ทม.ล้อมแรด

การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ วันที่ ๗ - ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒

การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ วันที่ ๗ - ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒
(ภาพ:ข้อมูล งานพัฒนารายได้ กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ หมู่ที่ ๙ สถานที่ ศูนย์ SML บ้านท่าเมล์ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒

09-01-49898058_1233194940170094_1307879337621454848_n.jpg 

09-02-49898058_1233194940170094_1307879337621454848_n.jpg

 

การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ หมู่ที่ ๕ สถานที่ ตลาดบ้านเหล่า วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒

 05-01-49898058_1233194940170094_1307879337621454848_n copy.jpg

05-02-49898058_1233194940170094_1307879337621454848_n.jpg

 

การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ หมู่ที่ ๔ สถานที่ วัดล้อมแรด วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒

04-01-49898058_1233194940170094_1307879337621454848_n copy.jpg

04-02-49898058_1233194940170094_1307879337621454848_n.jpg

 

การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ หมู่ที่ ๑๔ สถานที่ วัดแพะหลวง วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒

14-1-49898058_1233194940170094_1307879337621454848_n.jpg

14-2-49898058_1233194940170094_1307879337621454848_n.jpg

 

การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ หมู่ที่ ๑๑ สถานที่ ศูนย์ อสม.บ้านเด่นแก้ว วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒

11-01-49898058_1233194940170094_1307879337621454848_n.jpg

11-02-49898058_1233194940170094_1307879337621454848_n.jpg


การประชุมสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลเมืองล้อมแรด ได้ดำเนินการจัดประชุมสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด สมัยสามัญ สมัยแรก ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง โดยมีระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณา ๖ วาระ
(ภาพ:ข้อมูล งานกิจการสภา เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

51874788_235679774049459_8702886712851824640_n.jpg51567784_552207531927177_6631684338318573568_n.jpg51588859_326244691349744_7404768057777717248_n.jpg51588416_2227928084128136_7830918350724136960_n.jpg51672162_562706907579505_366060414825398272_n.jpg51623718_337038963689162_2409671915154178048_n.jpg51781229_2008769039242266_8214809824790052864_n.jpg51691383_1167928093373744_4402220738279374848_n.jpg51794286_2016580998649372_4227944271216377856_n.jpg51794184_322437061737663_4091740945475698688_n.jpg51868920_411724172913592_5463136376889278464_n.jpg51807862_255393408510905_8161191066519732224_n.jpg51956101_1924376357673600_5840625085509009408_n.jpg51868921_369829813608280_4829402635125653504_n.jpg52024122_800516833646599_2383707072618299392_n.jpg51979921_2165869607061947_6662699375199780864_n.jpg52274875_560240277795331_196895676104179712_n.jpg52141172_567893777011125_4079167845328486400_n.jpg52354600_568394600303605_806659093719678976_n.jpg52326945_2314496601904345_5155241574577209344_n.jpg52364119_873869552812504_1597216320686915584_n.jpg

การประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการฯและหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์

เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนรินทร์ ห่วงไธสง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด พร้อมด้วย นายธนกรณ์ ปกรณ์สกุล ประธานสภาเทศบาลฯ นายชาญณรงค์ ฟังเพราะ รองปลัดเทศบาลฯ นายจักรพงษ์ พุ่มไม้ หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่างเทศบาลเมืองล้อมแรด และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างฝายกั้นแม่น้ำวัง พื้นที่บ้านเหล่า หมู่ ๕ ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง และหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชน กรณีสายสัญญาณสื่อสารในพื้นที่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย และอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนที่อยู่อาศัย และผู้สัญจรใช้รถใช้ถนน ซึ่งจัดขึ้นโดยอำเภอเถิน โดยมี นายยรรยง กุนาคำ นายอำเภอเถิน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนส่วนราชการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ ๒ จังหวัดลำปาง โครงการก่อสร้างชลประทานที่ ๒ (ห้วยหลอ)จังหวัดลำปาง สถานีตำรวจภูธรเถิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเถิน เครือข่ายผู้ให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคม กำนัน และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
(ภาพ:ข้อมูล เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

49898611_282983289080516_6636321253730811904_n.jpg49255481_365057250949305_1113652644389322752_n.jpg50059425_520881291752118_3295325743893970944_n.jpg49864723_224280758449474_6422117731302113280_n.jpg49813236_1208467315993749_1626198360568365056_n.jpg49812732_737429003307016_5258929717259534336_n.jpg49701137_2046359072119267_4106777909446836224_n.jpg49381643_599587070465603_147637087028379648_n.jpg49898611_282983289080516_6636321253730811904_n.jpg

การออกบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ วันที่ ๒๑ - ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒

การออกบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ วันที่ ๒๑ - ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒

(ภาพ:ข้อมูล งานพัฒนารายได้ กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

12-Work-tmlr-0070-page-001.jpg

 

  

box001.gif

 

12-Work-tmlr-0070-page-001.jpg

การออกบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ วันที่ ๑๔ - ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒

การออกบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ วันที่ ๑๔ - ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒

(ภาพ:ข้อมูล งานพัฒนารายได้ กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

 

Work-tmlr-0068-page-001.jpg

 

box001.gif

 

Work-tmlr-0068-page-001.jpg

กิจกรรม เดินรณรงค์คัดแยกขยะ ตำบลล้อมแรด

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายนริทร์ ห่วงไธสง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด และคณะร่วมให้การต้อนรับ นายเชาว์ทวีพัฒน์ ดนัยนันท์ ปลัดอาวุโสอำเภอเถิน ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายอำเภอเถิน เป็นประธาน กล่าวเปิดกิจกรรม เดินรณรงค์คัดแยกขยะ ตำบลล้อมแรด ณ ศูนย์ อสม.บ้านเด่นแก้ว โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายจิตอาสาภาคประชาชน อสม.และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองล้อมแรด ร่วมกิจกรรม ทั้งนี้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ๖๐ วัน แยกก่อนทิ้ง เพื่อสร้างความตระหนัก และขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันคัดแยกขยะต้นทาง เพื่อให้ครัวเรือนลดปริมาณขยะด้วยวิธีการคัดแยกขยะ โดยนำหลักการ "ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่" เป็นแนวทางในชีวิตประจำวัน และสร้างส่วนร่วมขยายต่อชุมชนหมู่บ้านต่อไป
(ภาพ:ข้อมูล เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

50003918_375103973243207_4153830457290522624_n.jpg49947608_2378723682357828_3059308232892743680_n.jpg49805554_369282937249810_3882992727297622016_n.jpg49779898_366064827281821_4637388872253177856_n.jpg49693347_602288963556534_3213685854480367616_n.jpg49671105_757824364584427_7921117388404162560_n.jpg49638336_1969053739858333_5026351710558224384_n.jpg

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์ "ปี๋ใหม่เมืองเถิน" ประจำปี ๒๕๖๒

เทศบาลเมืองล้อมแรด ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์ "ปี๋ใหม่เมืองเถิน" ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ มีกิจกรรม การประกวดรำวงย้อนยุค การแข่งขันตีกลอง ม่ง จ้าง เจ้ การแข่งขันเปตอง ขบวนแห่สงกรานต์ ลานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น กาดมั่วครัวแลง ณ สวนสาธารณะเมืองเถิน อ.เถิน จ.ลำปาง
(ภาพ:ข้อมูล เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

2019-03-17 111528.png

ข่าวคืบหน้า ทหาร ร.๑๗ พัน ๒ ค่ายสุรศักดิ์มนตรีรุดช่วยซ่อมบ้านผู้ประสบภัยพายุฤดูร้อนพื้นที่ตำบลล้อมแรด

เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ช่วงบ่ายวันนี้ นายยรรยง กุนาคำ นายอำเภอเถิน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมราษฎรผู้ประสบภัยพายุฤดูร้อนในพื้นที่ตำบลล้อมแรด ที่ หมู่ ๗ บ้านดอนไชย โดยมี นายนรินทร์ ห่วงไธสง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด พร้อมด้วย นายจักรพงษ์ พุ่มไม้ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่างเทศบาล และนายเฉลิมพร รัศมีเวียงชัย หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมให้การต้อนรับ ขณะที่เดียวกันเทศบาลเมืองล้อมแรด ได้ประสานขอความช่วยเหลือจากทาง ทหารชุดมวลชนสัมพันธ์อำเภอเถิน สนับสนุนกำลังพล ของกองทัพบก สังกัดกองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑๗ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จำนวนร่วม ๑๐๐ นาย ลงพื้นที่ซ่อมแซมหลังคาบ้านที่อยู่อาศัยของราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้น นับว่าเป็นเป็นความโชคดีของพี่น้องประชาชนชาวตำบลล้อมแรดเป็นอย่างยิ่ง ที่ทำให้การซ่อมแซมหลังคาบ้านในพื้นที่บ้านดอนไชยจนแล้วเสร็จทันในช่วงเย็นวันนี้ ในนามเทศบาลเมืองล้อมแรด ขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วยครับ
(ภาพ:ข้อมูล เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

54520075_257260438560200_4616481177614680064_n.jpg55549769_569405573470226_2439752221122887680_n.jpg54519829_463276524213135_2777724756718256128_n.jpg54514585_317356838864050_8659501156545855488_n.jpg54358212_635862826844383_1306614980853891072_n.jpg54353442_422435898515829_1884198356004110336_n.jpg53636653_320082218700412_1818913547434852352_n.jpg

ครอบครัว จีระการ และ ครอบครัว บัวเกตุ ที่ร่วมทำบุญบริจาคเงินให้กับทางบรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรด

#บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรด#
#ทำบุญปีใหม่2562
1/01/62 บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดขอขอบพระคุณ ครอบครัว จีระการ และ ครอบครัว บัวเกตุ ที่ร่วมทำบุญบริจาคเงินให้กับทางบรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดเพื่อให้นำไปจัดซื้อโลงศพและผ้าขาวดิบเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้.
# ทางบรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดขอคุณพระศรีรัตนตรัยจงคุ้มครองภัยสารพัดขจัดภัยพาลให้ร่ำรวยหมื่นแสนทวีให้มีอายุมั่นขวัญยืนแก่ตัวท่านและครอบครัวของท่านด้วยเทอญ...#
????????บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรด????????
☎️ 054-291199 ???? ตลอด 24 ช.ม.???? 

49067530_1980405925413284_6814921528795201536_n.jpg49840148_1980406075413269_6643353163166384128_n.jpg49726526_1980405972079946_1024336432942022656_n.jpg

งานดูแล ปรับปรุง สวนสาธารณะ

* ดูแลรดน้ำต้นไม้ภายในเขตเทศบาลตามแผนงาน
* ปรับปรุงและก่อสร้างห้องน้ำผู้สูงอายุและผู้พิการ
-สวนสาธารณะเมืองเถิน
-สวนสาธารณะบ้านดอนไชย
* ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมพนังแม่น้ำวัง
(ภาพ:ข้อมูล กองช่างเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

54729776_2165334343559753_4627309898269458432_n.jpg54236843_2165334220226432_3616541567663210496_n.jpg54236743_2165334240226430_5865433057128873984_n.jpg53806387_2165334160226438_1978939278649982976_n.jpg53760968_2165334406893080_5692659373352943616_n.jpg53694025_2165334363559751_8356055021229441024_n.jpg53694006_2165334453559742_5364243801416138752_n.jpg53688831_2165334566893064_6836821506907963392_n.jpg53679336_2165334526893068_4118818768656793600_n.jpg

ช่วยจับสัตว์เลื้อยคลาน(งู?)เข้าภายในบ้าน

เมื่อเวลา14.55น.(12/01/62)บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดรับแจ้งจากประชาชน ขอความช่วยเหลือช่วยจับสัตว์เลื้อยคลาน(งู?)เข้าภายในบ้าน บ้านท่านาง ม.3 ต.ล้อมแรด หลังรับแจ้งจัดเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ช่วยจับสัตว์เลื้อยคลาน(งู?)นำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ.
??บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรด??
☎️054-291199?ตลอด 24 ช.ม.? 

50014486_1996653893788487_5460176659091030016_n.jpg49731937_1996653997121810_8282772257705558016_n.jpg49707205_1996654047121805_4757193338547863552_n.jpg49376424_1996653950455148_4478113295730999296_n.jpg

ช่วยจับสัตว์เลื้อยคลาน(งู⯑)เข้าภายในบ้าน

เมื่อเวลา14.55น.(12/01/62)บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดรับแจ้งจากประชาชน ขอความช่วยเหลือช่วยจับสัตว์เลื้อยคลาน(งู????)เข้าภายในบ้าน บ้านท่านาง ม.3 ต.ล้อมแรด หลังรับแจ้งจัดเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ช่วยจับสัตว์เลื้อยคลาน(งู????)นำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ.
????????บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรด????????
☎️054-291199????ตลอด 24 ช.ม.???? 

50014486_1996653893788487_5460176659091030016_n.jpg49731937_1996653997121810_8282772257705558016_n.jpg49707205_1996654047121805_4757193338547863552_n.jpg49376424_1996653950455148_4478113295730999296_n.jpg49728019_1996654140455129_2836673891525459968_n.jpg

ช่วยเหลือนำลูกสุนัขพึ่งเกิดใหม่ถูกน้ำท่วมใต้พื้นปูนลานจอดรถ

เมื่อเวลา12.50น.8/01/62บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดรับแจ้งจาก ประชาชน บ้านท่านาง ม.3 ต.ล้อมแรดขอความช่วยเหลือนำลูกสุนัขพึ่งเกิดใหม่ถูกน้ำท่วมใต้พื้นปูนลานจอดรถ เนื่องจากแม่สุนัขได้ไปคลอดลูกอยู่บริเวณนั้นแล้วมีฝนตกหนักทำให้น้ำไหลเข้าใต้พื้นปูนจนไม่สามารถออกมาได้ หลังรับแจ้งจัดเจ้าหน้าที่ออกให้ความช่วยเหลือ ????ที่เกิดเหตุพบลูกสุนัขจำนวนสี่ตัวติดอยู่ใต้พื้นปูน บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดเร่งให้ความช่วยเหลือจนสำเร็จลูกสุนัขทุกตัวปลอดภัย????

#หมายเหตุ#การนำเสนอภาพข่าวทุกภาพของเหตุการณ์ที่นำลงไปมิได้มีเจตนาลบลู่หรือซ้ำเติมผู้เสียหายแต่อย่างใดเพื่อเป็นคติเตือนใจและเป็นวิทยาทานแก่ผู้ที่สนใจและประชาสัมพันธ์การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดเท่านั้นโดยไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือคณะบุคคลใดๆหากผิดพลาดประการใดในการนำเสนอขออภัยไว้ ณ ที่แห่งนี้

????????บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรด???????? ☎️ 054-291199 ตลอด 24 ช.ม⏰⏱⏰.#อุบัติเหตุ,เจ็บป่วยฉุกเฉิน#โทร 1669#เหตุด่วนเหตุร้าย โทร 191

ดับไฟไหม้ป่าริมถนนสายเถิน-ลี้ ช่วง กม.๒-๓

ดับไฟไหม้ป่าริมถนนสายเถิน-ลี้ ช่วง กม.๒-๓
๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ผ่านมา งานป้องกันฯ เทศบาลเมืองล้อมแรด บูรณาการร่วมกับหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลป.๒(แม่อาบ)และกองร้อยอาสารักษาดินแดน ฝ่ายปกครองอำเภอเถิน ดับไฟไหม้ป่าริมถนนสายเถิน-ลี้ ช่วง กม.๒-๓ หมู่ ๒ บ้านเวียง ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง ที่ส่งผลกระทบต่อมลภาวะฝุ่นละอองหมอกควัน PM.๒.๕ ในพื้นที่ และผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
และจากเหตุเหล่านี้ เทศบาลเมืองล้อมแรด สนองนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หลังประกาศเขตพื้นที่อำเภอเถิน เป็นเขตควบคุมไฟป่า ห้ามเผาทุกกรณี และอำเภอเถิน ได้ขยายระยะเวลาบังคับใช้มาตรการ ห้ามเผาเป็นระยะเวลา ๗๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ถึง ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี ๒๕๖๒ พบเห็นไฟไหม้ โปรดแจ้ง ๐๕๔-๒๙๑๑๙๙ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
(ภาพ:ข้อมูล เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

52501630_2098187320262009_3728475948769607680_n.jpg51240369_611962315909635_4458724739615031296_n.jpg52914728_287100415297617_2764630389275230208_n.jpg52702632_805230966536127_1266884295687929856_n.jpg52674296_390738881708246_8197114211638181888_n.jpg52543514_559571694541933_46903722931912704_n.jpg52494463_2286270204984686_1735695837360553984_n.jpg52457315_486391575225855_8790982831464513536_n.jpg52377625_526186241236037_8645059002595540992_n.jpg52020764_828138660911577_2989482707588743168_n.jpg52013866_289746765034029_5711627215947431936_n.jpg51847256_343726656244218_8501601223688847360_n.jpg

ดับไฟไหม้พร้อมกัน ๒ จุด บ้านหนองบัว กับบ้านหนองเชียงราน

เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. จนท.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง พร้อมรถดับเพลิง และเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง เข้าดับไฟไหม้พร้อมกัน ๒ จุด (จุดที่ ๑) พื้นที่ป่าฝั่งตรงข้ามสถานที่ก่อสร้างอาคารเทศบาลเมืองล้อมแรด(หลังใหม่) หมู่ ๖ บ้านหนองบัว ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง (จุดที่ ๒)ไฟไหม้เศษใบไม้แห้ง บริเวณป่าชุมชน หมู่ ๑๒ บ้านหนองเชียงราน ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง ภายหลังฝ่ายปกครองอำเภอเถิน และได้รับการประสานจากผู้ใหญ่บ้าน แจ้งว่าพบค่าพิกัดความร้อน หรือจุด hotspot เกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ป่าดังกล่าว จึงนำกำลังเข้าดับไฟไหม้ พบพื้นที่ถูกไฟลุกไหม้ลามเป็นวงกว้าง โดยใช้เวลาดับไฟ ประมาณ ๑ ชั่วโมง จนสงบลง ส่วนสาเหตุสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นการลักลอบจุดไฟเผา
(ภาพ:ข้อมูล เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

52253322_2164016603909579_977788810043588608_n.jpg52053827_560623794457267_8765472443713191936_n.jpg52902850_357554518177820_7307364972667863040_n.jpg52753331_780817612274187_98077167342059520_n.jpg52555136_1080186468818757_4938837044618067968_n.jpg52543486_389971388464227_4132784361625878528_n.jpg52486626_2038903949558786_3507956724176781312_n.jpg52354542_322353368389647_5358378100155482112_n.jpg52345081_602112733535521_1375156615879065600_n.jpg52173567_324389321754739_1306716479521030144_n.jpg52120278_339475443442953_3387723212124061696_n.jpg52076004_1458226174307394_3334343649172389888_n.jpg

ดำเนินการขุดลอกบ่อพักน้ำพร้อมขนทิ้งบริเวณถนนเถินบุรีฯ

กองช่างเทศบาลเมืองล้อมแรดดำเนินการขุดลอกบ่อพักน้ำพร้อมขนทิ้งบริเวณช่วงถนนเถินบุรีตั้งแต่หน้าโรงเรียนบ้านเหล่าถึงหน้าตลาดล้อมแรดเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมชุมชนเพื่อปัญหากลิ่นเหม็นรบกวนชุมชน
(ภาพ:ข้อมูล กองช่างเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

Work-tmlr-00125-20209.jpgWork-tmlr-00125-20675.jpgWork-tmlr-00125-20672.jpgWork-tmlr-00125-20629.jpgWork-tmlr-00125-20625.jpgWork-tmlr-00125-20244.jpgWork-tmlr-00125-20242.jpgWork-tmlr-00125-20212.jpgWork-tmlr-00125-20208.jpg

ดำเนินการขุดลอกรางระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชนในระยะยาว

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ กองช่างเทศบาลเมืองล้อมแรด ได้ดำเนินการขุดลอกรางระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชนในระยะยาวบริเวณถนนราษฎร์อุทิศตอนบ้านเวียง
(ภาพ:ข้อมูล กองช่างเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

Work-tmlr-0088-16991.jpgWork-tmlr-0088-16989.jpgWork-tmlr-0088-16988.jpgWork-tmlr-0088-16987.jpgWork-tmlr-0088-16986.jpgWork-tmlr-0088-16969.jpgWork-tmlr-0088-16901.jpgWork-tmlr-0088-16897.jpg

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะกา จ.ฉะเชิงเทรา

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชาญณรงค์ ฟังเพราะ รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผอ.กอง ข้าราชการ และพนักงาน ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จาก สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะกา อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา โครงการอบรมแกนนำสุขภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๑๓๓ คน ในโอกาสลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสาธารณสุข เรื่องการจัดการหมู่บ้านปลอดถังขยะ และการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุเมืองล้อมแรด ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง
(ภาพ:ข่าว เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

images/Work-tmlr-006/750275212_360582904761223_4047524463321808896_n.jpg

images/Work-tmlr-0067/50271404_585488205230462_2288441429522907136_n.jpg

50211490_370868027024295_3698852975213543424_n.jpg

images/Work-tmlr-0067/50003311_2092088431082777_8119713588089716736_n.jpg

49899316_363653347768722_5181467899017035776_n.jpg

49899307_595536604205259_3252477853068951552_n.jpg

49898929_295634541136586_287242658227683328_n.jpg

49674090_2006511949643912_4854848770166226944_n.jpg

images/Work-tmlr-0067/50063336_299024134085418_2238176409350569984_n.jpg

 

ประกาศเทศบาลเมืองล้อมแรด วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง การเก็บ และขนขยะมูลฝอย

เรื่อง การเก็บ และขนขยะมูลฝอย และเรื่อง วิธีการบริหารจัดการขยะฯ

(ภาพ:ข้อมูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

01-51047049_2482297195176859_8899726219373707264_n.jpg

box001.gif

01-51047049_2482297195176859_8899726219373707264_n.jpg

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

เทศบาลเมืองล้อมแรด ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส.ในวันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2562 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งฯ "เลือกตั้งเป็นหน้าที่ เลือกคนดีเข้าสู่สภา"

เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง

Elt.jpg

รายชื่อผู้สมัครส.ส.
ลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4
อำเภอ สบปราบ อำเภอ เกาะคา อำเภอ เถิน อำเภอ เสริมงาม อำเภอ แม่พริก
ทั้งหมด 29 ท่าน
https://elect.in.th/candidates/z/ลำปาง-4.html?fbclid=IwAR1aE3F_N24ApkLvExR0p91jDPFCjfSEBzK8rMr1fvlIppz_oriLksAPwLM

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากทางกองทุนสุขภาพเทศบาลเมืองล้อมแรด

เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ กองทุนสุขภาพเทศบาลเมืองล้อมแรด ได้จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากทางกองทุนฯ การเบิกจ่ายงบประมาณ และการจัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงานโครงการให่แก่ผู้รับผิดชอบโครงการ ณ ห้องประชุมเทศบาาลเมืองล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง
(ภาพ:ข้อมูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

51877460_2262219460662646_4732668053085487104_n.jpg52602303_2262219787329280_7920904894897192960_n.jpg52595411_2262219697329289_7903380556451151872_n.jpg52287210_2262219407329318_8181009338408632320_n.jpg52144340_2262219547329304_4126842497710161920_n.jpg52090391_2262219617329297_531094511699361792_n.jpg52013906_2262219440662648_2573399130789380096_n.jpg52005971_2262219733995952_3847530513774411776_n.jpg51993455_2262219577329301_4559966980026662912_n.jpg51348099_2262219523995973_6715091241702260736_n.jpg

พ.ต.ต.หญิง รัตนา อุตมะวงศ์ ร.ต.อ.นพดล คนรู้ คุณ ปุณยะรัศมิ์ รัตนกวินวัฒน์ คุณ สำเนา อุตมะวงศ์ พร้อมครอบครัว ที่ร่วมทำบุญบริจาคเงินให้กับทางบรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรด

3/01/62 บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดขอขอบพระคุณ พ.ต.ต.หญิง รัตนา อุตมะวงศ์ ร.ต.อ.นพดล คนรู้ คุณ ปุณยะรัศมิ์ รัตนกวินวัฒน์ คุณ สำเนา อุตมะวงศ์ พร้อมครอบครัว ที่ร่วมทำบุญบริจาคเงินให้กับทางบรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดเพื่อให้นำไปจัดซื้อโลงศพและผ้าขาวดิบเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้และไม่มีญาติ
# ทางบรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดขอคุณพระศรีรัตนตรัยจงคุ้มครองภัยสารพัดขจัดภัยพาลให้ร่ำรวยหมื่นแสนทวีให้มีอายุมั่นขวัญยืนแก่ตัวท่านและครอบครัวของท่านด้วยเทอญ...#
????????บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรด????????
☎️ 054-291199 ???? ตลอด 24 ช.ม.???? 

49237419_1983485001772043_1110689958768672768_n.jpg49414037_1983484938438716_7372277905788764160_n.jpg49344962_1983485055105371_2619933993339977728_n.jpg49239527_1983485141772029_5047412069809258496_n.jpg

รณรงค์ผู้ประกอบการให้เลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองล้อมแรด ร่วมกับที่ว่าการอำเภอเถิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเถิน โรงพยาบาลเถิน สำนักงานเกษตรอำเภอเถิน และรพสต.บ้านเด่นแก้วออกรณรงค์ แนะนำผู้ประกอบการ / ร้านค้าในตลาดนัดวันพุธหน้าวัดล้อมแรดให้เลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารเพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้บริโภคต่อไป
(ภาพ:ข้อมูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

52561416_2053466161368173_3882870861895565312_n.jpg51779239_2053465954701527_1139765040526655488_n.jpg51685700_2053466108034845_3031779283526746112_n.jpg51616497_2053465474701575_4932304201792356352_n.jpg51526310_2053465708034885_4391307088941285376_n.jpg52469091_2053465654701557_3444621160745009152_n.jpg52378465_2053465804701542_4662884485317001216_n.jpg52146335_2053465551368234_5536990710365945856_n.jpg52123668_2053465598034896_9097242294913859584_n.jpg51960839_2053465508034905_5812841393042751488_n.jpg51952917_2053466018034854_6034955472136568832_n.jpg51912965_2053465851368204_6766579021883899904_n.jpg51794268_2053465911368198_2620957011600211968_n.jpg51887588_2053465751368214_5453063201111408640_n.jpg51790154_2053466061368183_3726883250342199296_n.jpg

ร่วมกันทำการปรับปรุงจัดระเบียบสายสัญญาณสื่อสารในเขตเทศบาลฯอ.เถิน จ.ลำปาง

เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เทศบาลเมืองล้อมแรด ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเถิน พร้อมชุดงานบริษัทผู้ประกอบการสายสื่อสารฯ:CAT ,TOT,3BBB AIS ฯลฯ ร่วมกันทำการปรับปรุงจัดระเบียบสายสัญญาณสื่อสารในเขตเทศบาลฯอ.เถิน จ.ลำปาง
(ภาพ:ข้อมูล เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

51313282_326975214606520_6087742960961585152_n.jpg50780529_1213988402082061_3813802732599377920_n.jpg

ร่วมกันส่งมอบกระเบื้องให้กับประชาชนผู้ประสบภัยจากพายุฤดูร้อนในพื้นที่ หมู่ ๗ บ้านดอนไชย

วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ น. ที่ศาลาการเปรียญภายในวัดดอนไชย หมู่ ๗ ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง นายยรรยง กุนาคำ นายอำเภอเถิน พร้อมด้วย นายนรินทร์ ห่วงไธสง ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด ร.ต.ชุมพร ยศข่าย หัวหน้าชุดมวลชนสัมพันธ์อำเภอเถิน นายผยุง เครือรอด ผญ.บ้านดอนไชย และคณะ ร่วมกันส่งมอบกระเบื้องให้กับประชาชนผู้ประสบภัยจากพายุฤดูร้อนในพื้นที่ หมู่ ๗ บ้านดอนไชย ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อนมากที่สุด จำนวนกว่า ๓๐ หลังคาเรือน ส่วนอีก ๔ หมู่บ้านได้แก่ หมู่บ้าน อุมลอง หนองเตา หนองเชียงราน และบ้านดอนทราย เจ้าหน้าที่ได้ส่งมอบแผ่นกระเบื้องให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนในพื้นที่แล้ว

เทศบาลเมืองล้อมแรด มีหมู่บ้านที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน จำนวนทั้งสิ้น ๕ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านอุมลอง บ้านดอนทราย บ้านดอนไชย บ้านหนองเชียงราน และบ้านหนองเตา โดยหมู่บ้านดอนไชยได้รับความเสียหายมากที่สุด และยังมีประชาชนเดินทางเข้าแจ้งความเสียหายทุกระยะ สำหรับยอดตัวเลขจำนวนครัวเรือนที่ได้รับความเสียหายกำลังอยู่ในระหว่างการรวบรวมรายชื่อเพื่อสรุปให้แน่ชัดต่อไป
(ภาพ:ข้อมูล เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

Work-tmlr-00129-IMG_0135.JPGIMG_0008.JPGIMG_0149.JPGIMG_0140.JPGIMG_0120.JPGIMG_0114.JPGIMG_0111.JPGIMG_0109.JPGIMG_0065.JPGIMG_0041.JPGIMG_0020.JPGIMG_0013.JPGIMG_0007.JPG

ร่วมกันหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการรุกล้ำการจราจร-หาบเร่แผงลอย-และการละเมิดกฎหมายจราจร

เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เทศบาลเมืองล้อมแรด ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรเถิน ร่วมกันหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการรุกล้ำการจราจร-หาบเร่แผงลอย-และการละเมิดกฎหมายจราจร ที่ห้องประชุมกิจการสภาฯ โดยมี พ.ต.ท.ยุทธศาสตร์ แสงศรีจันทร์ รอง ผกก.สืบสวน สภ.เถิน นายนรินทร์ ห่วงไธสง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด นายปกรณ์ ปกรณ์สกุล ผอ.กองช่าง นายประนอม ตาทรายวงศ์ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายวิทวัส ปันวารินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และตำรวจสายตรวจจราจร เพื่อจัดระเบียบถนนในเขตเทศบาลเมืองล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง สอดคล้องกับคำสั่งพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนชาวอำเภอเถิน และนโยบายวาระลำปางสร้างสรรค์ปันสุข ของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
(ภาพ:ข้อมูล เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

51375789_3004801829545336_6145198623970820096_n.jpg50999190_706937309740335_1575166748863234048_n.jpg50827331_614448755660987_2574624111296774144_n.jpg

ร่วมรณรงค์ ลด ละ เลิกใช้กล่องโฟมบรรจุอาหารและแจกเอกสารแผ่นพับ

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองล้อมแรด ร่วมกับที่ว่าการอำเภอเถิน, โรงพยาบาลเถิน, และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเถิน ร่วมรณรงค์ ลด ละ เลิกใช้กล่องโฟมบรรจุอาหารและแจกเอกสารแผ่นพับ แนะนำผู้ประกอบการในตลาดนัดวันพุธ บริเวณหน้าวัดล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
(ภาพ:ข่าว งานสาธารณสุขฯทม.ล้อมแรด จ.ลำปาง) 

49721760_336855920500404_7890111993724534784_n.jpg49697055_1132170673630341_8367312822001991680_n.jpg49671292_1116695358501760_6380508680843952128_n.jpg49650909_230106384571979_4396049531699986432_n.jpg49212597_538859573258193_3370607041600028672_n.jpg50466407_484689562056693_1380747920269115392_n.jpg50414337_435346093670598_8834311311950086144_n.jpg50327558_368131223989233_8222093341999759360_n.jpg50247516_2143949839045594_4123649395684016128_n.jpg50076704_2053074484990063_7159410624995262464_n.jpg50027870_410761139694011_2357987232196853760_n.jpg50020075_278634122801846_8707071844949164032_n.jpg50008780_2263303357242490_8790947513948438528_n.jpg49947548_311482459476931_6109641453015662592_n.jpg49897778_2084285145024820_1569680525143048192_n.jpg49864114_567130743754695_755502889308258304_n.jpg

"ขอเชิญชุมชนคนล้อมแรดร่วมกันรณรงค์ลด ละ เลิก

ใช้กล่องโฟมบรรจุอาหารหันมาใช้วัสดุธรรมชาติแบบพอเพียง เพื่อความ ปลอดภัย ห่างไกลจากโรค กันนะคะ"

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง

49338677_2182627441986512_4609127261596024832_n.jpg

ร่วมออกมอบใบประกาศร้านอาหารปลอดโฟมให้กับร้านค้า

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยนายชาญณรค์ ฟังเพราะ รองปลัดเทศบาลเมืองล้อมแรด ร่วมกับที่ว่าการอำเภอเถิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเถิน โรงพยาบาลเถิน และรพสต.บ้านเด่นแก้วร่วมกัน ออกมอบใบประกาศร้านอาหารปลอดโฟมให้กับร้านค้า ร้านอาหารในเขตอำเภอเถิน ได้แก่ ครัวส้มเกลี้ยงโรงแรมนครเถิน, ร้านอาหารโกแดง, ร้านรถดัง ,ร้าน ๔X๕ ข้าวมันไก่ไข่ตูม, ร้านสองลาวคอฟฟี่อาหารจานเดียวและ ครัวติ๋ง ๑๑๑
(ภาพ:ข้อมูล CR.สนง.สาธารณสุข อำเภอเถิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

52432270_2033424630107266_918103157064597504_n.jpg52065890_2033425043440558_6371977458454888448_n.jpg1-944-1068x712.jpg52005850_2033424936773902_2676527604873297920_n.jpg51548014_2033424463440616_7582631939224371200_n.jpg51508102_2033424703440592_676449686898343936_n.jpg52344300_2013127852137864_3245493639245201408_n.jpg

รับการตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์พร้อมคำแนะนำฯ

เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดลำปาง โดยสพ.ญ ศศิธร ติคำรัมย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ พร้อมทีมงานและนายสุวิช สุภาธง ปศุสัตว์อำเภอเถิน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเถิน ได้ ออกตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์พร้อมให้คำแนะนำทางการปฏิบัติตามพรบ. ควบคุมการฆ่าสัตว์ เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองล้อมแรด เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่สะอาดและปลอดภัย
(ภาพ:ข้อมูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

52631588_2071269846254471_565805531147534336_n.jpg52519412_2071270779587711_8437317060895178752_n.jpg52945498_2071270179587771_6449531270601900032_n.jpg52905684_2071269776254478_5239039289920061440_n.jpg52851304_2071269656254490_3803129927847378944_n.jpg52810351_2071270336254422_7320848550047252480_n.jpg52736734_2071270486254407_1714211547657535488_n.jpg52681173_2071270662921056_6983621715263750144_n.jpg52605697_2071269976254458_4949271568879452160_n.jpg

ออกรับผู้ป่วยบ้านท่านาง ม.3 ต.ล้อมแรด

?เมื่อเวลา01.22น.(21/01/62)บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดรับแจ้งจากประชาชนให้ออกรับผู้ป่วยบ้านท่านาง ม.3 ต.ล้อมแรด หลังรับแจ้งจัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถFR.0030ออกให้ความช่วยเหลือ?
??พบผู้ป่วยหญิง1ราย อายุ45ปีมีอาการอ่อนแรงซีกขวา บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนำส่งรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลเถิน??
(ภาพ:ข้อมูล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

50211461_2009028835884326_6469436421089263616_n.jpg50553646_2009028909217652_5052012761467322368_n.jpg50458320_2009028872550989_7899203468827557888_n.jpg

ออกรับผู้ป่วยบ้านท่านาง ม.3 ต.ล้อมแรด

?เมื่อเวลา08.10น.(22/02/62)บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดรับการประสานจากประชาชนให้ออกรับผู้ป่วยบ้านท่านาง ม.3 ต.ล้อมแรด หลังรับแจ้งจัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถFR.0030ออกให้ความช่วยเหลือ?
??พบผู้ป่วยหญิง1ราย อายุ73ปีเป็นผู้ป่วยติดเตียงมีอาการวิงเวียนศรีษะและอาเจียน บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนำส่งรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลเถิน??
(ภาพ:ข้อมูล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

52491601_2057740947679781_8370680905290743808_n.jpg52716996_2057741051013104_2370103511032528896_n.jpg52566014_2057741157679760_5920679419025817600_n.jpg52527198_2057740887679787_3717965957637865472_n.jpg52494467_2057741191013090_1169051009473839104_n.jpg

ออกรับผู้ป่วยบ้านเด่นแก้ว ม.๑๑ ต.ล้อมแรด

?เมื่อเวลา ๑๐.๓๘ น. ของวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองล้อมแรดรับแจ้งจากประชาชนให้ออกรับผู้ป่วยบ้านเด่นแก้ว ม.๑๑ ต.ล้อมแรด หลังรับแจ้งจัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถ FR.๐๐๓๐ ออกให้ความช่วยเหลือ???พบผู้ป่วยหญิง ๑ ราย อายุ ๓๘ ปีมีอาการหน้ามืดเป็นลม บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนำส่งรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลเถิน??
(ภาพ:ข้อมูล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

50628655_2007897359330807_7356133252572119040_n.jpg50614920_2007897302664146_565157433467469824_n.jpg50514860_2007897169330826_1168953913148178432_n.jpg50481818_2007897215997488_6367230634829545472_n.jpg

ออกรับผู้ป่วยบ้านเวียง ม.2 ต.ล้อมแรด

เมื่อเวลา07.44น.(3/01/62)บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดรับแจ้งจากศูนย์นเรนทรจังหวัดลำปาง(1669)ให้ออกรับผู้ป่วยบ้านเวียง ม.2 ต.ล้อมแรด หลังรับแจ้งจัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถFR.0030ออกให้ความช่วยเหลือ????
????????พบผู้ป่วยหญิง1ราย อายุ84ปีมีอาการหายใจเหนื่อยและอ่อนเพลีย บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนำส่งรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลเถิน????????

#หมายเหตุ#การนำเสนอภาพข่าวทุกภาพของเหตุการณ์ที่นำลงไปมิได้มีเจตนาลบลู่หรือซ้ำเติมผู้เสียหายแต่อย่างใดเพื่อเป็นคติเตือนใจและเป็นวิทยาทานแก่ผู้ที่สนใจและประชาสัมพันธ์การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดเท่านั้นโดยไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือคณะบุคคลใดๆหากผิดพลาดประการใดในการนำเสนอขออภัยไว้ ณ ที่แห่งนี้
????????บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรด????????
☎️ 054-291199 ตลอด 24 ช.ม.
#อุบัติเหตุ,เจ็บป่วยฉุกเฉิน#โทร 1669
#เหตุด่วนเหตุร้าย โทร 191 

49118511_1983457678441442_2088242270733074432_n.jpg49667089_1983457768441433_7695961871169355776_n.jpg49459875_1983457805108096_6662091714636808192_n.jpg49378816_1983457908441419_2172896484159127552_n.jpg49282210_1983457708441439_8929689225490595840_n.jpg49164585_1983457868441423_1172454040911478784_n.jpg

ออกรับผู้ป่วยบ้านเวียง ม.2 ต.ล้อมแรด

?เมื่อเวลา07.27น.(20/02/62)บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดรับการประสานจากประชาชนให้ออกรับผู้ป่วยบ้านเวียง ม.2 ต.ล้อมแรด หลังรับแจ้งจัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถFR.0030ออกให้ความช่วยเหลือ?
??พบผู้ป่วยชาย1ราย อายุ77ปีมีอาการเจ็บแน่นหน้าอก บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนำส่งรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลเถิน?? 

52263553_2054428268011049_2158466489261228032_n.jpg52785773_2054428164677726_4530698375632257024_n.jpg52607834_2054428234677719_7178448694600007680_n.jpg52440847_2054428138011062_804498510421426176_n.jpg

ออกรับผู้ป่วยบ้านเหล่า ม.5 ต.ล้อมแรด

?เมื่อเวลา15.34น.(22/01/62)บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดรับการประสานจากโรงพยาบาลเถินให้ออกรับผู้ป่วยบ้านเหล่า ม.5 ต.ล้อมแรด หลังรับแจ้งจัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถFR.0030ออกให้ความช่วยเหลือ?
??พบผู้ป่วยหญิง1ราย อายุ76ปีมีอาการไข้หนาวสั่น บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนำส่งรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลเถิน??
(ภาพ:ข้อมูล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

50906955_2011057102348166_3451392004888461312_n.jpg50325176_2011057139014829_3139267780776296448_n.jpg50277487_2011057065681503_7959900552245018624_n.jpg

ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนตำบลล้อมแรด ๑๔ หมู่บ้าน

วันที่ ๑๒ - ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองล้อมแรด จะออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน ตำบลล้อมแรด ๑๔ หมู่บ้านตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อให้ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองล้อมแรดปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าและเพื่อให้สุนัข - แมว ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดและตารางเวลาการออกหน่วยบริการฯ ดังนี้
(ภาพ:ข้อมูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

02-54278246_275007926726125_7019850705003347968_n.jpg01-53522422_2267378506883600_6372249128021262336_n.jpg

อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถตู้ถนนเถินบุรีปากทางเข้าซอย ดร.ธารทอง ม.3 ต.ล้อมแรด

เมื่อเวลา10.09น.3/01/62บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดรับแจ้งจาก พลเมืองดีทาง199 มีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถตู้ถนนเถินบุรีปากทางเข้าซอย ดร.ธารทอง ม.3 ต.ล้อมแรด หลังรับแจ้งจัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถF.R.0030ออกตรวจสอบ.
????ที่เกิดเหตุพบผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายเป็นชาย อายุ42ปีมีอาการปวดไหล่ซ้ายศรีษะมีแผลแตกและมีแผลถลอกตามร่างกาย บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรด ให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุแล้วเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บส่งรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลเถิน????

#หมายเหตุ#การนำเสนอภาพข่าวทุกภาพของเหตุการณ์ที่นำลงไปมิได้มีเจตนาลบลู่หรือซ้ำเติมผู้เสียหายแต่อย่างใดเพื่อเป็นคติเตือนใจและเป็นวิทยาทานแก่ผู้ที่สนใจและประชาสัมพันธ์การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดเท่านั้นโดยไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือคณะบุคคลใดๆหากผิดพลาดประการใดในการนำเสนอขออภัยไว้ ณ ที่แห่งนี้

????????บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรด????????
☎️ 054-291199 ตลอด 24 ช.ม⏰⏱⏰.
#อุบัติเหตุ,เจ็บป่วยฉุกเฉิน#โทร 1669
#เหตุด่วนเหตุร้าย โทร 191 

49210962_1983603068426903_3757008086531833856_n.jpg49517971_1983602891760254_4381662830072430592_n.jpg49509430_1983603115093565_2938415091172769792_n.jpg49490997_1983603191760224_8815035335516880896_n.jpg49485886_1983602951760248_2904832514252079104_n.jpg49414037_1983484938438716_7372277905788764160_n.jpg49211079_1983603015093575_7837665512417918976_n.jpg

อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถยนต์สี่แยกตลาดบ้านอุมลองสายหลัง ม.1 ต.ล้อมแรด

เมื่อเวลา13.14น.ของวันที่24/01/62บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดรับแจ้งจาก สภ.เถิน มีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถยนต์สี่แยกตลาดบ้านอุมลองสายหลัง ม.1 ต.ล้อมแรด หลังรับแจ้งจัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถF.R.0030ออกตรวจสอบ.
?ที่เกิดเหตุพบผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายเป็นชาย อายุ55ปีมีอาการซึมตาข้างขวาบวมมีแผลฉีกขาดหางคิ้วข้างขวา บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรด ให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุแล้วเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บส่งรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลเถิน?
(ภาพ:ข้อมูล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

50543902_2013897285397481_1989621880222384128_n.jpg50730790_2013897428730800_4372929744220454912_n.jpg51060127_2013897152064161_6493793137675206656_n.jpg51014041_2013897215397488_443095180174688256_n.jpg50614908_2013897362064140_9005395316937064448_n.jpg

อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกับรถยนต์หน้าตลาดสดท่านาง ม.3

เมื่อเวลา14.02น.21/03/62บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดรับแจ้งจาก ประชาชน มีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกับรถยนต์หน้าตลาดสดท่านาง ม.3 ต.ล้อมแรด หลังรับแจ้งจัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถF.R.0030ออกตรวจสอบ.
????ที่เกิดเหตุพบผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชาย1ราย อายุ16ปีมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกปวดชายโครงด้านซ้ายและปวดขาซ้าย บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรด ให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุแล้วเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บส่งรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลเถิน????
(ภาพ:ข้อมูล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

55591716_2096218317165377_3670092671608684544_n.jpg55480156_2096218553832020_6096759647799083008_n.jpg54728977_2096218640498678_8231987778418638848_n.jpg54521235_2096218380498704_1182988427457462272_n.jpg54517956_2096218437165365_8513196948193280000_n.jpg54514993_2096218693832006_1096050073113985024_n.jpg54432966_2096218480498694_4684536394708680704_n.jpg54390878_2096218757165333_8929013468221145088_n.jpg

อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนคนเดินข้ามถนนหน้าตลาดสดสบคือ ม.๑๐

เมื่อเวลา๑๙.๔๐ น.ของวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองล้อมแรดรับแจ้งจาก พลเมืองดีทาง๑๙๙ มีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนคนเดินข้ามถนนหน้าตลาดสดสบคือ ม.๑๐ ต.ล้อมแรด หลังรับแจ้งจัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถ F.R.๐๐๓๐ ออกตรวจสอบ.? ที่เกิดเหตุพบผู้ได้รับบาดเจ็บ ๑ รายเป็นชาย อายุ ๕๕ ปีมีอาการปวดแผ่นหลังและข้อเท้าข้างซ้าย บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรด ให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุแล้วเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บส่งรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลเถินต่อไป ?
(ภาพ:ข้อมูล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

49345003_2002662326520977_6241775112559788032_n.jpg50542107_2002662089854334_3641710707377963008_n.jpg50309790_2002662126520997_5177297575966932992_n.jpg49938643_2002662249854318_8939475411553746944_n.jpg

อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์แฉลบล้มเอง

เมื่อเวลา ๑๐.๒๐ น. ของวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดรับแจ้งจาก ประชาชน มีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์แฉลบล้มเองหน้าที่ว่าการอำเภอหลังเก่า ม.๓ ต.ล้อมแรด หลังรับแจ้งจัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถ F.R.๐๐๓๐ ออกตรวจสอบ.ที่เกิดเหตุพบผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นหญิง ๑ ราย อายุ ๕๓ ปีปวดแขนซ้ายและข้อมือซ้ายไม่ผิดรูป บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรด ให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุแล้วเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บส่งรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลเถิน
(ภาพ:ข้อมูล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

51286844_2034511920002684_6263645253534744576_n.jpg51689203_2034511890002687_4214249514590011392_n.jpg51401864_2034511970002679_2349682534972915712_n.jpg

อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์แฉลบเองถนนภายในหมู่บ้านทางไปสะพานสบคือ ม.10 ต.ล้อมแรด

เมื่อเวลา00.02น.3/01/62บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดรับแจ้งจาก สภ.เถิน มีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์แฉลบเองถนนภายในหมู่บ้านทางไปสะพานสบคือ ม.10 ต.ล้อมแรด หลังรับแจ้งจัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถF.R.0030ออกตรวจสอบ.
????ที่เกิดเหตุพบผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายเป็นชาย อายุ24ปีมีอาการปวดแขนซ้ายและมีแผลถลอกตามร่างกาย บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรด ให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุแล้วเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บส่งรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลเถิน????

#หมายเหตุ#การนำเสนอภาพข่าวทุกภาพของเหตุการณ์ที่นำลงไปมิได้มีเจตนาลบลู่หรือซ้ำเติมผู้เสียหายแต่อย่างใดเพื่อเป็นคติเตือนใจและเป็นวิทยาทานแก่ผู้ที่สนใจและประชาสัมพันธ์การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดเท่านั้นโดยไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือคณะบุคคลใดๆหากผิดพลาดประการใดในการนำเสนอขออภัยไว้ ณ ที่แห่งนี้

????????บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรด????????
☎️ 054-291199 ตลอด 24 ช.ม⏰⏱⏰.
#อุบัติเหตุ,เจ็บป่วยฉุกเฉิน#โทร 1669
#เหตุด่วนเหตุร้าย โทร 191 

49205932_1983453535108523_1952918554294616064_n.jpg49798890_1983453778441832_1423854166261891072_n.jpg49491039_1983453701775173_34165966623473664_n.jpg49464943_1983453631775180_4894740512310820864_n.jpg

อุบัติเหตุรถฮอนด้าซีอาร์วีพุ่งชนต้นไม้เกาะกลางถนนพหลโยธินขาล่อง

เมื่อเวลา ๗.๐๐ น. ของวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรด รับแจ้งอุบัติเหตุรถฮอนด้าซีอาร์วีพุ่งชนต้นไม้เกาะกลางถนนพหลโยธินขาล่องลำปาง-ตาก กม.๖๑๔ บ้านหนองบัวบน ม.๖ ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง หลังรับแจ้งจัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถ F.R.๐๐๓๐ ออกตรวจสอบ.ที่เกิดเหตุพบรถเก๋งฮอนด้าซีอาร์วีสีเทาหมายเลขทะเบียน ฆญ ๔๔๘๓ กรุงเทพ ชนต้นไม้ด้านหน้ารถพังยับภายในรถพบผู้เสียชีวิต ๒ รายเป็นชาย ๑ รายถูกอัดก๊อปปี้ติดอยู่ที่พวงมาลัยรถอีก ๑ รายเป็นหญิงอยู่ที่เบาะข้างคนขับในสภาพหายใจรวยรินและเสียชีวิตในเวลาต่อมา#บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรด,กู้ภัยเถินบุรี,กู้ภัยออมบุญ,และโรงพยาบาลเถิน,จึงช่วยกันนำร่างของผู้เสียชีวิตออกจากรถก่อนนำส่งชันสูตรอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลเถิน
#ทราบชื่อผู้เสียชีวิต นาย รองเทพ รัตนาพิพิธ อายุ ๕๘ ปีอยู่บ้านเลขที่ ๑๙๒ ม.๔ ต.แม่เหี้ยะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และ นางสาว ลัทธพรรณ รัตนาพิพิธ อายุ ๒๒ ปี
(ภาพ:ข้อมูล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

51049326_2037459339707942_559400210195808256_n.jpg52134259_2037459643041245_5109228546258108416_n.jpg52024107_2037459883041221_3565541884744957952_n.jpg51974100_2037459739707902_2278519810256011264_n.jpg51899535_2037459953041214_231965540069933056_n.jpg51861102_2037459786374564_1070656718926512128_n.jpg51794157_2037459163041293_3428615591454310400_n.jpg51791310_2037459549707921_3773552472354717696_n.jpg51748933_2037459209707955_7096874934797860864_n.jpg51734017_2037459693041240_5130321203663208448_n.jpg51689143_2037459279707948_2432927548154314752_n.jpg51552635_2037459846374558_2351195321238814720_n.jpg51503772_2037460023041207_226088560225157120_n.jpg51474587_2037459243041285_6379844717554696192_n.jpg51436200_2037459586374584_4487248523665866752_n.jpg51344514_2037460089707867_1705864682444685312_n.jpg

เวทีการประชุมจัดทำแผนชุมชนเมือง ฯ ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง เทศบาลเมืองล้อมแรด เปิดเวทีการประชุมจัดทำแผนชุมชนเมือง โครงการส่งเสริมสนับสนุน การจัดทำและทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชนระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล และระดับชุมชนเมือง เพื่อให้ชุมชน/หมู่บ้านได้จัดทำแผนชุมชนของตนเองให้มีคุณภาพ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ โดยได้รับเกียรติจาก นายเชาว์ทวีพัฒน์ ดนัยนันท์ ปลัดอาวุโสอำเภอเถิน เป็นประธานเปิดการประชุมฯ นายนรินทร์ ห่วงไธสง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด กล่าวรายงาน โดยมีคณะกรรมการและตัวแทนจากหมู่บ้าน ๑๔ หมู่บ้าน ในเขตเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
โดยรูปแบบการประชุม นอกจากจะได้รับความรู้การจัดทำแผนดังกล่าวแล้ว ยังได้แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนของแต่ละชุมชน/หมู่บ้าน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวิทยากรจากหน่วยงาน ฝ่ายปกครอง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเถิน และเทศบาลเมืองล้อมแรด ให้เข้าใจถึงความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาในระดับพื้นที่(หมู่บ้าน) กับแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยหลังจากการนี้คณะกรรมการหมู่บ้านที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ลงไปประชุมจัดทำแผนในหมู่บ้านของตนเองให้มีความสมบูรณชัดเจน ก่อนนำส่งให้ทางอำเภอพิจารณาและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
(ภาพ:ข้อมูล เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

Work-tmlr-00102_0001.jpgWork-tmlr-00102_0053.jpgWork-tmlr-00102_0052.jpgWork-tmlr-00102_0048.jpgWork-tmlr-00102_0046.jpgWork-tmlr-00102_0044.jpgWork-tmlr-00102_0043.jpgWork-tmlr-00102_0042.jpgWork-tmlr-00102_0041.jpgWork-tmlr-00102_0040.jpgWork-tmlr-00102_0034.jpgWork-tmlr-00102_0033.jpgWork-tmlr-00102_0032.jpgWork-tmlr-00102_0031.jpgWork-tmlr-00102_0029.jpgWork-tmlr-00102_0028.jpgWork-tmlr-00102_0022.jpgWork-tmlr-00102_0017.jpgWork-tmlr-00102_0016.jpgWork-tmlr-00102_0013.jpgWork-tmlr-00102_0007.jpgWork-tmlr-00102_0005.jpgWork-tmlr-00102 _0002.jpgWork-tmlr-00102_0025.jpg

เวทีประชุมการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยตามแผนรณรงค์ ”แยกก่อนทิ้ง”

๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง นายเชาว์ทวีพัฒน์ ดนัยนันท์ ปลัดอาวุโส อำเภอเถิน ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายอำเภอเถิน ให้เป็นประธานเวทีประชุมการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยตามแผนรณรงค์ ”แยกก่อนทิ้ง” ทั้งนี้เพื่อทำความตกลงร่วมกัน ระหว่างเทศบาลเมืองล้อมแรด ในฐานะเจ้าภาพกลุ่ม Cluster กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม Cluster พื้นที่อำเภอเถิน แม่พริก และสบปราบ จำนวน ๑๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อนร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) การขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยครัวเรือนลดปริมาณขยะ ใช้หลักการใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนของประชาชนทุกภาคส่วน ในการลดขยะต้นทางตามแนวทางประชารัฐ แผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ของจังหวัดลำปาง รวมถึงพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ และ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๐ โดยจังหวัดลำปางได้กำหนดแผนการรณรงค์ แยกก่อนทิ้ง ของจังหวัดลำปาง ให้เป็นรูปธรรม ภายในห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม – ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้จังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน/หมู่บ้าน และประชาชนร่วมกันขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย รวมถึงกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้รวมมือกันลดปริมาณขยะต้นทางโดยเริ่มต้นที่ครัวเรือน สำนักงาน พร้อมทั้งกำหนดจุดรวมขยะ เพื่อง่ายแก่การจัดเก็บ และแนวทางการบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ
(ภาพ:ข่าว เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 51072970_238954350348987_1996044282259046400_n.jpg51256805_1492269424239172_878716438649503744_n.jpg51072970_238954350348987_1996044282259046400_n.jpg51378942_237599110518744_1864588338489458688_n.jpg50950878_753650598348298_1644005947812610048_n.jpg51596404_350586702444835_3131623756896665600_n.jpg51459366_392067211338452_2882625463157522432_n.jpg51172531_141906453414099_7222307844064804864_n.jpg51168137_621736208271684_5743052430795341824_n.jpg51105785_356116195114063_7171018164954726400_n.jpg51100891_337607430422378_1400495565715800064_n.jpg51059123_609014429528007_8742561687996989440_n.jpg51007213_148027516084788_4394689135168716800_n.jpg50994966_398193784110605_145059810298036224_n.jpg51236133_319031058735271_5347362535538425856_n.jpg51072970_238954350348987_1996044282259046400_n.jpg

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561

เทศบาลเมืองล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม 2 วัน 1 คืน ระหว่างวันที่ 21-22 พ.ย.นี้ ณ สวนสาธารณะเมืองเถิน พบกับกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ ประกวดกระทงประดิษฐ์รักษ์โลก ด้วยใบตองและดอกไม้สด แบ่งการแข่งขัน 3 รุ่น ได้แก่ ประถม-มัธยม-ทั่วไป (เปิดรับสมัครแล้ว) ชมประกวดโคมลอย 14 หมู่บ้าน การประกวดหนูน้อยลอยกระทงรักษ์โลก อายุ 7-12 ปี (เปิดรับสมัครหนูน้อยที่สนใจ 10 ท่าน) และการประกวดแห่กระทงใหญ่ ภายในงานจัดแสดงโชว์ผลงานวัฒนธรรม อาทิ กลุ่มหัตกรรม ดนตรีพื้นเมือง และศิลปะฟ้อนรำ และสนุกสนานกับการแสดงดนตรีทุกค่ำคืน ผู้สนใจติดต่อขอระเบียบการสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลเมืองล้อมแรด โทร.054-291520,292947,292103 และ 292565 ต่อ 609
(ภาพ:ข้อมูล กองการศึกษา เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

46505788_2239899569622011_36036055513694208_n.jpg46503792_2239896916288943_6988359549522542592_n.jpg46503648_2239898619622106_9208122472002486272_n.jpg46503550_2239952079616760_2196773208084971520_n.jpg46502124_2239914616287173_5700396005317410816_n.jpg46501634_2239902392955062_7590010547010011136_n.jpg46501537_2239952312950070_1175455565921386496_n.jpg46498129_2239901799621788_8269839436867436544_n.jpg46495258_2239901746288460_3660631571620167680_n.jpg46493079_2239897296288905_4693867949893615616_n.jpg46488619_2239907376287897_1626623394826944512_n.jpg46479581_2239902289621739_7416019759696707584_n.jpg46474520_2239913992953902_6903585450674356224_n.jpg46441739_2239896879622280_393000996621516800_n.jpg46912923_2239904066288228_7692861175364583424_n.jpg46836862_2239897449622223_8711827572041711616_n.jpg46831256_2239896816288953_992275288056397824_n.jpg46830852_2239913789620589_8599172778890887168_n.jpg46817362_2239951539616814_2035046274683633664_n.jpg46795334_2239928819619086_4271120997622480896_n.jpg46789768_2239902549621713_1698811465676357632_n.jpg46768346_2239901892955112_731866739385565184_n.jpg46750711_2239931172952184_1361296945393434624_n.jpg46750633_2239897566288878_8967829033295282176_n.jpg46742257_2239892869622681_1070600287351209984_n.jpg46728364_2239913899620578_4680852807417331712_n.jpg46728355_2239914439620524_1769136942353481728_n.jpg46722740_2239901996288435_3151618655020646400_n.jpg46712058_2239908969621071_512016863970983936_n.jpg46711440_2239918136286821_3004606588813049856_n.jpg46697740_2239928962952405_2607320254212210688_n.jpg46686055_2239951712950130_3187945947971715072_n.jpg46667173_2239908849621083_5917341679681011712_n.jpg46662386_2239926969619271_6414653022307090432_n.jpg46646597_2239913222953979_5460674123678089216_n.jpg46640326_2239902009621767_3804039593330737152_n.jpg46636046_2239929539619014_363448610852962304_n.jpg46624211_2239933529618615_5476309982183948288_n.jpg46526109_2239897362955565_5324635406853996544_n.jpg46526073_2239908932954408_4250233631064195072_n.jpg46526008_2239892052956096_3734830537567633408_n.jpg46525958_2239952242950077_8008928445742448640_n.jpg46525876_2239910836287551_2046729985888092160_n.jpg46523801_2239931042952197_2852881191135084544_n.jpg46523755_2239901906288444_8308698308096819200_n.jpg46522627_2239911162954185_2887392357165039616_n.jpg46521690_2239928492952452_2910844751206940672_n.jpg46521487_2239931512952150_545271923865550848_n.jpg46519954_2239911956287439_7623919107653500928_n.jpg46519901_2239898416288793_1417712942849196032_n.jpg46519060_2239931999618768_4907233300864565248_n.jpg46518888_2239951852950116_2220991635313917952_n.jpg46518863_2239892912956010_5651381559362584576_n.jpg46518757_2239914306287204_6915403998082105344_n.jpg46517395_2239913416287293_3007375756092243968_n.jpg46517017_2239951646283470_6151285563291860992_n.jpg46516927_2239899592955342_9149921662232166400_n.jpg46516822_2239928876285747_4717962566100320256_n.jpg46516304_2239902106288424_9073092411067990016_n.jpg46515984_2239902066288428_4536150724945379328_n.jpg46514146_2239928286285806_6631015337032679424_n.jpg46514132_2239914642953837_5623153866062168064_n.jpg46513785_2239902496288385_7458942580521172992_n.jpg46513731_2239903749621593_8766414020803559424_n.jpg46513393_2239908912954410_4187486031475376128_n.jpg46512113_2239929816285653_2208717808487890944_n.jpg46511252_2239913636287271_3466277854730256384_n.jpg46511033_2239898099622158_7191396869946212352_n.jpg46510456_2239928089619159_1390458592217268224_n.jpg46510420_2239914352953866_5716406526705401856_n.jpg46508939_2239931696285465_6673648951939301376_n.jpg

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดอบรมนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเถิน(ท่านางอุปถัมภ์) ตามโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคเอดส์ เพื่อให้เยาวชนรู้ถึงอันตรายของโรคเอดส์และวิธีป้องกันตนเองจากโรคเอดส์ได้รับความร่วมมือจากทางโรงพยาบาลเถิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเถินและโรงเรียนอนุบาลเถิน(ท่านางอุปถัมภ์)
(ภาพ:ข้อมูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

52592675_2275583239431938_1477259335808581632_n.jpg51871643_335187153765728_6651808669576986624_n.jpg52460274_2544533985575347_4229490064305946624_n.jpg52377644_402045970572765_6283416495531753472_n.jpg52135148_376203212963551_605088758030663680_n.jpg52097298_314119026116921_3504076212634910720_n.jpg52016181_776672299362213_2115109820905291776_n.jpg51942402_2229926393923617_7275791967995297792_n.jpg51928031_412507972892491_5747937586727354368_n.jpg51849557_767069370329742_5009546615925506048_n.jpg 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ผ่านมา นายยรรยง กุนาคำ นายอำเภอเถิน พร้อมด้วย นางวิภา กุนาคำ นายกกิ่งกาชาดอำเภอเถิน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ณ สวนสาธารณะเมืองเถิน โดยมีนายนรินทร์ ห่วงไธสง ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด ผู้อำนวยการกอง ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและให้การต้อนรับ ท่ามกลางบรรยากาศประชาชนพาบุตรหลานเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
(ภาพ:ข้อมูล กองการศึกษาเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

49898610_602738383503067_2436627284522696704_n.jpg49864381_289773581892255_2280774058201055232_n.jpg49605977_336256580302570_3485873694557863936_n.jpg49439862_330767971111727_3993068693234909184_n.jpg50644888_2257012094622434_3885890554617135104_n.jpg50536370_1012100885661967_4285220516261789696_n.jpg50268552_356963498437114_6734038833525948416_n.jpg50035168_378964382681311_3738617036570361856_n.jpg50029833_265914104321341_956247766642720768_n.jpg49948662_2274316909494941_7169091129093128192_n.jpg49947577_2053410121421929_7998227938451390464_n.jpg49947223_401137850624512_6791718440424964096_n.jpg49913086_320278898829175_1387225018714292224_n.jpg

โครงการสตรีไทยหัวใจแกร่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายยรรยง กุณาคำ นายอำเภอเถิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสตรีไทยหัวใจแกร่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองล้อมแรด โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่สตรี ที่มีผลงานดีเด่น และการส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างหญิง-ชาย การส่งเสริมศักยภาพสตรีและความเสมอภาคระหว่างเพศ การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรี และการส่งเสริมการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการรับฟังความคิดเห็นของสตรี โดยมีกิจกรรม ดังนี้
๑. กิจกรรมเดินขบวนกลุ่มสตรีตำบลล้อมแรด จากโรงเรียนล้อมแรดวิทยา ถึง ห้องประชุมเทศบาลเมืองล้อมแรด
๒. กิจกรรมมอบใบประกาศเกียรติบัตรสตรีดีเด่น ๑๔ หมู่บ้าน
๓. กิจกรรมการแสดงของตัวแทนสตรี บ้านเวียง และ บ้านล้อมแรด
๔. การแสดงจ๊อย ซอ ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) หัวข้อ “ของดีเมืองเถิน”
๕. การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ สตรีไทยในสังคมยุคใหม่ และ ระบบการคุ้มครองทางสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย คุณจิไรรัตน์ หล่อวิไล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด / ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดลำปาง / ประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลำปาง
(ภาพ:ข้อมูล งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

01-Work-tmlr-00117-33539.jpgWork-tmlr-00117-2478.jpgWork-tmlr-00117-2479.jpgWork-tmlr-00117-2480.jpgWork-tmlr-00117-2481.jpgWork-tmlr-00117-2482.jpgWork-tmlr-00117-2483.jpgWork-tmlr-00117-2484.jpgWork-tmlr-00117-2485.jpgWork-tmlr-00117-6489.jpgWork-tmlr-00117-6493.jpgWork-tmlr-00117-33260.jpgWork-tmlr-00117-33261.jpgWork-tmlr-00117-33262.jpgWork-tmlr-00117-33264.jpgWork-tmlr-00117-33265.jpgWork-tmlr-00117-33270.jpgWork-tmlr-00117-33271.jpgWork-tmlr-00117-33272.jpgWork-tmlr-00117-33273.jpgWork-tmlr-00117-33275.jpgWork-tmlr-00117-33304.jpgWork-tmlr-00117-33525.jpgWork-tmlr-00117-33526.jpgWork-tmlr-00117-33527.jpgWork-tmlr-00117-33528.jpgWork-tmlr-00117-33529.jpgWork-tmlr-00117-33530.jpgWork-tmlr-00117-33531.jpgWork-tmlr-00117-33532.jpgWork-tmlr-00117-33533.jpgWork-tmlr-00117-33534.jpgWork-tmlr-00117-33535.jpgWork-tmlr-00117-33549.jpgWork-tmlr-00117-33537.jpgWork-tmlr-00117-33538.jpg

โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นวันที่ 6 พ.ค.61

โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นวันที่ 6 พ.ค.61
(ภาพ:ข้อมูล กองการศึกษา เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

31531189_2097534957191807_678732938757537792_n.jpg32191048_2097535163858453_2926146366767890432_n.jpg32187850_2097532083858761_8979769832652144640_n.jpg32187143_2097535570525079_8362541061796528128_n.jpg32162687_2097534820525154_3674625154891120640_n.jpg32157234_2097530240525612_1604279278441070592_n.jpg32149169_2097529607192342_1646579195863629824_n.jpg32130771_2097531513858818_6004579320230576128_n.jpg32130512_2097524610526175_7523438326288744448_n.jpg32130387_2097533943858575_4681998846425825280_n.jpg32116957_2097526447192658_2478915270526107648_n.jpg32105643_2097536427191660_854654034697519104_n.jpg32105238_2097533477191955_8089242354197725184_n.jpg32105235_2097530630525573_8388075647393595392_n.jpg32104796_2097535953858374_5598225631063048192_n.jpg32090069_2097528077192495_7595339510502653952_n.jpg32089807_2097531723858797_6933706322609176576_n.jpg32089296_2097526333859336_3686170173011656704_n.jpg32085625_2097532140525422_2863132693955084288_n.jpg32084771_2097531473858822_7501263685017403392_n.jpg32084527_2097531687192134_6764063704351768576_n.jpg32084219_2097530643858905_477133942751756288_n.jpg32083644_2097524430526193_4642392431843606528_n.jpg32081328_2097536400524996_2940883606446276608_n.jpg32081077_2097530037192299_7277874494557913088_n.jpg32078987_2097529487192354_6225582536098054144_n.jpg32078175_2097532650525371_6646479289472516096_n.jpg32077909_2097535793858390_5322708577150828544_n.jpg32077614_2097524453859524_3710973128109719552_n.jpg32077374_2097526577192645_6347866937984286720_n.jpg32077359_2097530573858912_898143872809435136_n.jpg32074099_2097528763859093_5969381994520379392_n.jpg32073896_2097525980526038_3613503101639589888_n.jpg32072903_2097532160525420_7355940524504645632_n.jpg31969868_2097532780525358_7725126584599838720_n.jpg31969838_2097527097192593_994625227872796672_n.jpg31968263_2097534367191866_6018144712441987072_n.jpg31968222_2097527237192579_1541796880197877760_n.jpg31968193_2097532810525355_638969302602481664_n.jpg31968020_2097529287192374_1451446603834458112_n.jpg31964175_2097532540525382_659983490955083776_n.jpg31964150_2097530917192211_5253221413665374208_n.jpg31964147_2097530760525560_2708058321297866752_n.jpg31964112_2097527857192517_6914911657391030272_n.jpg31963956_2097529713858998_7942431953884545024_n.jpg31963899_2097536557191647_8006513342682234880_n.jpg31961688_2097524673859502_1361425854541856768_n.jpg31961673_2097529937192309_7864595004608479232_n.jpg31961556_2097525447192758_6545129069288095744_n.jpg31961463_2097525757192727_6934237176271994880_n.jpg31961372_2097534033858566_5195299557725962240_n.jpg31961109_2097527053859264_3948022389039693824_n.jpg31960951_2097526733859296_8532816212772519936_n.jpg31960808_2097531190525517_2667880667475345408_n.jpg31960641_2097532443858725_7315900855096442880_n.jpg31960327_2097524823859487_1496500437107343360_n.jpg31960282_2097531573858812_3742359379014320128_n.jpg31960038_2097526857192617_4353756365966016512_n.jpg31960005_2097534967191806_7047771746228764672_n.jpg31959956_2097532910525345_477689599850708992_n.jpg31959638_2097530280525608_7537232528587882496_n.jpg31959511_2097530517192251_6383824352646791168_n.jpg31959346_2097529813858988_2186441720089018368_n.jpg31959220_2097527587192544_8479230512865476608_n.jpg31958828_2097527647192538_4498345112840962048_n.jpg31958766_2097531857192117_5829595399039483904_n.jpg31958749_2097528143859155_6778242383533309952_n.jpg31958568_2097536227191680_8155550211091988480_n.jpg31958494_2097530773858892_1742245400493948928_n.jpg31958262_2097533877191915_5744570774748921856_n.jpg31957960_2097529147192388_1772708881969971200_n.jpg31957634_2097529577192345_2722625961307668480_n.jpg31957106_2097532880525348_280346353794547712_n.jpg31956719_2097528407192462_1926410531539779584_n.jpg31947481_2097533187191984_5245690012418179072_n.jpg31946549_2097532963858673_6311131648909901824_n.jpg31524903_2097533170525319_748255892205469696_n.jpg

โครงการอบรมจัดงานประเพณีแห่เทียนวันที่ 25 กรกฎาคม 2561

3 ก.ค.2560 ที่ผ่านมา นายเชาว์ทวีพัฒน์ ดนัยนันท์ ปลัดอำเภอฯ ได้รับมอบหมายจากท่านนายอำเภอเถิน ให้เป็นประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษา โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560 ที่เทศบาลเมืองล้อมแรด ได้จัดขึ้นภายในศาลาเอนกประสงค์ วัดสบคือ หมู่ 10 บ้านสบคือ ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง พิธีสวดเจริญพุทธมนต์พระสงฆ์ 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด พนักงานเจ้าหน้าที่ คณะครูอาจารย์ นักเรียน และประชาชนร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก จากนั้น นายชาญณรงค์ ฟังเพราะ รองปลัดเทศบาล ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม โดยมีคณะครูอาจารย์ และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สังกัดโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ตำบลล้อมแรด และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน ทั้งนี้ เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม โดยอาศัยหลักธรรมทางพุทธศาสนาขัดเกลาจิตใจ เนื่องจากสภาพสังคมปัจจุบันมีความเสื่อมทางด้านจิตใจ ความเจริญด้านวัตถุเข้ามาแทนที่ ทำให้ความสงบสุขในสังคมลดน้อยลง คดีอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ปัญหารักในวัยเรียน เป็นต้น จึงจำเป็นที่เด็กนักเรียน เยาวชนต้องรู้เท่าทันปัญหาที่เกิดขึ้น เกิดภูมิคุ้มกันทางจิตใจ รู้จักแยกแยะความผิดชอบ ชั่ว ดี และสามารถนำความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และหลักคำสอนทางพุทธศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ การฝึกอบรมครั้งนี้ ได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากพระวิทยากร พระครูสิริพัฒนพิศาล เจ้าอาวาสวัดแม่วะหลวง และ พระปลัดชัยวัฒน์ จันทธัมโม เจ้าอาวาสวัดเวียง และ ร.ต.ท.อินทวน กาวี ,ร.ต.ท.ยงยุทธ ลือโลก ตำรวจชุดมวลชนสัมพันธ์ สถานีตำรวจภูธรเถิน เป็นวิทยากรให้ความรู้อีกด้วย.
(ภาพ:ข้อมูล กองการศึกษา เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)  

37621904_2156695157942453_5885861510726549504_n.jpg37875440_2156696317942337_4585706981024595968_n.jpg37856969_2156691511276151_4689712775193165824_n.jpg37837038_2156695364609099_6918930557074145280_n.jpg37827673_2156694284609207_5136093515154980864_n.jpg37821874_2156696731275629_4135632277130444800_n.jpg37811284_2156694891275813_5791729794831876096_n.jpg37802799_2156693004609335_7817983489776549888_n.jpg37800785_2156694624609173_3239477700028530688_n.jpg37795960_2156692807942688_5216293044336197632_n.jpg37792553_2156695474609088_2798736398155251712_n.jpg37787946_2156691671276135_6748576614923108352_n.jpg37784916_2156691534609482_4689020155882110976_n.jpg37782798_2156695821275720_238509764558979072_n.jpg37782180_2156693571275945_2466439502927757312_n.jpg37779896_2156693531275949_1289576089676414976_n.jpg37775490_2156692104609425_6786527581605724160_n.jpg37775472_2156691971276105_719490537719070720_n.jpg37772679_2156696824608953_4229043430656835584_n.jpg37772645_2156695924609043_1280186715641741312_n.jpg37771085_2156692291276073_2765396577081098240_n.jpg37769264_2156695901275712_8799595434893901824_n.jpg37769227_2156696597942309_3123165755110064128_n.jpg37765316_2156694914609144_126405410121842688_n.jpg37765306_2156694801275822_948088110464368640_n.jpg37762541_2156695967942372_7707499501946142720_n.jpg37755967_2156696087942360_6205343524917870592_n.jpg37749353_2156695444609091_4964205973326528512_n.jpg37744573_2156695147942454_2891556358023282688_n.jpg37743826_2156696251275677_6962421838295072768_n.jpg37742217_2156695684609067_4487852035290431488_n.jpg37738407_2156696117942357_5128854150209077248_n.jpg37736706_2156692064609429_6396071211373166592_n.jpg37735023_2156691937942775_8738669339525251072_n.jpg37732965_2156695634609072_4154588029391994880_n.jpg37732330_2156691777942791_6530631402885480448_n.jpg37730194_2156693747942594_3405004094643896320_n.jpg37729377_2156693241275978_7184925226109501440_n.jpg37729371_2156694187942550_743518435903799296_n.jpg37726453_2156696617942307_6350258569048227840_n.jpg37725383_2156696287942340_201261145288343552_n.jpg37722406_2156696414608994_9055306796876431360_n.jpg37721632_2156696487942320_8540965183072239616_n.jpg37709685_2156693234609312_4677740579625369600_n.jpg

โครงการแข่งขันกีฬาล้อมแรดเกมส์วันที่ 25-27 ธันวาคม 2561

โครงการแข่งขันกีฬาล้อมแรดเกมส์วันที่ 25-27 ธันวาคม 2561
(ภาพ:ข้อมูล กองการศึกษา เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

48426697_2262375230707778_9153194715074527232_n.jpg48426029_2262373247374643_6579091428691935232_n.jpg48425883_2262373690707932_6405940238765522944_n.jpg48425655_2262375020707799_8834335587105243136_n.jpg48425554_2262376360707665_6284543477770354688_n.jpg48424611_2262378077374160_5201506103296262144_n.jpg48423791_2262377394040895_244976456298397696_n.jpg48395698_2262374690707832_7281214660559241216_n.jpg48390901_2262374267374541_1951038136008048640_n.jpg48380135_2262374030707898_3876174840377376768_n.jpg48375913_2262379357374032_8099762206574379008_n.jpg48371992_2262376337374334_4499881963808620544_n.jpg48369488_2262376650707636_2760680131759439872_n.jpg49629754_2262378657374102_8969668447529074688_n.jpg49605992_2262374127374555_3057542365678927872_n.jpg49604317_2262375680707733_368873910462054400_n.jpg49599744_2262379614040673_4423138577630625792_n.jpg49597620_2262375444041090_4166116305730011136_n.jpg49574335_2262374454041189_1898520633122226176_n.jpg49568744_2262379534040681_6390672858388889600_n.jpg49545993_2262379794040655_2846727228849389568_n.jpg49544911_2262376737374294_3005669417125150720_n.jpg49535924_2262379240707377_8784314894737473536_n.jpg49509530_2262379000707401_2566232814647246848_n.jpg49494445_2262381044040530_458834762140745728_n.jpg49491069_2262372984041336_3235709708039880704_n.jpg49450496_2262375094041125_8826694015651938304_n.jpg49414101_2262380127373955_3478724158852956160_n.jpg49397670_2262376187374349_4469277753434177536_n.jpg49380418_2262374404041194_4511995974901563392_n.jpg49378886_2262381994040435_3300185976130764800_n.jpg49348407_2262372880708013_7478104684486459392_n.jpg49346156_2262374480707853_4387466782588272640_n.jpg49344929_2262376090707692_6796632720530210816_n.jpg49343306_2262375650707736_8208900898978529280_n.jpg49319474_2262379517374016_676269994056613888_n.jpg49314267_2262377890707512_8573122191627911168_n.jpg49312061_2262376847374283_3760666793077637120_n.jpg49296014_2262373947374573_3722360787218464768_n.jpg49289658_2262377527374215_1887279312139190272_n.jpg49250852_2262373560707945_5789865186319925248_n.jpg49243619_2262378094040825_8034458096422092800_n.jpg49241559_2262373520707949_6724529805997375488_n.jpg49213466_2262374087374559_783306746645970944_n.jpg49210811_2262381884040446_2140207354925285376_n.jpg49210650_2262377010707600_3884301584221339648_n.jpg49209874_2262377667374201_1279614720487194624_n.jpg49206734_2262374154041219_6851255423111004160_n.jpg49206697_2262373974041237_3416159799748853760_n.jpg49205801_2262373164041318_3024026214722437120_n.jpg49205145_2262373034041331_1999650624563576832_n.jpg49204826_2262375900707711_1860643664431153152_n.jpg49204631_2262375310707770_5440834690485321728_n.jpg49203615_2262375830707718_4873918888816934912_n.jpg49203579_2262374327374535_4438942566926254080_n.jpg49202946_2262379950707306_129974124217892864_n.jpg49192834_2262374897374478_1987232053044707328_n.jpg49192726_2262377640707537_4696835828129726464_n.jpg49187814_2262373727374595_4453051160831459328_n.jpg49187783_2262377304040904_6024586540615729152_n.jpg49181196_2262375160707785_8249806313534521344_n.jpg49174368_2262373294041305_3697607894259204096_n.jpg49151039_2262376524040982_7508137672800468992_n.jpg49140287_2262373067374661_2414202328262377472_n.jpg49140180_2262376030707698_6894835004564570112_n.jpg49136555_2262372557374712_5991241608530493440_n.jpg49135353_2262380847373883_7425411251150258176_n.jpg49132453_2262377857374182_7442996140045238272_n.jpg49132285_2262372490708052_1523422842601865216_n.jpg49126874_2262376464040988_8516810935539597312_n.jpg49126849_2262376550707646_5340349038627651584_n.jpg49125064_2262380877373880_5374477170884214784_n.jpg49124961_2262378957374072_2331947717359566848_n.jpg49121606_2262373834041251_276264116228718592_n.jpg49114057_2262378337374134_4035758907220557824_n.jpg49106294_2262376040707697_1462943694414938112_n.jpg49101886_2262376254041009_1924467870587158528_n.jpg49097724_2262380890707212_6168043829896151040_n.jpg49090697_2262373994041235_3656754401562853376_n.jpg49089391_2262373317374636_9059624080822501376_n.jpg49087150_2262375244041110_229480102625280_n.jpg49085597_2262375937374374_8054499509041889280_n.jpg49074627_2262375117374456_4560144662823698432_n.jpg49072178_2262372794041355_457938767538290688_n.jpg49071720_2262374554041179_4328522251986010112_n.jpg49069829_2262375617374406_3580332085665071104_n.jpg49069728_2262379124040722_2511915351097212928_n.jpg49061356_2262376314041003_3222654755511730176_n.jpg49058203_2262378554040779_4841977401720176640_n.jpg49046493_2262376904040944_9016346384030236672_n.jpg49025895_2262375587374409_6593857895622770688_n.jpg49023167_2262381657373802_2682038421576220672_n.jpg49021027_2262377267374241_2514204177823956992_n.jpg49020977_2262373387374629_4097966762564255744_n.jpg49019446_2262372584041376_9137316152261738496_n.jpg49019437_2262375060707795_4891668631441637376_n.jpg49017908_2262374597374508_8229480135993065472_n.jpg49017826_2262374807374487_8032779386979614720_n.jpg49017742_2262376514040983_4033512793943572480_n.jpg49015732_2262374737374494_5799410300163719168_n.jpg49015706_2262377507374217_4640084376548278272_n.jpg49012537_2262375544041080_8995515272953593856_n.jpg49007422_2262380627373905_3863478994359812096_n.jpg49007329_2262376067374361_4278007483760377856_n.jpg49005402_2262373144041320_7554474056322383872_n.jpg49005377_2262375340707767_3208066443824332800_n.jpg49001953_2262377220707579_9033182436787224576_n.jpg48996035_2262378867374081_7099943972398694400_n.jpg48987007_2262373267374641_7055518750539251712_n.jpg48985336_2262373130707988_4716329726908563456_n.jpg48969795_2262373704041264_4964329226003021824_n.jpg48969756_2262380727373895_2351965791127076864_n.jpg48968202_2262372727374695_2333196998791921664_n.jpg48966058_2262378160707485_2101058745202114560_n.jpg48964971_2262375960707705_5722950794144120832_n.jpg48955992_2262375484041086_5191390351507587072_n.jpg48954528_2262375050707796_5993018007004119040_n.jpg48952902_2262374317374536_3340900556699860992_n.jpg48950332_2262372424041392_6500746337540112384_n.jpg48950312_2262374574041177_743637105850187776_n.jpg48944897_2262382174040417_5474689619872186368_n.jpg48944732_2262377760707525_3706099852057247744_n.jpg48939732_2262372807374687_7017826091779751936_n.jpg48936620_2262377090707592_1724147718273630208_n.jpg48932606_2262373497374618_7011516853541404672_n.jpg48932545_2262374887374479_6612621869004619776_n.jpg48932492_2262380437373924_4177509539706306560_n.jpg48930739_2262378327374135_8037884595561037824_n.jpg48930710_2262376164041018_1150184867409952768_n.jpg48929009_2262372517374716_8289141891774021632_n.jpg48926437_2262376670707634_818199185512726528_n.jpg48926337_2262374730707828_4001435564405424128_n.jpg48926290_2262375910707710_115041725520543744_n.jpg48923782_2262380587373909_7881543778782150656_n.jpg48919679_2262379980707303_5096808823688003584_n.jpg48914984_2262373210707980_5180317041055236096_n.jpg48912120_2262374377374530_1888476633057198080_n.jpg48905069_2262373790707922_5818494506307158016_n.jpg48903289_2262372827374685_4887589365993177088_n.jpg48894852_2262378677374100_6717734076813410304_n.jpg48894070_2262374430707858_7574870370679783424_n.jpg48430350_2262381834040451_5412149703426965504_n.jpg48430315_2262381177373850_5787002796775571456_n.jpg48430299_2262377344040900_3218992776200847360_n.jpg48430282_2262376837374284_609032929577795584_n.jpg48430042_2262374197374548_5476095126444965888_n.jpg48430016_2262379940707307_4526076140418236416_n.jpg48429608_2262381857373782_2662454070786129920_n.jpg48429285_2262377360707565_4680344017001512960_n.jpg48428960_2262377054040929_6048846165170978816_n.jpg48428900_2262375527374415_8829368706535522304_n.jpg48428679_2262374830707818_2131884648903475200_n.jpg48428172_2262380450707256_7896436277233319936_n.jpg48427964_2262374204041214_8410241277823549440_n.jpg48427878_2262375400707761_3536614940703981568_n.jpg48427761_2262374614041173_6120655419904884736_n.jpg48427384_2262373584041276_1717959168616300544_n.jpg48427341_2262374287374539_3045070485025980416_n.jpg48427330_2262374054041229_2762532014283292672_n.jpg48427251_2262381984040436_1658605739947589632_n.jpg48427093_2262376697374298_3474260141644185600_n.jpg48426817_2262379814040653_2642798492258402304_n.jpg48426767_2262375800707721_3972917625805078528_n.jpg

ให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับลูกเสือสำรอง

? เมื่อเวลา13.00น.ของวันที่25/01/62บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดจัดเจ้าหน้าที่วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับลูกเสือสำรองชั้นประถมศึกษาปีที่1-3โรงเรียนอนุบาลเถิน(ท่านางอุปถัมภ์)ตามกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ณ สวนสาธารณะเมืองเถิน.
??บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรด??
☎️054-291199?ตลอด 24 ช.ม.?
(ภาพ:ข้อมูล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

50592068_2016764331777443_7992944858094370816_n.jpg50583744_2016763598444183_8175991347728089088_n.jpg50554474_2016763851777491_5493271027079184384_n.jpg50399512_2016764078444135_3840879774096424960_n.jpg50073993_2016764128444130_3011071485256138752_n.jpg51069951_2016763718444171_6634778209420312576_n.jpg51064694_2016763661777510_4994007900989947904_n.jpg51014171_2016764248444118_2614371568310026240_n.jpg50996722_2016764568444086_3034128102356680704_n.jpg50958849_2016764438444099_5866074531969368064_n.jpg50929481_2016763951777481_4541607068578086912_n.jpg50927218_2016764001777476_6656794744355553280_n.jpg50881506_2016764641777412_5341928688944414720_n.jpg50840197_2016763901777486_4439313119524683776_n.jpg50715950_2016763781777498_3618185492165558272_n.jpg50656824_2016764205110789_6540171379948388352_n.jpg50644845_2016764508444092_6033212226515501056_n.jpg

กาดนัดเมืองเถินดอทคอม แชลแนลยูทูป

กาดนัดเมืองเถินดอทคอม แชลแนลยูทูป

     

บ้านสรวลโฮมสเตย์ Baan Suan

พบกับเรา บ้านสรวลโฮมสเตย์ Baan Suan ได้ที่นี่

สำหรับข้อคิดเห็นที่ทรงคุณค่า