46749932_305845860026775_4744576326655016960_n.jpg46745628_564355534035416_4715119267685597184_n.jpg46743793_270737676975538_7626138897075929088_n.jpg46739353_294325381202814_8500640950605840384_n.jpg46736134_713084342404517_646842329843367936_n.jpg46722191_1125789380960508_2687228734934614016_n.jpg46718901_536037073473468_5326289987170205696_n.jpg46715051_662604327474619_6026481634805547008_n.jpg46712844_2044062002318481_5900761645629571072_n.jpg46705703_2005962019498246_4275633311738494976_n.jpg46703098_255728515103454_8904873750562865152_n.jpg46700829_366534004092226_1862682846183817216_n.jpg46700050_560949437686462_9020416466838618112_n.jpg46695921_582387565532340_2880682419952812032_n.jpg46693448_1461769550622566_7582953713879220224_n.jpg46691522_1396228420509020_4784341268480131072_n.jpg46691044_464262774102436_7730349681443602432_n.jpg46691039_301914200424167_4101850452381925376_n.jpg46687855_384792908728803_6242378396551086080_n.jpg46678694_496133430877901_4918548113033003008_n.jpg46675955_325031358082382_4420975833963823104_n.jpg46668669_1986802524740332_4803854975648137216_n.jpg46657264_602449393525421_3977943201397866496_n.jpg46649434_1768632853248476_2398832620289916928_n.jpg46648930_2194547127476968_2921352959927255040_n.jpg46648928_316899609144023_5866420826592509952_n.jpg46641058_183168379301247_867392980711899136_n.jpg46637928_469978840206015_4471671411722682368_n.jpg46636557_360734751366635_1552550198406807552_n.jpg46634201_1215393195293761_9138315745770340352_n.jpg46632014_259675094902390_5375023426299756544_n.jpg46629516_717079041980980_7845503277977305088_n.jpg46629297_454332464971262_5142805608440791040_n.jpg46629286_582382212190620_4143528720533028864_n.jpg46627394_977997099062552_6288122886334971904_n.jpg46526203_360424364706475_4365837370235289600_n.jpg46525808_533214533824990_6140040930889039872_n.jpg46525625_503334446815157_1754790712202756096_n.jpg46525558_513636389157324_8279566167698309120_n.jpg46524042_286650288630129_7551917562938785792_n.jpg46523871_507744999724863_2996515716535943168_n.jpg46523836_1803798156413535_7788735939311828992_n.jpg46523816_198744954372609_5772756531988660224_n.jpg46523748_2028835653858703_4718209058568404992_n.jpg46523723_360030401431795_1628215887095922688_n.jpg46523558_572555049860662_3802985561111658496_n.jpg46523533_336543373594685_8168345885034414080_n.jpg46522648_582811982188740_7040304902634995712_n.jpg46522612_2211046972553352_7552829869827031040_n.jpg46521720_120858405488097_4581588532589494272_n.jpg46521510_1960862347551495_6269978766928248832_n.jpg46521501_2192062061041879_2550474961890312192_n.jpg46521458_2108938282754084_5380221535023792128_n.jpg46521383_301283897391917_5353744380198912000_n.jpg46521375_369004977198348_4783760545952038912_n.jpg46521333_306567819960346_5848095962077069312_n.jpg46521126_304661137052982_1931917929448734720_n.jpg46521021_2182772321973782_1908654320694329344_n.jpg46520676_824921781172259_1808569887501582336_n.jpg46520479_2292906997450118_7200348307640549376_n.jpg46520072_2021056904621485_6661131299819880448_n.jpg46520005_340766183383992_1397504894088249344_n.jpg46520001_766747163688410_7976285113744883712_n.jpg46519919_279616032684458_9174933146582384640_n.jpg46519734_650328085361671_3192457038022049792_n.jpg46519392_2180165158906703_6150658175944097792_n.jpg46519283_346420529239410_7996126982184108032_n.jpg46519068_308445763333986_8518868057370656768_n.jpg46519028_192413028354722_6436912626621480960_n.jpg46519026_343403136436752_310767577087344640_n.jpg46518961_304875533694411_8290930943221301248_n.jpg46518694_1400779933385957_2019803212411830272_n.jpg46517393_493319857847882_936551098162872320_n.jpg46517118_1137283749781311_7997611919882059776_n.jpg46517079_2232358303671978_8645535756850298880_n.jpg46516701_2229023894048809_5483381555642499072_n.jpg46516405_1175510422606673_3930152108157829120_n.jpg46516405_345745862657873_5787197071031271424_n.jpg46516185_1203041813177988_7344251839728058368_n.jpg46516070_283739932277159_4359346021088624640_n.jpg46516065_347207769346901_6441807128402329600_n.jpg46516062_355429948364114_277912516086988800_n.jpg46515986_1838482649595679_7204670582338617344_n.jpg46514575_1942570072713959_4129342194446237696_n.jpg46514142_360881174664699_1016837437223075840_n.jpg46514037_2088148761271921_8717620318987878400_n.jpg46513955_360942554674687_8736328212981743616_n.jpg46513790_258112528198050_564575469693829120_n.jpg46513589_580254925746108_3484203502035533824_n.jpg46513347_343198669564771_3066320540097576960_n.jpg46513270_358072028276678_8002016159736004608_n.jpg46513184_2195290200687162_3048708627268370432_n.jpg46512216_506436563173711_960472953605062656_n.jpg46512123_208678116720753_4925793898955014144_n.jpg46511177_1787646888029336_9216713338602389504_n.jpg46511021_1447592102052025_5754996889464340480_n.jpg46510946_2096497033777913_5001554433406926848_n.jpg46510934_264839344231232_1678097336623955968_n.jpg46510911_2200008430326325_2439366618959052800_n.jpg46510848_2403307969903359_662797605067030528_n.jpg46510624_201403194083109_2979650080044220416_n.jpg46510496_265846014124853_6960723904578977792_n.jpg46508798_314018306087912_2241629657545834496_n.jpg46508548_268548293806430_8597078694571278336_n.jpg46508547_661036180959684_7694132700432564224_n.jpg46508349_543443212787595_3541834142012407808_n.jpg46508346_761653067526657_4470658551060103168_n.jpg46508314_2244997492386690_421307210514038784_n.jpg46508309_526958127796361_6277792588044959744_n.jpg46508037_2224374567819590_7027345607618461696_n.jpg46507873_307777749822989_1727116391078690816_n.jpg46507870_493779794467194_5563802387308609536_n.jpg46507801_1995164960776224_7935062271040946176_n.jpg46507557_358682444679995_817513678667513856_n.jpg46507514_326274711538808_1743982122059694080_n.jpg46507514_204559093798893_5679960791441211392_n.jpg46507149_2253234108246469_7903624313025069056_n.jpg46506413_1950371965031197_700436550965526528_n.jpg46506395_300161090608633_278726116036837376_n.jpg46506379_482097298979897_1272474449026744320_n.jpg46506370_351275495648354_6035094289774542848_n.jpg46506246_580602049060459_4447494847539970048_n.jpg46505849_305534540084666_3250920433502912512_n.jpg46505724_365461697358728_5093189051020738560_n.jpg46505721_290930728296143_3535579647427215360_n.jpg46505712_1991501617812943_2041446514689048576_n.jpg46504104_205327660354263_167940041681666048_n.jpg46504016_196038571276582_3318260151995072512_n.jpg46503964_1757067627753524_1535018773264728064_n.jpg46503802_597067067391383_2211874218608427008_n.jpg46503781_507841523062641_3164902336032145408_n.jpg46503554_558137191280808_1482557555925319680_n.jpg46503548_269196067130674_5709410969873022976_n.jpg46503428_363533871049243_7194339407875276800_n.jpg46503224_287792791848731_2483760942823768064_n.jpg46503146_302235270384731_7134620752367583232_n.jpg46502218_285752375390407_5860424691470041088_n.jpg46502151_322396115156089_1478276710481788928_n.jpg46502136_300273490587243_1086468065501118464_n.jpg46502084_758426257831233_9026992366711472128_n.jpg46502023_511260596019314_5957380507275624448_n.jpg46501794_596222944129633_3268034241794932736_n.jpg46501737_357911254958917_1374056588855214080_n.jpg46501373_333198354175304_8937498287783542784_n.jpg46499272_709060389470140_1549998133134491648_n.jpg46499267_770789266589842_8405788775422099456_n.jpg46498264_528388974341304_567302043782348800_n.jpg46498013_1257046334437820_1996594682318028800_n.jpg46496136_2156653601264654_5115630426941030400_n.jpg46495432_209031843343402_3216802815326289920_n.jpg46495292_539450829863110_8643639507314278400_n.jpg46495228_302362283947831_5216187066018168832_n.jpg46494671_1319438774865920_8766075706229653504_n.jpg46525883_327836871279434_8925640617518694400_n.jpg

โครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่รับชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ ได้ดำเนินการตาม โครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่รับชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในเขตพื้นที่บริการ ระหว่างวันที่ ๗ ถึง ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ และจะออกดำเนินการเพิ่มเติม ในระหว่าง ๑๑ - ๑๘ มีนาคม นี้ ตามวันและเวลาที่มาพร้อมนี้ต่อไป
(ภาพ:ข้อมูล กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ จ.ลำปาง) 

54214929_2214217635573473_4248634026329374720_n.jpg54213607_831265433893150_7069258939329675264_n.jpg53870806_380604186054752_335263618117402624_n.jpg53731988_820433694957960_1973356946446614528_n.jpg53657249_421874098567783_646165344213270528_n.jpg53489151_2094414547315594_6420829481631481856_n.jpg53484860_258479618224769_6784829965717209088_n.jpg53287700_395479847906965_8090545726448205824_n.jpg

กาดนัดเมืองเถินดอทคอม แชลแนลยูทูป

กาดนัดเมืองเถินดอทคอม แชลแนลยูทูป

     

สำหรับข้อคิดเห็นที่ทรงคุณค่า

 

บ้านสรวลโฮมสเตย์ Baan Suan

พบกับเรา บ้านสรวลโฮมสเตย์ Baan Suan ได้ที่นี่

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech