ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กาดนัดเมืองเถินดอทคอม ค่ะ   Click to listen highlighted text! ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กาดนัดเมืองเถินดอทคอม ค่ะ Powered By GSpeech
 

กาดนัดเมืองเถินดอทคอม - กาดนัดเมืองเถินดอทคอม

Lampang Clean City แผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง"

กองสาธารณสุขฯได้ดำเนินกิจกรรม ๖๐ วันแยกก่อนทิ้งโดยมีการรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในกลุ่มเป้าหมายจำนวน ๓ ชุมชนและชุมชนดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องจำนวน ๕ ชุมชนซึ่งครอบคลุมชุมชนในพื้นที่
(ภาพ:ข้อมูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลสบปราบ จ.ลำปาง) 

49714040_1174807062686325_8121315074020212736_n.jpg49656397_1174807272686304_4122416271918628864_n.jpg49633321_1174807359352962_3991617831807483904_n.jpg49630874_1174807636019601_8717413112585650176_n.jpg49560110_1174807112686320_4352054837362294784_n.jpg49556716_1174807532686278_77158443227545600_n.jpg49536048_1174807196019645_2859723877196496896_n.jpg49938296_1174807386019626_6762489981089873920_n.jpg49938084_1174807426019622_2587082733385678848_n.jpg49748508_1174807589352939_3835088332820316160_n.jpg49725144_1174807469352951_1992988812459900928_n.jpg49658067_1174807309352967_6358532372572405760_n.jpg49714040_1174807062686325_8121315074020212736_n.jpg

การจัดทำแผนพัฒนา จัดประชุมประชาคมตำบลแม่ถอดเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด โดย คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด ร่วมกับคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา จัดประชุมประชาคมตำบลแม่ถอดเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น. และนำปัญหาความต้องการแก้ไขของประชาชน มาจัดลำดับความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อนำมาแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป
(ภาพ:ข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด จ.ลำปาง) 

52451570_2036181899797116_3089723718109233152_n.jpg52392459_2036181823130457_166754407369670656_n.jpg52347478_2036181686463804_2365135372037390336_n.jpg51877495_2036181383130501_5395287842211495936_n.jpg51816577_2036182049797101_4046175766281453568_n.jpg53110873_2036181716463801_5223465042720063488_n.jpg52995490_2036181493130490_3517572516002398208_n.jpg52949251_2036181433130496_2199885534661181440_n.jpg52930426_2036181299797176_8163042206014242816_n.jpg52887006_2036181249797181_1272116854344646656_n.jpg52842351_2036181949797111_1608792485910282240_n.jpg52807438_2036181993130440_1265204886165782528_n.jpg52748939_2036181303130509_3415134024119615488_n.jpg52748184_2036181943130445_6108363558511181824_n.jpg52692462_2036181359797170_6098640800525058048_n.jpg52684429_2036181503130489_3929023240428584960_n.jpg52608658_2036181706463802_1932631856092545024_n.jpg52605338_2036181653130474_790307182561198080_n.jpg52599157_2036181316463841_2526331773898457088_n.jpg52578947_2036181549797151_4482907583039930368_n.jpg52504183_2036181759797130_1584518232696422400_n.jpg52451570_2036181619797144_7709998030451113984_n.jpg

การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ วันที่ ๗ - ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒

การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ วันที่ ๗ - ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒
(ภาพ:ข้อมูล งานพัฒนารายได้ กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ หมู่ที่ ๙ สถานที่ ศูนย์ SML บ้านท่าเมล์ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒

09-01-49898058_1233194940170094_1307879337621454848_n.jpg 

09-02-49898058_1233194940170094_1307879337621454848_n.jpg

 

การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ หมู่ที่ ๕ สถานที่ ตลาดบ้านเหล่า วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒

 05-01-49898058_1233194940170094_1307879337621454848_n copy.jpg

05-02-49898058_1233194940170094_1307879337621454848_n.jpg

 

การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ หมู่ที่ ๔ สถานที่ วัดล้อมแรด วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒

04-01-49898058_1233194940170094_1307879337621454848_n copy.jpg

04-02-49898058_1233194940170094_1307879337621454848_n.jpg

 

การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ หมู่ที่ ๑๔ สถานที่ วัดแพะหลวง วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒

14-1-49898058_1233194940170094_1307879337621454848_n.jpg

14-2-49898058_1233194940170094_1307879337621454848_n.jpg

 

การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ หมู่ที่ ๑๑ สถานที่ ศูนย์ อสม.บ้านเด่นแก้ว วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒

11-01-49898058_1233194940170094_1307879337621454848_n.jpg

11-02-49898058_1233194940170094_1307879337621454848_n.jpg


การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔) บ้านดงไชย

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐น. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน. และกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด. ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด. จัดประชุมประชาคม ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านดงไชย หมู่ที่ ๗ เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อคัดเลือกโครงการที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนและความจำเป็นเร่งด่วนของประชาชนในการต้องการพัฒนา. เพื่อนำมาบรรจุ ลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ สำหรับเป็นกรอบในการดำเนินการพัฒนาท้องถิ่น. เพื่อแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป
(ภาพ:ข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด จ.ลำปาง) 

49273019_1973805166034790_1585635327920308224_n.jpg49342097_1973805769368063_3266430651330461696_n.jpg49344954_1973805359368104_1532507729225056256_n.jpg49756081_1973805149368125_8586335911917125632_n.jpg49793747_1973805439368096_7318668532021985280_n.jpg49834060_1973806029368037_9131125764358406144_n.jpg

การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔) บ้านท่าสามัคคี

6 มกราคม 2562 เวลา 07.30 น. นายปกรณ์ วงศ์มณีวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด. ได้นำทีมงานวิเคราะห์นโยบายและแผน. และกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด. และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด. . จัดประชุมประชาคม ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านท่าสามัคคี ม.11 เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อคัดเลือกโครงการที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนและความจำเป็นเร่งด่วนของประชาชนในการต้องการพัฒนา. เพื่อนำมาบรรจะในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 62-64 สำหรับเป็นกรอบในการดำเนินการพัฒนาท้องถิ่น. เพื่อแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป
(ภาพ:ข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด จ.ลำปาง) 

49315679_1971140842967889_8257869277114138624_n.jpg49698556_1971140759634564_8290556671181193216_n.jpg49788123_1971140712967902_2385038396515942400_n.jpg49815638_1971140816301225_6557546747453767680_n.jpg49818532_1971140756301231_585759841830567936_n.jpg50060820_1971140746301232_350245439003426816_n.jpg

การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔) บ้านทุ่งเจริญ

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน. และกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด. ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด. ได้แก่. นายสมพงษ์. ขุนกนก ผู้ใหญ่บ้าน ม.๙ และนางทองสุข สืบใจถา. ผู้ทรงคุณวุฒิ. จัดประชุมประชาคมบ้านทุ่งเจริญ ม.๙ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านทุ่งเจริญ ม.๙ เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อคัดเลือกโครงการที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนและความจำเป็นเร่งด่วนของประชาชนในการต้องการพัฒนา. เพื่อนำมาบรรจะในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔) สำหรับเป็นกรอบในการดำเนินการพัฒนาท้องถิ่น. เพื่อแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป
(ภาพ:ข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด จ.ลำปาง)

48421244_1965610000187640_7947667626392551424_n.jpg49071705_1965601753521798_3821726384619782144_n.jpg49213075_1965602956855011_2472518475084464128_n.jpg49249075_1965601596855147_8811194775760797696_n.jpg49348933_1965601966855110_1541669268129579008_n.jpg49787305_1965609383521035_7472038949418958848_n.jpg

การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔) บ้านสบเติน

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐น. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน. และกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด. ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด. จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน สบเติน ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดสบเติน เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อคัดเลือกโครงการที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนและความจำเป็นเร่งด่วนของประชาชนในการต้องการพัฒนา. เพื่อนำมาบรรจะในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๖๒ - ๖๔ สำหรับเป็นกรอบในการดำเนินการพัฒนาท้องถิ่น. เพื่อแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป
(ภาพ:ข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด จ.ลำปาง) 

49323250_2240875782902898_101978127223226368_n.jpg49582242_2240873706236439_7099809093245730816_n.jpg49658108_2240875736236236_2272008708554752000_n.jpg49831281_2240876242902852_2640898978547236864_n.jpg50048236_2240875729569570_4267165650570444800_n.jpg

การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔) บ้านสุขสวัสดิ์

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐น. นายปกรณ์ วงมณีวรรณ. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด. นำจนท.ทีมงานวิเคราะห์นโยบายและแผนงานวิเคราะห์นโยบายและแผน. และกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด. ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด. จัดประชุมประชาคม ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านสุขสวัสดิ์ เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อคัดเลือกโครงการที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนและความจำเป็นเร่งด่วนของประชาชนในการต้องการพัฒนา. เพื่อนำมาบรรจะในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๖๒ - ๖๔ สำหรับเป็นกรอบในการดำเนินการพัฒนาท้องถิ่น. เพื่อแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป
(ภาพ:ข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด จ.ลำปาง) 

50155048_2247212175602592_3908732462007582720_n.jpg49896399_2247224135601396_3406492180552876032_n.jpg49998687_2247212205602589_5636284942590672896_n.jpg50252822_2247224068934736_4469552966348570624_n.jpg50530627_2247212242269252_3892911726634467328_n.jpg50537085_2247336125590197_7856297634598748160_n.jpg50695538_2247212208935922_5222434310698565632_n.jpg50155048_2247212175602592_3908732462007582720_n.jpg

การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔) บ้านแม่ถอด

6 มกราคม 2562 เวลา 19.00 น.นายธวัช. อินแก้วเครือ. รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด. ได้นำทีมงานวิเคราะห์นโยบายและแผน. และกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด. และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด. . จัดประชุมประชาคม ณ วัดบ้านแม่ถอด ม.2 เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อคัดเลือกโครงการที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนและความจำเป็นเร่งด่วนของประชาชนในการต้องการพัฒนา. เพื่อนำมาบรรจะในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 62-64 สำหรับเป็นกรอบในการดำเนินการพัฒนาท้องถิ่น. เพื่อแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป
(ภาพ:ข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด จ.ลำปาง) 

49251661_1971143509634289_4575459609963134976_n.jpg49619232_1971143462967627_43455555682959360_n.jpg49622890_1971143742967599_2721877657745620992_n.jpg49696719_1971143486300958_3331739258313506816_n.jpg49808102_1971143586300948_7644584742230163456_n.jpg

การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔) บ้านแม่ถอดใต้

๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๓๐ น. นายปกรณ์. วงศ์มณีวรรณ. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน. และกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด. ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด. ได้แก่ นางทองสุข สืบใจถา. นายนิคม มะโนปิง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10. จัดประชุมประชาคมบ้านแม่ถอดใต้. ม.10 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านแม่ถอดใต้ เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อคัดเลือกโครงการที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนและความจำเป็นเร่งด่วนของประชาชนในการต้องการพัฒนา. เพื่อนำมาบรรจะในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 62-64 สำหรับเป็นกรอบในการดำเนินการพัฒนาท้องถิ่น. เพื่อแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป
(ภาพ:ข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด จ.ลำปาง) 

49895360_1968231126592194_1910270989334216704_n.jpg49304757_1968232036592103_6187099796629618688_n.jpg49723818_1968231186592188_6705593707506171904_n.jpg49756059_1968231596592147_6159983365987500032_n.jpg49836903_1968232179925422_3498265766128517120_n.jpg49939052_1968232326592074_1524218807415996416_n.jpg49895360_1968231126592194_1910270989334216704_n.jpg

การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔) บ้านแม่เติน

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐น. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน. และกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด. ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด. ประชุมประชาคมหมู่บ้านแม่เติน ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านแม่เติน ม.๓ เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อคัดเลือกโครงการที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนและความจำเป็นเร่งด่วนของประชาชนในการต้องการพัฒนา. เพื่อนำมาบรรจะในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๖๒ - ๖๔ สำหรับเป็นกรอบในการดำเนินการพัฒนาท้องถิ่น. เพื่อแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป
(ภาพ:ข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด จ.ลำปาง) 

49376023_2241191752871301_3461198914168815616_n.jpg49662929_2241191869537956_8274170584967938048_n.jpg49673992_2241191889537954_3926989324305825792_n.jpg49753673_2241191849537958_1330247720572551168_n.jpg49897627_2241191729537970_9017324511292293120_n.jpg49938121_2241191956204614_1458047002200768512_n.jpg

การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔) บ้านแม่เติน

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐น. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน. และกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด. ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด. จัดประชุมประชาคม ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านแม่เติน หมู่ที่ ๑๓ เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อคัดเลือกโครงการที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนและความจำเป็นเร่งด่วนของประชาชนในการต้องการพัฒนา. เพื่อนำมาบรรจุ ลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ สำหรับเป็นกรอบในการดำเนินการพัฒนาท้องถิ่น. เพื่อแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป
(ภาพ:ข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด จ.ลำปาง) 

49327536_1973808502701123_5412845750121922560_n.jpg49380211_1973809132701060_6480771157610987520_n.jpg49639286_1973808572701116_2043681370856751104_n.jpg49696278_1973809209367719_9199984861891264512_n.jpg49844877_1973808819367758_886335972625612800_n.jpg49897969_1973808509367789_7164739189055946752_n.jpg

การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔) บ้านแม่เตี๊ยะ

7 มกราคม 2562 เวลา 7.30 น. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน. และกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด. ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด. จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านแม่เตี๊ยะ ม.1 เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อคัดเลือกโครงการที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนและความจำเป็นเร่งด่วนของประชาชนในการต้องการพัฒนา. เพื่อนำมาบรรจะในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 62-64 สำหรับเป็นกรอบในการดำเนินการพัฒนาท้องถิ่น. เพื่อแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป
(ภาพ:ข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด จ.ลำปาง) 

49444723_1971120889636551_1874122251058544640_n.jpg49496034_1971121346303172_6833204019163299840_n.jpg49752949_1971120866303220_1241820696204541952_n.jpg49806313_1971121116303195_7223882117082513408_n.jpg50008751_1971121199636520_8310600007946338304_n.jpg

การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔) บ้านแม่เตี๊ยะนอก

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน. และกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด. ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด. จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดแม่เตี๊ยะนอก ม.๘ เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อคัดเลือกโครงการที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนและความจำเป็นเร่งด่วนของประชาชนในการต้องการพัฒนา. เพื่อนำมาบรรจะในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) สำหรับเป็นกรอบในการดำเนินการพัฒนาท้องถิ่น. เพื่อแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป
(ภาพ:ข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด จ.ลำปาง) 

49742665_2244767992513677_2581785226233511936_n.jpg49797546_2244767239180419_207135376354050048_n.jpg49853247_2244860629171080_8920732268763283456_n.jpg50007560_2244860392504437_7935122267439104000_n.jpg50233374_2244860372504439_4263815962626621440_n.jpg

การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔) บ้านแม่แก่ง

5 มกราคม 2562 เวลา 19.00 น. นายปกรณ์ วงศ์มณีวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด. ได้นำทีมงานวิเคราะห์นโยบายและแผน. และกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด. และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด. . จัดประชุมประชาคม ณ วัดบ้านแม่แก่ง ม.4 เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อคัดเลือกโครงการที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนและความจำเป็นเร่งด่วนของประชาชนในการต้องการพัฒนา. เพื่อนำมาบรรจะในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 62-64 สำหรับเป็นกรอบในการดำเนินการพัฒนาท้องถิ่น. เพื่อแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป
(ภาพ:ข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด จ.ลำปาง) 

49450566_1971133786301928_8969725128212480000_n.jpg49583219_1971136346301672_4761185463404855296_n.jpg49676389_1971133862968587_1901280381538140160_n.jpg49834087_1971133846301922_548253962608836608_n.jpg49292686_1971133792968594_6749991377150410752_n.jpg

การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่พริก สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี ๒๕๖๒

การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่พริก สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี ๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่พริก
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่พริก สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่พริก
(ภาพ:ข้อมูล งานกิจการสภา เทศบาลตำบลแม่พริก จ.ลำปาง) 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่พริก สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่พริก   (คลิ้ก)

 

01-53101195_256245655321610_7557315443476660224_n2.jpg53052556_559464817904489_1132458253184139264_n2.jpg52703742_2067559826613113_3371144883174637568_n2.jpg52685554_2260083350983031_1056688742250577920_n2.jpg02-52989681_319075272086336_7440894616842272768_n2.jpg01-53101195_256245655321610_7557315443476660224_n2.jpg

การประชุมสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลเมืองล้อมแรด ได้ดำเนินการจัดประชุมสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด สมัยสามัญ สมัยแรก ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง โดยมีระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณา ๖ วาระ
(ภาพ:ข้อมูล งานกิจการสภา เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

51874788_235679774049459_8702886712851824640_n.jpg51567784_552207531927177_6631684338318573568_n.jpg51588859_326244691349744_7404768057777717248_n.jpg51588416_2227928084128136_7830918350724136960_n.jpg51672162_562706907579505_366060414825398272_n.jpg51623718_337038963689162_2409671915154178048_n.jpg51781229_2008769039242266_8214809824790052864_n.jpg51691383_1167928093373744_4402220738279374848_n.jpg51794286_2016580998649372_4227944271216377856_n.jpg51794184_322437061737663_4091740945475698688_n.jpg51868920_411724172913592_5463136376889278464_n.jpg51807862_255393408510905_8161191066519732224_n.jpg51956101_1924376357673600_5840625085509009408_n.jpg51868921_369829813608280_4829402635125653504_n.jpg52024122_800516833646599_2383707072618299392_n.jpg51979921_2165869607061947_6662699375199780864_n.jpg52274875_560240277795331_196895676104179712_n.jpg52141172_567893777011125_4079167845328486400_n.jpg52354600_568394600303605_806659093719678976_n.jpg52326945_2314496601904345_5155241574577209344_n.jpg52364119_873869552812504_1597216320686915584_n.jpg

การประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการฯและหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์

เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนรินทร์ ห่วงไธสง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด พร้อมด้วย นายธนกรณ์ ปกรณ์สกุล ประธานสภาเทศบาลฯ นายชาญณรงค์ ฟังเพราะ รองปลัดเทศบาลฯ นายจักรพงษ์ พุ่มไม้ หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่างเทศบาลเมืองล้อมแรด และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างฝายกั้นแม่น้ำวัง พื้นที่บ้านเหล่า หมู่ ๕ ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง และหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชน กรณีสายสัญญาณสื่อสารในพื้นที่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย และอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนที่อยู่อาศัย และผู้สัญจรใช้รถใช้ถนน ซึ่งจัดขึ้นโดยอำเภอเถิน โดยมี นายยรรยง กุนาคำ นายอำเภอเถิน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนส่วนราชการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ ๒ จังหวัดลำปาง โครงการก่อสร้างชลประทานที่ ๒ (ห้วยหลอ)จังหวัดลำปาง สถานีตำรวจภูธรเถิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเถิน เครือข่ายผู้ให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคม กำนัน และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
(ภาพ:ข้อมูล เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

49898611_282983289080516_6636321253730811904_n.jpg49255481_365057250949305_1113652644389322752_n.jpg50059425_520881291752118_3295325743893970944_n.jpg49864723_224280758449474_6422117731302113280_n.jpg49813236_1208467315993749_1626198360568365056_n.jpg49812732_737429003307016_5258929717259534336_n.jpg49701137_2046359072119267_4106777909446836224_n.jpg49381643_599587070465603_147637087028379648_n.jpg49898611_282983289080516_6636321253730811904_n.jpg

การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ อำเภอเถิน ประจำปี ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ ได้จัดให้มี การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ อำเภอเถิน ประจำปี ๒๕๖๒ "ผู้สูงอายุเกมส์" ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ โดยมี นายยรรยง กุนาคำ นายอำเภอเถิน เป็นประธานเปิดงาน และนายขจรศักดิ์ คำดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ เป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้ส่วนอายุจาก อปท.ในอำเภอเถิน เข้าร่วมประกอบด้วย เทศบาลเมืองล้อมแรด เทศบาลตำบลเถินบุรี เทศบาลตำบลเวียงมอก เทศบาลตำบลแม่มอก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ (เจ้าภาพ) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ และ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง มีการแข่งขันกีฬาและการละเล่นประเภทต่างๆ ให้ผู้สูงอายุของแต่ละ อปท.ร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน ปิดการแข่งขันเวลา ๑๗.๐๐ น. ได้มีการส่งมอบธงเจ้าภาพในปีต่อไปคือ ตำบลล้อมแรดต่อไป
(ภาพ:ข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ จ.ลำปาง) 

 IMG_8590.jpgIMG_8548.jpgIMG_9301.jpgIMG_9299.jpgIMG_9298.jpgIMG_9297.jpgIMG_9296.jpgIMG_9294.jpgIMG_9293.jpgIMG_9291.jpgIMG_9290.jpgIMG_9289.jpgIMG_9288.jpgIMG_9287.jpgIMG_9286.jpgIMG_9285.jpgIMG_9284.jpgIMG_9283.jpgIMG_9282.jpgIMG_9276.jpgIMG_9271.jpgIMG_9267.jpgIMG_9266.jpgIMG_9265.jpgIMG_9264.jpgIMG_9263.jpgIMG_9262.jpgIMG_9261.jpgIMG_9260.jpgIMG_9259.jpgIMG_9258.jpgIMG_9257.jpgIMG_9255.jpgIMG_9254.jpgIMG_9227.jpgIMG_9226.jpgIMG_9225.jpgIMG_9224.jpgIMG_9198.jpgIMG_9197.jpgIMG_9195.jpgIMG_9194.jpgIMG_9193.jpgIMG_9192.jpgIMG_9191.jpgIMG_9190.jpgIMG_9189.jpgIMG_9188.jpgIMG_9187.jpgIMG_9186.jpgIMG_9185.jpgIMG_9184.jpgIMG_9183.jpgIMG_9182.jpgIMG_9181.jpgIMG_9180.jpgIMG_9179.jpgIMG_9178.jpgIMG_9177.jpgIMG_9176.jpgIMG_9175.jpgIMG_9173.jpgIMG_9171.jpgIMG_9170.jpgIMG_9169.jpgIMG_9167.jpgIMG_9166.jpgIMG_9165.jpgIMG_9164.jpgIMG_9163.jpgIMG_9162.jpgIMG_9161.jpgIMG_9160.jpgIMG_9159.jpgIMG_9158.jpgIMG_9157.jpgIMG_9154.jpgIMG_9153.jpgIMG_9152.jpgIMG_9151.jpgIMG_9150.jpgIMG_9149.jpgIMG_9148.jpgIMG_9147.jpgIMG_9146.jpgIMG_9145.jpgIMG_9144.jpgIMG_9143.jpgIMG_9142.jpgIMG_9141.jpgIMG_9140.jpgIMG_9139.jpgIMG_9138.jpgIMG_9137.jpgIMG_9136.jpgIMG_9135.jpgIMG_9134.jpgIMG_9132.jpgIMG_9131.jpgIMG_9130.jpgIMG_9129.jpgIMG_9128.jpgIMG_9127.jpgIMG_9126.jpgIMG_9125.jpgIMG_9124.jpgIMG_9123.jpgIMG_9122.jpgIMG_9121.jpgIMG_9120.jpgIMG_9119.jpgIMG_9118.jpgIMG_9117.jpgIMG_9114.jpgIMG_9113.jpgIMG_9111.jpgIMG_9110.jpgIMG_9109.jpgIMG_9108.jpgIMG_9107.jpgIMG_9106.jpgIMG_9105.jpgIMG_9104.jpgIMG_9103.jpgIMG_9102.jpgIMG_9101.jpgIMG_9100.jpgIMG_9099.jpgIMG_9098.jpgIMG_9097.jpgIMG_9096.jpgIMG_9095.jpgIMG_9094.jpgIMG_9093.jpgIMG_9092.jpgIMG_9091.jpgIMG_9090.jpgIMG_9089.jpgIMG_9088.jpgIMG_9087.jpgIMG_9017.jpgIMG_9016.jpgIMG_9015.jpgIMG_9014.jpgIMG_9013.jpgIMG_9012.jpgIMG_9011.jpgIMG_9010.jpgIMG_9008.jpgIMG_9007.jpgIMG_9006.jpgIMG_9005.jpgIMG_9004.jpgIMG_9003.jpgIMG_9002.jpgIMG_9001.jpgIMG_9000.jpgIMG_8999.jpgIMG_8998.jpgIMG_8997.jpgIMG_8996.jpgIMG_8995.jpgIMG_8994.jpgIMG_8993.jpgIMG_8992.jpgIMG_8984.jpgIMG_8980.jpgIMG_8979.jpgIMG_8978.jpgIMG_8977.jpgIMG_8976.jpgIMG_8975.jpgIMG_8974.jpgIMG_8972.jpgIMG_8971.jpgIMG_8970.jpgIMG_8969.jpgIMG_8968.jpgIMG_8967.jpgIMG_8966.jpgIMG_8965.jpgIMG_8964.jpgIMG_8963.jpgIMG_8962.jpgIMG_8961.jpgIMG_8960.jpgIMG_8959.jpgIMG_8958.jpgIMG_8957.jpgIMG_8956.jpgIMG_8955.jpgIMG_8954.jpgIMG_8953.jpgIMG_8952.jpgIMG_8951.jpgIMG_8950.jpgIMG_8949.jpgIMG_8948.jpgIMG_8947.jpgIMG_8946.jpgIMG_8945.jpgIMG_8944.jpgIMG_8943.jpgIMG_8942.jpgIMG_8941.jpgIMG_8940.jpgIMG_8939.jpgIMG_8938.jpgIMG_8937.jpgIMG_8936.jpgIMG_8935.jpgIMG_8934.jpgIMG_8933.jpgIMG_8932.jpgIMG_8931.jpgIMG_8930.jpgIMG_8929.jpgIMG_8928.jpgIMG_8927.jpgIMG_8926.jpgIMG_8925.jpgIMG_8924.jpgIMG_8923.jpgIMG_8922.jpgIMG_8921.jpgIMG_8920.jpgIMG_8918.jpgIMG_8915.jpgIMG_8914.jpgIMG_8913.jpgIMG_8912.jpgIMG_8911.jpgIMG_8909.jpgIMG_8908.jpgIMG_8905.jpgIMG_8902.jpgIMG_8900.jpgIMG_8899.jpgIMG_8898.jpgIMG_8896.jpgIMG_8895.jpgIMG_8894.jpgIMG_8893.jpgIMG_8892.jpgIMG_8891.jpgIMG_8889.jpgIMG_8887.jpgIMG_8886.jpgIMG_8884.jpgIMG_8883.jpgIMG_8880.jpgIMG_8876.jpgIMG_8874.jpgIMG_8873.jpgIMG_8871.jpgIMG_8870.jpgIMG_8866.jpgIMG_8865.jpgIMG_8864.jpgIMG_8860.jpgIMG_8857.jpgIMG_8855.jpgIMG_8853.jpgIMG_8850.jpgIMG_8846.jpgIMG_8839.jpgIMG_8771.jpgIMG_8769.jpgIMG_8757.jpgIMG_8756.jpgIMG_8755.jpgIMG_8754.jpgIMG_8751.jpgIMG_8749.jpgIMG_8747.jpgIMG_8746.jpgIMG_8744.jpgIMG_8741.jpgIMG_8740.jpgIMG_8739.jpgIMG_8738.jpgIMG_8735.jpgIMG_8730.jpgIMG_8725.jpgIMG_8721.jpgIMG_8719.jpgIMG_8718.jpgIMG_8715.jpgIMG_8714.jpgIMG_8710.jpgIMG_8709.jpgIMG_8703.jpgIMG_8702.jpgIMG_8697.jpgIMG_8696.jpgIMG_8693.jpgIMG_8692.jpgIMG_8691.jpgIMG_8687.jpgIMG_8684.jpgIMG_8683.jpgIMG_8681.jpgIMG_8679.jpgIMG_8678.jpgIMG_8675.jpgIMG_8674.jpgIMG_8671.jpgIMG_8670.jpgIMG_8667.jpgIMG_8666.jpgIMG_8665.jpgIMG_8664.jpgIMG_8663.jpgIMG_8662.jpgIMG_8661.jpgIMG_8660.jpgIMG_8659.jpgIMG_8658.jpgIMG_8657.jpgIMG_8656.jpgIMG_8655.jpgIMG_8654.jpgIMG_8653.jpgIMG_8652.jpgIMG_8651.jpgIMG_8650.jpgIMG_8649.jpgIMG_8648.jpgIMG_8647.jpgIMG_8646.jpgIMG_8645.jpgIMG_8644.jpgIMG_8643.jpgIMG_8642.jpgIMG_8641.jpgIMG_8640.jpgIMG_8639.jpgIMG_8638.jpgIMG_8637.jpgIMG_8636.jpgIMG_8635.jpgIMG_8634.jpgIMG_8633.jpgIMG_8632.jpgIMG_8631.jpgIMG_8630.jpgIMG_8629.jpgIMG_8628.jpgIMG_8627.jpgIMG_8625.jpgIMG_8623.jpgIMG_8622.jpgIMG_8621.jpgIMG_8620.jpgIMG_8619.jpgIMG_8616.jpgIMG_8615.jpgIMG_8614.jpgIMG_8612.jpgIMG_8611.jpgIMG_8609.jpgIMG_8608.jpgIMG_8604.jpgIMG_8601.jpgIMG_8600.jpgIMG_8599.jpgIMG_8596.jpgIMG_8594.jpgIMG_8592.jpgIMG_8579.jpgIMG_8578.jpgIMG_8576.jpgIMG_8564.jpgIMG_8562.jpgIMG_8554.jpgIMG_8553.jpgIMG_8550.jpgIMG_8549.jpgIMG_8590.jpg

การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง ประจำปี ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ จ.ลำปาง โดย ผู้สูงอายุตำบลแม่วะ เป็นตัวแทนอำเภอเถินเข้าร่วมในระดับจังหวัด เข้าร่วม การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาจังหวัดลำปาง (หนองกระทิง) จ.ลำปาง
(ภาพ:ข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ จ.ลำปาง) 

01-48408188_377068592864469_1027070871115661312_n.jpg48893309_1979233135491204_2790122171228225536_n.jpg48425393_370731560368808_789689360105603072_n.jpg48422215_211922453054829_4703074371206381568_n.jpg48420883_315704695946134_8878379935559843840_n.jpg48416469_2172374662786537_6580138709222424576_n.jpg48412921_264045694262535_4051094942649417728_n.jpg48411685_2098969630126051_5493698092857294848_n.jpg48410944_588614678250463_713880511566577664_n.jpg48408320_2000809700215867_6394044674004221952_n.jpg48407311_1835399579916222_6485092483121283072_n.jpg48406530_283381792202762_7699626384510943232_n.jpg48405258_2209217796008391_5501491946671046656_n.jpg48405159_2359016524384816_1635908448400965632_n.jpg48404872_289948748329559_2489328732267872256_n.jpg48404116_2108542009456050_8426170955042127872_n.jpg48403052_2301702700065088_1532443257470976000_n.jpg48396942_322185081962531_5475727769302204416_n.jpg48396616_276774429587025_8183619974149963776_n.jpg48396516_342654502953980_770696782794457088_n.jpg48396361_277452049638282_4995105222184402944_n.jpg48396026_2162610680445499_4715753166203781120_n.jpg48395080_499207403905592_9200736884894990336_n.jpg48394240_2228402247480034_8259605904190603264_n.jpg48392857_357427021719870_854279474894602240_n.jpg48392588_2238122399789178_5901666075547795456_n.jpg48390413_2201853823210749_1624892402747572224_n.jpg48390293_2061679370723618_8884854998190522368_n.jpg48389210_1433238400140076_5475183420852142080_n.jpg48388699_2197081387213913_2340996801135378432_n.jpg48388380_217078212575612_3464549177638256640_n.jpg48388147_2127594980886634_7051665116902719488_n.jpg48388058_978267249050137_6845319756833095680_n.jpg48387582_976670835790005_5211281470336794624_n.jpg48387044_337392520418432_8467692843433984000_n.jpg48386535_903552689852215_4783254555854897152_n.jpg48385713_2113784951993823_9085135349042118656_n.jpg48385642_1966478846992935_7675652143352643584_n.jpg48384086_329890884267208_2234641170229624832_n.jpg48384042_277781436255281_5640079202599305216_n.jpg48383255_349016452343425_8376449175218290688_n.jpg48383063_515778072277610_5041564205547782144_n.jpg48382192_1649897481778017_1714014034996494336_n.jpg48381948_2258158327793463_2072029207277338624_n.jpg48379974_304012123571249_2447921266099748864_n.jpg48379219_2170156909900061_8773061161298952192_n.jpg48378988_2253654928223549_3636260827671035904_n.jpg48378677_304477636839661_5283329490892619776_n.jpg48378401_2020795381547322_1195841044076298240_n.jpg48378103_352420635490704_5723965432923160576_n.jpg48376318_267423563941700_1834774634025713664_n.jpg48376227_222152315328105_5020197576473837568_n.jpg48374108_1899395023511396_5453464776258617344_n.jpg48374092_268249737197542_6365804177406296064_n.jpg48373955_1055650221262130_4906004845728628736_n.jpg48373119_762222944128417_7829296897490681856_n.jpg48373087_2169132770005552_4660778791700791296_n.jpg48372162_2156149284650660_9095286577260658688_n.jpg48371583_772498146424714_671089657907249152_n.jpg48371485_129310581310389_8790430610339397632_n.jpg48371301_2272836489628566_9031044805794201600_n.jpg48371240_2170904043162406_2063982972595339264_n.jpg48371014_299403714016671_8793493115294973952_n.jpg48370856_275842303131520_8395811489084080128_n.jpg48370486_2110039729039269_6641027571519586304_n.jpg48370342_268094943877044_8654825015197302784_n.jpg48370253_300935210546367_3098574971396423680_n.jpg48370042_2146310598954971_4524510427270348800_n.jpg48369871_2150463268602398_19889323532877824_n.jpg48369553_345337402720259_4489769231381954560_n.jpg48369553_345337402720259_4489769231381954560_n (1).jpg48368931_270140743670487_3826287678542839808_n.jpg48368899_275036019866303_1447867856694804480_n.jpg48368812_1788003901328792_7533805483988090880_n.jpg48368695_364241510976541_4359237212387147776_n.jpg48368435_2104607092894603_1532060481395621888_n.jpg48367380_1179045245569918_8538602693361401856_n.jpg48367218_2306365079594658_4204932205811597312_n.jpg48367218_2306365079594658_4204932205811597312_n (1).jpg48366244_290126501850695_1705767117967589376_n.jpg48365800_297825794185424_5682723980125929472_n.jpg48365768_542675596143387_2609282182388121600_n.jpg48365653_2351837421557506_1792059985971118080_n.jpg48365649_354181585411033_7028421896358068224_n.jpg48364973_1988608917881410_880331586870968320_n.jpg48364841_2460826897266355_3926386280832696320_n.jpg48364645_2683009991717125_712739699533283328_n.jpg48364182_328147817914122_5880398466944860160_n.jpg48364018_317446919107488_758986107785314304_n.jpg48363405_497219074120328_6728596444241985536_n.jpg48363213_573904493069008_3738101653379743744_n.jpg48363096_458360881363754_4438822690094055424_n.jpg48363000_365193787366170_1801447362845999104_n.jpg48362742_292280814761531_4303548065131790336_n.jpg48362364_265685120768116_8125736420728897536_n.jpg48362150_278518002851331_9109687233236959232_n.jpg48360784_131428937747800_398339336027766784_n.jpg48360187_2089343577809333_7081983939585245184_n.jpg48359037_2181582788560554_9023545616801726464_n.jpg48358576_528362154329627_6620023703973396480_n.jpg48358198_796138800729162_8291977485017415680_n.jpg48357522_304448633516708_6583553809518166016_n.jpg48356390_289091841745482_522422307008806912_n.jpg48356222_273107050046255_1987312270148894720_n.jpg48355835_1964877753814055_813107476013514752_n.jpg48355760_2245981298970411_4380236054821601280_n.jpg48355238_513306712500220_3226353242044628992_n.jpg48344924_1614151588686791_120234177772650496_n.jpg

การแข่งขันกีฬาแม่พริกเกมส์ ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลแม่พริก โดยนายสวัสดิ์ หอมจิตร นายกเทศมนตรีตำบลแม่พริก ร่วมกับพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลตำบลแม่พริก ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาแม่พริกเกมส์ ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ณ สนามโรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา โดยได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาประเภทพื้นบ้าน กีฬาสากล ของเยาวชน ประชาชน และผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลแม่พริก
(ภาพ:ข้อมูล เทศบาลตำบลแม่พริก จ.ลำปาง) 

51939095_385212498708428_1554192293253087232_n.jpg52684563_405371520218501_6631926235171651584_n.jpg52565987_1067622716768356_4158540679204569088_n.jpg52033821_254230802126127_8844711317559312384_n.jpg52708494_2050465168372694_7870402079565545472_n.jpg52548524_397196674189496_7815393972389412864_n.jpg52313904_663803600718443_6521291055902490624_n.jpg52300402_2014447208857209_1269473967693889536_n.jpg52176117_757466291319821_5709853450288758784_n.jpg52156724_2255207871360561_3934750940095053824_n.jpg52105063_2111160495644319_1493669387939348480_n.jpg52087640_1159914114184753_4904820847799173120_n.jpg52035839_552495595258523_5806971057512382464_n.jpg52035837_354966215093427_694588179897909248_n.jpg52035833_302714953775388_8118279730437816320_n.jpg52020808_255997141999361_3693154498504556544_n.jpg51947627_666913307057544_4358664620232146944_n.jpg51930038_551718878647549_6157421100167856128_n.jpg51915451_604751746661908_1129754541206536192_n.jpg51915450_391872561369517_1525887750102843392_n.jpg51914355_1992917704095773_5590567382251732992_n.jpg51899549_237514493868830_5009852980237697024_n.jpg51882846_252003725722035_4911061551244378112_n.jpg51877557_802546336764149_998454517634695168_n.jpg51877557_802546336764149_998454517634695168_n (1).jpg51855812_144948126459941_7786123074482470912_n.jpg51847726_295149224445311_5648984331956256768_n.jpg

กิจกรรม เดินรณรงค์คัดแยกขยะ ตำบลล้อมแรด

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายนริทร์ ห่วงไธสง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด และคณะร่วมให้การต้อนรับ นายเชาว์ทวีพัฒน์ ดนัยนันท์ ปลัดอาวุโสอำเภอเถิน ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายอำเภอเถิน เป็นประธาน กล่าวเปิดกิจกรรม เดินรณรงค์คัดแยกขยะ ตำบลล้อมแรด ณ ศูนย์ อสม.บ้านเด่นแก้ว โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายจิตอาสาภาคประชาชน อสม.และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองล้อมแรด ร่วมกิจกรรม ทั้งนี้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ๖๐ วัน แยกก่อนทิ้ง เพื่อสร้างความตระหนัก และขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันคัดแยกขยะต้นทาง เพื่อให้ครัวเรือนลดปริมาณขยะด้วยวิธีการคัดแยกขยะ โดยนำหลักการ "ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่" เป็นแนวทางในชีวิตประจำวัน และสร้างส่วนร่วมขยายต่อชุมชนหมู่บ้านต่อไป
(ภาพ:ข้อมูล เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

50003918_375103973243207_4153830457290522624_n.jpg49947608_2378723682357828_3059308232892743680_n.jpg49805554_369282937249810_3882992727297622016_n.jpg49779898_366064827281821_4637388872253177856_n.jpg49693347_602288963556534_3213685854480367616_n.jpg49671105_757824364584427_7921117388404162560_n.jpg49638336_1969053739858333_5026351710558224384_n.jpg

กิจกรรม"รวมพลคนกู้ภัย ๖๒"

เมื่อวันพุธที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด ได้เข้าร่วมกิจกรรม"รวมพลคนกู้ภัย ๖๒" เพื่อขยายผลการปฏิบัติงานร่วมกันเมื่อเกิดภัยพิบัติ เเลกเปลียนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ จัดโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๐ ลำปาง
(ภาพ:ข้อมูล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด จ.ลำปาง) 

52729286_2113802681989626_8107509180820094976_n.jpg53364320_1965643203742825_6276416450458550272_n.jpg53519633_375519613034009_5071574177132052480_n.jpg53584738_285554249025005_4864332178214879232_n.jpg53586662_787256394970043_9061902629692506112_n.jpg53709497_2532582376816391_4974164142765113344_n.jpg53716785_313968125929974_270149349814566912_n.jpg53745090_949631968573152_4322323007860113408_n.jpg53761217_603649996713086_1314829814477094912_n.jpg53761240_259564438306535_7706581963787730944_n.jpg53786422_2335546063335962_2546994651106115584_n.jpg53810882_1014251232109553_6353342553135251456_n.jpg53847903_1241943049289734_2356650062848720896_n.jpg53857908_353300528612088_520865892465115136_n.jpg53861002_655270841570522_1130617597704798208_n.jpg53898179_409053309656327_6871913275206926336_n.jpg53921476_222257371971847_8267322598916882432_n.jpg54209273_652953848491373_7803251030396764160_n.jpg54214874_358774271515108_305575043230859264_n.jpg54255401_275238463366327_2696181933565542400_n.jpg54255750_393415031488312_7958946734497857536_n.jpg54256029_2236270346612789_6050790952132411392_n.jpg54257825_2362502403769085_4974943043674177536_n.jpg54277967_315244162514297_2139952169443393536_n.jpg54279411_392649198198691_1867782578681937920_n.jpg54348282_2271143046491373_613978116267704320_n.jpg54354340_1017588661770189_409643067180580864_n.jpg54386803_260945028123023_3724384296635465728_n.jpg54390879_297319820934750_7232907496933818368_n.jpg54393338_2162210327198654_4347151049862152192_n.jpg54516060_300703620606393_5244833608824258560_n.jpg54519793_395873384303684_1862727427944349696_n.jpg

กิจกรรมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ๑ อปท. ๑ ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ นายสวัสดิ์ หอมจิตร นายกเทศมนตรีตำบลแม่พริก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลแม่พริก ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ๑ อปท. ๑ ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนาถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลตำบลแม่พริก และทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะ
(ภาพ:ข้อมูล เทศบาลตำบลแม่พริก จ.ลำปาง) 

54278031_2125048974229207_8933137929610461184_n.jpg53283491_2339025666341693_7224721035864571904_n.jpg53851673_2382505525312051_274627329962016768_n.jpg54255335_649743438791693_2942683464031272960_n.jpg54211683_2563783233696039_5795218463622430720_n.jpg53877603_237006843782915_9036481164944080896_n.jpg53671988_889255511422284_4629417842448531456_n.jpg53648469_410054459728310_2249897503950372864_n.jpg53533180_393156104596884_3909361077715992576_n.jpg

กิจกรรมศึกษาดูงาน โรงเรียนผู้สูงอายุ

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ คณะจากโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสบปราบ โดยการนำของ นายสนั่น สลีวงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสบปราบ และนางพิมผกา บุญพา ปลัดเทศบาลตำบลสบปราบ เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเกษียณวัย เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนและศึกษาหลักสูตรการเรียนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนผู้สูงอายุ ได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนาน เพื่อให้นักเรียนฯ ได้รับความสุข ผ่อนคลาย และมีสุขภาพกายและใจที่ดีขึ้น
(ภาพ:ข้อมูล เทศบาลตำบลสบปราบ จ.ลำปาง) 

39964271_1292541090889162_7232521701496455168_n.jpg39975735_1292540084222596_7800560070177062912_n.jpg40009869_1292540357555902_4427444582992576512_n.jpg40002189_1292539990889272_7310165385834135552_n.jpg39999737_1292540410889230_6692550828131090432_n.jpg39997190_1292540674222537_64123629801046016_n.jpg39991400_1292540860889185_4465936844403507200_n.jpg39982752_1292540667555871_8334869476566630400_n.jpg39982253_1292541047555833_6360410999857610752_n.jpg39980257_1292540990889172_6110431971811262464_n.jpg39979680_1292540374222567_7987279942259834880_n.jpg39976371_1292540157555922_4654399257732710400_n.jpg40018712_1292540424222562_2694079405340229632_n.jpg39964266_1292539984222606_6398205823004180480_n.jpg39956170_1292539887555949_7835377239741956096_n.jpg39954970_1292540277555910_2694952280133730304_n.jpg39952073_1292539944222610_6998377736834121728_n.jpg39948915_1292540970889174_1302912122044284928_n.jpg39943591_1292540217555916_7385092207004352512_n.jpg39941119_1292540557555882_804760653750337536_n.jpg39936643_1292540867555851_7283831120276226048_n.jpg40057884_1292540547555883_4516599406748762112_n.jpg40042027_1292540164222588_3233199853706149888_n.jpg40038091_1292539937555944_6200465159329153024_n.jpg40016019_1292540074222597_5702149382766329856_n.jpg39964271_1292541090889162_7232521701496455168_n.jpg

กีฬานักเรียนและกีฬาประชาชนแม่วะเกมส์ ครั้งที่ ๑๗

วันที่ ๑๐ - ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ ร่วมกับประชาชนในตำบลแม่วะ จัดให้มีการแข่งขันกีฬานักเรียนและกีฬาประชาชนแม่วะเกมส์ ครั้งที่ ๑๗ โดยได้รับเกียรติจากนายเชาว์ทวีพัฒน์ ดนัยนันท์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ว่าการอำเภอเถิน มาป็นประธานเปิดงาน ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
(ภาพ:ข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ จ.ลำปาง) 

Work-mw-234-IMG_7334.jpgWork-mw-234-IMG_7802.jpgWork-mw-234-IMG_7776.jpgWork-mw-234-IMG_7773.jpgWork-mw-234-IMG_7771.jpgWork-mw-234-IMG_7768.jpgWork-mw-234-IMG_7748.jpgWork-mw-234-IMG_7743.jpgWork-mw-234-IMG_7611.jpgWork-mw-234-IMG_7609.jpgWork-mw-234-IMG_7602.jpgWork-mw-234-IMG_7601.jpgWork-mw-234-IMG_7600.jpgWork-mw-234-IMG_7598.jpgWork-mw-234-IMG_7596.jpgWork-mw-234-IMG_7594.jpgWork-mw-234-IMG_7591.jpgWork-mw-234-IMG_7589.jpgWork-mw-234-IMG_7574.jpgWork-mw-234-IMG_7573.jpgWork-mw-234-IMG_7565.jpgWork-mw-234-IMG_7558.jpgWork-mw-234-IMG_7556.jpgWork-mw-234-IMG_7554.jpgWork-mw-234-IMG_7552.jpgWork-mw-234-IMG_7539.jpgWork-mw-234-IMG_7536.jpgWork-mw-234-IMG_7523.jpgWork-mw-234-IMG_7520.jpgWork-mw-234-IMG_7508.jpgWork-mw-234-IMG_7499.jpgWork-mw-234-IMG_7490.jpgWork-mw-234-IMG_7484.jpgWork-mw-234-IMG_7470.jpgWork-mw-234-IMG_7467.jpgWork-mw-234-IMG_7462.jpgWork-mw-234-IMG_7460.jpgWork-mw-234-IMG_7456.jpgWork-mw-234-IMG_7445.jpgWork-mw-234-IMG_7444.jpgWork-mw-234-IMG_7439.jpgWork-mw-234-IMG_7429.jpgWork-mw-234-IMG_7427.jpgWork-mw-234-IMG_7424.jpgWork-mw-234-IMG_7404.jpgWork-mw-234-IMG_7401.jpgWork-mw-234-IMG_7398.jpgWork-mw-234-IMG_7393.jpgWork-mw-234-IMG_7390.jpgWork-mw-234-IMG_7386.jpgWork-mw-234-IMG_7385.jpgWork-mw-234-IMG_7381.jpgWork-mw-234-IMG_7380.jpgWork-mw-234-IMG_7378.jpgWork-mw-234-IMG_7369.jpgWork-mw-234-IMG_7362.jpgWork-mw-234-IMG_7355.jpgWork-mw-234-IMG_7340.jpgWork-mw-234-IMG_7339.jpgWork-mw-234-IMG_7336.jpgWork-mw-234-IMG_7335.jpgWork-mw-234-IMG_7334.jpg

กีฬาเยาวชนตำบลแม่ถอด ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแม่ถอด ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่ถอด และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลแม่ถอด ณ สนามกีฬาเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านกีฬาแก่เยาวชน ตลอดจนการฝึกอบรมการเรียนรู้ด้านกฏ กติกา มารยาทในการแข่งขันกึฬา โดยมีเยาวชนผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขันกีฬา จากทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน
(ภาพ:ข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด จ.ลำปาง) 

55465085_1145269108978838_6122675605017198592_n.jpg55613063_2594014273973083_6385375325466918912_n.jpg55618323_314311302615949_3434849100829294592_n.jpg55696251_1998272397144761_7120909116519743488_n.jpg55786383_365261460734818_7223327121408524288_n.jpg55887615_2119458994834103_6046042848606814208_n.jpg55892387_1264274973729128_3835916308025704448_n.jpg56213747_852772935068243_1527385912005099520_n.jpg56614031_786794331690495_6021362785407991808_n.jpg55786383_365261460734818_7223327121408524288_n.jpg

ขบวนแห่ครัวตานเพื่อถวายในพิธีเปิดงานเมืองสังฆเติ๋น ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ พี่น้องประชาชนตำบลแม่ถอด โดยการนำของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่ถอด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด และพี่น้องประชาชนตำบลแม่ถอด จัดขบวนแห่ครัวตานเพื่อถวายในพิธีเปิดงานเมืองสังฆเติ๋น ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดดอนไชย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๕ - ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ บริเวณ ถนนพหลโยธินสายเก่า ซึ่งในงานจะมีการจัดกิจกรรมซุ้มนิทรรศการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเถินทั้ง ๘ แห่ง การแสดงความสามารถของเยาวชนอำเภอเถิน และมี มัจฉากาชาดอำเภอเถิน การออกร้านนิทรรศการ การประกวดร้องเพลงเยาวชนชาย - หญิง การแสดงแสง สี เสียง ตำนานเมืองเถิน การแข่งขันกีฬาประชาชน - เยาวชน คอนเสิร์ตดารานักร้อง การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP การจำหน่ายสินค้าราคาถูกจากโรงงาน ชมรำวงย้อนยุค มวย สวนสนุกชุดใหญ่ การละเล่นต่างๆ มากมาย
(ภาพ:ข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด จ.ลำปาง) 

47475604_2200938340148195_7064408564042825728_n.jpg 47251025_2491305504243435_5144194772663009280_n.jpg47294048_997980867052029_147093666291253248_n.jpg47308767_272083056812239_1785296941488275456_n.jpg47326363_2447465435268795_4888273575758266368_n.jpg47375770_403659233707131_8719570135356014592_n.jpg47389898_350133879097116_9147553219696656384_n.jpg47390948_2406739562901711_8442581999310340096_n.jpg47391857_2001970329916960_624020948101627904_n.jpg47395420_269266123945132_5995436636232482816_n.jpg47396574_495176844337251_3999616869093867520_n.jpg47396703_315963739012174_3615126109651206144_n.jpg47396744_504005883452940_3365964585679978496_n.jpg47430563_2164527447147684_6118327272752545792_n.jpg47442145_2193070187382989_1079943791135162368_n.jpg47447303_2064642696962380_6992354577777426432_n.jpg47466658_349386402512695_846836343815274496_n.jpg47505989_545247339307729_9070521735702380544_n.jpg47571278_795047870826763_5362198151442726912_n.jpg47571851_540131673170732_2947146755390570496_n.jpg47573534_352603548876103_7621384552962850816_n.jpg47681625_492382391248975_4130603488902119424_n.jpg47685864_1089080914586704_4989706937919602688_n.jpg47095676_341749909956590_7769036023836704768_n.jpg47475604_2200938340148195_7064408564042825728_n.jpg

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์ "ปี๋ใหม่เมืองเถิน" ประจำปี ๒๕๖๒

เทศบาลเมืองล้อมแรด ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์ "ปี๋ใหม่เมืองเถิน" ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ มีกิจกรรม การประกวดรำวงย้อนยุค การแข่งขันตีกลอง ม่ง จ้าง เจ้ การแข่งขันเปตอง ขบวนแห่สงกรานต์ ลานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น กาดมั่วครัวแลง ณ สวนสาธารณะเมืองเถิน อ.เถิน จ.ลำปาง
(ภาพ:ข้อมูล เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

2019-03-17 111528.png

ข่าวคืบหน้า ทหาร ร.๑๗ พัน ๒ ค่ายสุรศักดิ์มนตรีรุดช่วยซ่อมบ้านผู้ประสบภัยพายุฤดูร้อนพื้นที่ตำบลล้อมแรด

เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ช่วงบ่ายวันนี้ นายยรรยง กุนาคำ นายอำเภอเถิน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมราษฎรผู้ประสบภัยพายุฤดูร้อนในพื้นที่ตำบลล้อมแรด ที่ หมู่ ๗ บ้านดอนไชย โดยมี นายนรินทร์ ห่วงไธสง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด พร้อมด้วย นายจักรพงษ์ พุ่มไม้ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่างเทศบาล และนายเฉลิมพร รัศมีเวียงชัย หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมให้การต้อนรับ ขณะที่เดียวกันเทศบาลเมืองล้อมแรด ได้ประสานขอความช่วยเหลือจากทาง ทหารชุดมวลชนสัมพันธ์อำเภอเถิน สนับสนุนกำลังพล ของกองทัพบก สังกัดกองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑๗ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จำนวนร่วม ๑๐๐ นาย ลงพื้นที่ซ่อมแซมหลังคาบ้านที่อยู่อาศัยของราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้น นับว่าเป็นเป็นความโชคดีของพี่น้องประชาชนชาวตำบลล้อมแรดเป็นอย่างยิ่ง ที่ทำให้การซ่อมแซมหลังคาบ้านในพื้นที่บ้านดอนไชยจนแล้วเสร็จทันในช่วงเย็นวันนี้ ในนามเทศบาลเมืองล้อมแรด ขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วยครับ
(ภาพ:ข้อมูล เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

54520075_257260438560200_4616481177614680064_n.jpg55549769_569405573470226_2439752221122887680_n.jpg54519829_463276524213135_2777724756718256128_n.jpg54514585_317356838864050_8659501156545855488_n.jpg54358212_635862826844383_1306614980853891072_n.jpg54353442_422435898515829_1884198356004110336_n.jpg53636653_320082218700412_1818913547434852352_n.jpg

ครอบครัว จีระการ และ ครอบครัว บัวเกตุ ที่ร่วมทำบุญบริจาคเงินให้กับทางบรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรด

#บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรด#
#ทำบุญปีใหม่2562
1/01/62 บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดขอขอบพระคุณ ครอบครัว จีระการ และ ครอบครัว บัวเกตุ ที่ร่วมทำบุญบริจาคเงินให้กับทางบรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดเพื่อให้นำไปจัดซื้อโลงศพและผ้าขาวดิบเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้.
# ทางบรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดขอคุณพระศรีรัตนตรัยจงคุ้มครองภัยสารพัดขจัดภัยพาลให้ร่ำรวยหมื่นแสนทวีให้มีอายุมั่นขวัญยืนแก่ตัวท่านและครอบครัวของท่านด้วยเทอญ...#
????????บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรด????????
☎️ 054-291199 ???? ตลอด 24 ช.ม.???? 

49067530_1980405925413284_6814921528795201536_n.jpg49840148_1980406075413269_6643353163166384128_n.jpg49726526_1980405972079946_1024336432942022656_n.jpg

ค่ายพัฒนาจิต รู้รักสามัคคี โดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่วะ

ค่ายพัฒนาจิต รู้รักสามัคคี โดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่วะ
(ภาพ:ข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ จ.ลำปาง 

40001212_2004728036224520_5587019236754063360_n.jpg40131304_2004727322891258_3954876602793328640_n.jpg40110906_2004727546224569_8980333233577132032_n.jpg40110066_2004728809557776_8946306973649862656_n.jpg40066359_2004726552891335_5906579608328732672_n.jpg40061648_2004725779558079_3871024062192943104_n.jpg40046245_2004728319557825_7007269276914548736_n.jpg40039777_2004725459558111_9066441542540984320_n.jpg40038826_2004726046224719_4709754222172700672_n.jpg40027854_2004727049557952_584696652741214208_n.jpg40026382_2004725096224814_2004531665916919808_n.jpg40019670_2004725282891462_4284452352770965504_n.jpg40008563_2004727822891208_1324900443339358208_n.jpg40003602_2004726772891313_2182650105780240384_n.jpg40102433_2004728632891127_6054967395510910976_n.jpg

งานของเรา

กาดนัดเมืองเถินดอทคอม : บริการออกแบบ/ดูแลเว็บไซต์ : หน่วยงานรัฐ เอกชน อบต. เทศบาล : รองรับการตรวจ LPA และ ITA เชื่อมโยง e-GP ไปยังเว็บไซต์ แบบเจาะจงและจัดเก็บอย่างเป็นระบบพร้อมเรียกใช้งาน

........ด้วยหลักการที่ว่า "ดูแลกัน...ด้วยหัวใจ" เราจึงดำเนินการด้วยความ รวดเร็ว ถูกต้อง และสบายใจในบริการ จึงทำให้หลายหน่วยงาน อปท.ในอำเภอเถิน และอำเภอใกล้เคียง ไว้วางใจเรื่อยมา ดังนั้น คิดถึงเว็บไซต์ คิดถึง JOOMLA คิดถึง "กาดนัดเมืองเถินดอทคอม"

 

clickhere.gif แพคเกจและบริการ

clickhere.gif คู่มือการใช้งาน

ช่องทางการติดต่อ

Google+ : https://plus.google.com/u/0/104199836605862678384

Page : https://www.facebook.com/Thoenmarketdotcomwebsite

Blog : http://goo.gl/8ZIcS0

Youtube : https://goo.gl/d8e0Il : https://goo.gl/B41uHg

Map : https://goo.gl/maps/GvUxEy213hz

Website : https://www.thoenmarket.com 

Facebook : https://goo.gl/pqWIdK  

Google site : กาดนัดเมืองเถินดอทคอม

Google My Bisiness :https://thoenmarketdotcom.business.site/?m=true

 

Downloads Yoothem

งานดูแล ปรับปรุง สวนสาธารณะ

* ดูแลรดน้ำต้นไม้ภายในเขตเทศบาลตามแผนงาน
* ปรับปรุงและก่อสร้างห้องน้ำผู้สูงอายุและผู้พิการ
-สวนสาธารณะเมืองเถิน
-สวนสาธารณะบ้านดอนไชย
* ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมพนังแม่น้ำวัง
(ภาพ:ข้อมูล กองช่างเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

54729776_2165334343559753_4627309898269458432_n.jpg54236843_2165334220226432_3616541567663210496_n.jpg54236743_2165334240226430_5865433057128873984_n.jpg53806387_2165334160226438_1978939278649982976_n.jpg53760968_2165334406893080_5692659373352943616_n.jpg53694025_2165334363559751_8356055021229441024_n.jpg53694006_2165334453559742_5364243801416138752_n.jpg53688831_2165334566893064_6836821506907963392_n.jpg53679336_2165334526893068_4118818768656793600_n.jpg

งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลสบปราบ ได้จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ ขึ้น ณ สวนสาธารณะโทกแม่วัง หมู่ที่ ๑๔ ต.สบปราบ โดยมี นายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอสบปราบ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยมีนายสมชาย บุญยืน นายกเทศมนตรีตำบลสบปราบ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา ให้การต้อนรับ ภายในงานมีการประกวดขบวนแห่งนางนพมาศ การประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทงเล็ก การประกวดการทำอาหาร การประกวดร้องเพลง โดยมีชุมชนในเขตเทศบาลตำบลสบปราบทั้ง ๘ ชุมชนเข้าร่วมงานในครั้งนี้
(ภาพ:ข้อมูล เทศบาลตำบลสบปราบ จ.ลำปาง) 

47100606_1402634963213107_8026441720352735232_n.jpg48188495_1402635126546424_7280896532331626496_n.jpg48155226_1402635653213038_811507708069937152_n.jpg48091924_1402636539879616_5828538600861466624_n.jpg48051698_1402634953213108_1426945859815211008_n.jpg47792576_1402636203212983_2174560410324172800_n.jpg47689648_1402634723213131_162018531615965184_n.jpg47689192_1402637359879534_7803357545585704960_n.jpg47688720_1402634579879812_8721455591639220224_n.jpg47688405_1402637343212869_2116860823237296128_n.jpg47688256_1402634559879814_2797326033974460416_n.jpg47688154_1402634456546491_6137288140320145408_n.jpg47687690_1402636826546254_8802127872165675008_n.jpg47687585_1402634426546494_1657941832492908544_n.jpg47686727_1402636876546249_8991175633702748160_n.jpg47686482_1402637696546167_7276841881340739584_n.jpg47686397_1402637186546218_1012618430718672896_n.jpg47686244_1402636343212969_102276000385073152_n.jpg47686175_1402635533213050_6475972729953583104_n.jpg47686057_1402635263213077_6714304592672194560_n.jpg47685936_1402636273212976_1559280820181532672_n.jpg47684790_1402634179879852_7397939214395899904_n.jpg47684662_1402637519879518_1164895916377767936_n.jpg47684530_1402636026546334_6067361640335015936_n.jpg47684106_1402636956546241_4390336258828664832_n.jpg47683518_1402634706546466_5719775636491337728_n.jpg47682876_1402637316546205_6026506717414555648_n.jpg47682480_1402636993212904_1472601521085480960_n.jpg47682180_1402635416546395_810719719010074624_n.jpg47681471_1402636796546257_4188426010837909504_n.jpg47681254_1402634339879836_6803597791684722688_n.jpg47680684_1402635113213092_6022590321420926976_n.jpg47680277_1402634996546437_4075055585941258240_n.jpg47680020_1402636969879573_1747285067874435072_n.jpg47679984_1402636009879669_4513422921951084544_n.jpg47679963_1402635863213017_472718995544342528_n.jpg47580877_1402635253213078_4191328094470012928_n.jpg47580871_1402637613212842_3420050529017921536_n.jpg47580071_1402636493212954_3990923601883693056_n.jpg47578738_1402637046546232_8345271943192117248_n.jpg47578142_1402637639879506_7510085062512082944_n.jpg47577380_1402634436546493_3367650931574308864_n.jpg47576593_1402636479879622_7098797933390200832_n.jpg47576343_1402636633212940_7373211640268849152_n.jpg47574927_1402634363213167_8416194815460376576_n.jpg47574831_1402637119879558_8543910620104228864_n.jpg47574767_1402636143212989_2040281401730793472_n.jpg47574603_1402635596546377_5157708960274317312_n.jpg47574500_1402635793213024_435220636810346496_n.jpg47574436_1402634699879800_3802412590999535616_n.jpg47573454_1402635759879694_5648973233760763904_n.jpg47572961_1402635673213036_3357575853125926912_n.jpg47572750_1402636393212964_860156699552514048_n.jpg47572528_1402637279879542_1869924908369182720_n.jpg47572507_1402634186546518_3394772657911103488_n.jpg47572443_1402637473212856_6339005157732253696_n.jpg47572256_1402635409879729_1680606452223311872_n.jpg47571196_1402637419879528_1271061645304528896_n.jpg47510111_1402634836546453_8670815195620179968_n.jpg47507613_1402637243212879_4703464538920452096_n.jpg47502291_1402634573213146_7458221803404525568_n.jpg47500457_1402637026546234_2852741325525090304_n.jpg47500431_1402636056546331_1975626647683989504_n.jpg47498928_1402635439879726_2769645699896180736_n.jpg47498926_1402637453212858_5067516850376540160_n.jpg47497774_1402635923213011_8185882854979272704_n.jpg47493518_1402636249879645_7944740198158434304_n.jpg47493496_1402636173212986_2490585409633910784_n.jpg47487095_1402634846546452_7687555812717232128_n.jpg47465555_1402634196546517_13884516871438336_n.jpg47457165_1402635946546342_3419897761326170112_n.jpg47454700_1402635963213007_4355304104675770368_n.jpg47439840_1402634883213115_6766581594569310208_n.jpg47398329_1402636266546310_4933687353060360192_n.jpg47394780_1402635699879700_4760181918526341120_n.jpg47391783_1402636366546300_2854712440636047360_n.jpg47390921_1402637663212837_6499713535344377856_n.jpg47382825_1402637583212845_7878053520853696512_n.jpg47297827_1402636686546268_5149098478558773248_n.jpg47294988_1402636673212936_6061581967269298176_n.jpg47100606_1402634963213107_8026441720352735232_n.jpg

งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลแม่พริก นำโดยนายสวัสดิ์ หอมจิตร นายกเทศมนตรีตำบลแม่พริก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการพนักงานเทศบาลตำบลแม่พริก ได้ร่วมกันจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม เมื่อ วัน พฤหัสบดี ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
(ภาพ:ข้อมูล เทศบาลตำบลแม่พริก จ.ลำปาง) 

46519058_433821377152020_4071037910323822592_n.jpg46508268_289378851693569_1863803815468204032_n.jpg46507508_2118157511539945_445945595350220800_n.jpg46507239_299531943996250_3210409039246655488_n.jpg46503194_575679246211545_307626847892406272_n.jpg46771520_293691344606642_7282741371109113856_n.jpg46676647_314779719360454_5685560432362782720_n.jpg46516090_2204189033239485_2775188161918140416_n.jpg46510588_281803112493645_7936397958625361920_n.jpg46508950_2477519032274570_5929473257190195200_n.jpg46508780_2231688077156110_6932415951224700928_n.jpg46519058_433821377152020_4071037910323822592_n.jpg

งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลแม่พริก จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันเสาร์ ที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ สวนสาธารณะเทศบาลตำบลแม่พริก เพื่อเป็นการสืบสานและส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม อันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป
(ภาพ:ข้อมูล กองการศึกษาเทศบาลตำบลแม่พริก จ.ลำปาง 

Songkran2562.png

ช่วยจับสัตว์เลื้อยคลาน(งู?)เข้าภายในบ้าน

เมื่อเวลา14.55น.(12/01/62)บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดรับแจ้งจากประชาชน ขอความช่วยเหลือช่วยจับสัตว์เลื้อยคลาน(งู?)เข้าภายในบ้าน บ้านท่านาง ม.3 ต.ล้อมแรด หลังรับแจ้งจัดเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ช่วยจับสัตว์เลื้อยคลาน(งู?)นำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ.
??บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรด??
☎️054-291199?ตลอด 24 ช.ม.? 

50014486_1996653893788487_5460176659091030016_n.jpg49731937_1996653997121810_8282772257705558016_n.jpg49707205_1996654047121805_4757193338547863552_n.jpg49376424_1996653950455148_4478113295730999296_n.jpg

ช่วยจับสัตว์เลื้อยคลาน(งู⯑)เข้าภายในบ้าน

เมื่อเวลา14.55น.(12/01/62)บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดรับแจ้งจากประชาชน ขอความช่วยเหลือช่วยจับสัตว์เลื้อยคลาน(งู????)เข้าภายในบ้าน บ้านท่านาง ม.3 ต.ล้อมแรด หลังรับแจ้งจัดเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ช่วยจับสัตว์เลื้อยคลาน(งู????)นำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ.
????????บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรด????????
☎️054-291199????ตลอด 24 ช.ม.???? 

50014486_1996653893788487_5460176659091030016_n.jpg49731937_1996653997121810_8282772257705558016_n.jpg49707205_1996654047121805_4757193338547863552_n.jpg49376424_1996653950455148_4478113295730999296_n.jpg49728019_1996654140455129_2836673891525459968_n.jpg

ช่วยเหลือนำลูกสุนัขพึ่งเกิดใหม่ถูกน้ำท่วมใต้พื้นปูนลานจอดรถ

เมื่อเวลา12.50น.8/01/62บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดรับแจ้งจาก ประชาชน บ้านท่านาง ม.3 ต.ล้อมแรดขอความช่วยเหลือนำลูกสุนัขพึ่งเกิดใหม่ถูกน้ำท่วมใต้พื้นปูนลานจอดรถ เนื่องจากแม่สุนัขได้ไปคลอดลูกอยู่บริเวณนั้นแล้วมีฝนตกหนักทำให้น้ำไหลเข้าใต้พื้นปูนจนไม่สามารถออกมาได้ หลังรับแจ้งจัดเจ้าหน้าที่ออกให้ความช่วยเหลือ ????ที่เกิดเหตุพบลูกสุนัขจำนวนสี่ตัวติดอยู่ใต้พื้นปูน บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดเร่งให้ความช่วยเหลือจนสำเร็จลูกสุนัขทุกตัวปลอดภัย????

#หมายเหตุ#การนำเสนอภาพข่าวทุกภาพของเหตุการณ์ที่นำลงไปมิได้มีเจตนาลบลู่หรือซ้ำเติมผู้เสียหายแต่อย่างใดเพื่อเป็นคติเตือนใจและเป็นวิทยาทานแก่ผู้ที่สนใจและประชาสัมพันธ์การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดเท่านั้นโดยไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือคณะบุคคลใดๆหากผิดพลาดประการใดในการนำเสนอขออภัยไว้ ณ ที่แห่งนี้

????????บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรด???????? ☎️ 054-291199 ตลอด 24 ช.ม⏰⏱⏰.#อุบัติเหตุ,เจ็บป่วยฉุกเฉิน#โทร 1669#เหตุด่วนเหตุร้าย โทร 191

ดับไฟไหม้ป่าริมถนนสายเถิน-ลี้ ช่วง กม.๒-๓

ดับไฟไหม้ป่าริมถนนสายเถิน-ลี้ ช่วง กม.๒-๓
๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ผ่านมา งานป้องกันฯ เทศบาลเมืองล้อมแรด บูรณาการร่วมกับหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลป.๒(แม่อาบ)และกองร้อยอาสารักษาดินแดน ฝ่ายปกครองอำเภอเถิน ดับไฟไหม้ป่าริมถนนสายเถิน-ลี้ ช่วง กม.๒-๓ หมู่ ๒ บ้านเวียง ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง ที่ส่งผลกระทบต่อมลภาวะฝุ่นละอองหมอกควัน PM.๒.๕ ในพื้นที่ และผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
และจากเหตุเหล่านี้ เทศบาลเมืองล้อมแรด สนองนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หลังประกาศเขตพื้นที่อำเภอเถิน เป็นเขตควบคุมไฟป่า ห้ามเผาทุกกรณี และอำเภอเถิน ได้ขยายระยะเวลาบังคับใช้มาตรการ ห้ามเผาเป็นระยะเวลา ๗๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ถึง ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี ๒๕๖๒ พบเห็นไฟไหม้ โปรดแจ้ง ๐๕๔-๒๙๑๑๙๙ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
(ภาพ:ข้อมูล เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

52501630_2098187320262009_3728475948769607680_n.jpg51240369_611962315909635_4458724739615031296_n.jpg52914728_287100415297617_2764630389275230208_n.jpg52702632_805230966536127_1266884295687929856_n.jpg52674296_390738881708246_8197114211638181888_n.jpg52543514_559571694541933_46903722931912704_n.jpg52494463_2286270204984686_1735695837360553984_n.jpg52457315_486391575225855_8790982831464513536_n.jpg52377625_526186241236037_8645059002595540992_n.jpg52020764_828138660911577_2989482707588743168_n.jpg52013866_289746765034029_5711627215947431936_n.jpg51847256_343726656244218_8501601223688847360_n.jpg

ดับไฟไหม้พร้อมกัน ๒ จุด บ้านหนองบัว กับบ้านหนองเชียงราน

เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. จนท.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง พร้อมรถดับเพลิง และเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง เข้าดับไฟไหม้พร้อมกัน ๒ จุด (จุดที่ ๑) พื้นที่ป่าฝั่งตรงข้ามสถานที่ก่อสร้างอาคารเทศบาลเมืองล้อมแรด(หลังใหม่) หมู่ ๖ บ้านหนองบัว ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง (จุดที่ ๒)ไฟไหม้เศษใบไม้แห้ง บริเวณป่าชุมชน หมู่ ๑๒ บ้านหนองเชียงราน ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง ภายหลังฝ่ายปกครองอำเภอเถิน และได้รับการประสานจากผู้ใหญ่บ้าน แจ้งว่าพบค่าพิกัดความร้อน หรือจุด hotspot เกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ป่าดังกล่าว จึงนำกำลังเข้าดับไฟไหม้ พบพื้นที่ถูกไฟลุกไหม้ลามเป็นวงกว้าง โดยใช้เวลาดับไฟ ประมาณ ๑ ชั่วโมง จนสงบลง ส่วนสาเหตุสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นการลักลอบจุดไฟเผา
(ภาพ:ข้อมูล เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

52253322_2164016603909579_977788810043588608_n.jpg52053827_560623794457267_8765472443713191936_n.jpg52902850_357554518177820_7307364972667863040_n.jpg52753331_780817612274187_98077167342059520_n.jpg52555136_1080186468818757_4938837044618067968_n.jpg52543486_389971388464227_4132784361625878528_n.jpg52486626_2038903949558786_3507956724176781312_n.jpg52354542_322353368389647_5358378100155482112_n.jpg52345081_602112733535521_1375156615879065600_n.jpg52173567_324389321754739_1306716479521030144_n.jpg52120278_339475443442953_3387723212124061696_n.jpg52076004_1458226174307394_3334343649172389888_n.jpg

ดำเนินการขุดลอกบ่อพักน้ำพร้อมขนทิ้งบริเวณถนนเถินบุรีฯ

กองช่างเทศบาลเมืองล้อมแรดดำเนินการขุดลอกบ่อพักน้ำพร้อมขนทิ้งบริเวณช่วงถนนเถินบุรีตั้งแต่หน้าโรงเรียนบ้านเหล่าถึงหน้าตลาดล้อมแรดเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมชุมชนเพื่อปัญหากลิ่นเหม็นรบกวนชุมชน
(ภาพ:ข้อมูล กองช่างเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

Work-tmlr-00125-20209.jpgWork-tmlr-00125-20675.jpgWork-tmlr-00125-20672.jpgWork-tmlr-00125-20629.jpgWork-tmlr-00125-20625.jpgWork-tmlr-00125-20244.jpgWork-tmlr-00125-20242.jpgWork-tmlr-00125-20212.jpgWork-tmlr-00125-20208.jpg

ดำเนินการขุดลอกรางระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชนในระยะยาว

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ กองช่างเทศบาลเมืองล้อมแรด ได้ดำเนินการขุดลอกรางระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชนในระยะยาวบริเวณถนนราษฎร์อุทิศตอนบ้านเวียง
(ภาพ:ข้อมูล กองช่างเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

Work-tmlr-0088-16991.jpgWork-tmlr-0088-16989.jpgWork-tmlr-0088-16988.jpgWork-tmlr-0088-16987.jpgWork-tmlr-0088-16986.jpgWork-tmlr-0088-16969.jpgWork-tmlr-0088-16901.jpgWork-tmlr-0088-16897.jpg

ดำเนินการซ่อมแซมถนนช่วงที่ชำรุด เป็นหลุม-บ่อ

เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลแม่พริกพร้อมด้วยผู้นำชุมชนและราษฎร ดำเนินการซ่อมแซมถนนช่วงที่ชำรุด เป็นหลุม-บ่อ ถนน ลป.ถ ๒๔-๐๑๙ บ.แม่พริกลุ่ม-บ.แม่เชียงรายลุ่ม อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
(ภาพ:ข้อมูล กองช่างเทศบาลตำบลแม่พริก จ.ลำปาง) 

41385870_523493068146102_7151868769797668864_n.jpg41521053_314984375926773_5898843706508705792_n.jpg41496133_1992714694353927_6829516922883670016_n.jpg41477518_2168677740013454_1883020697446383616_n.jpg41399451_340475603356855_755922924224905216_n.jpg41396146_263919174240733_5294774951671234560_n.jpg

ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ เทศบาลตำบลแม่พริก

นายสวัสดิ์ หอมจิตร นายกเทศมนตรีตำบลแม่พริก และคณะออกตรวจเยี่ยมผู้ค้าในตลาดประชารัฐ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ตลาดประชารัฐ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
(ภาพ:ข้อมูล เทศบาลตำบลแม่พริก จ.ลำปาง) 

S__143646733.jpgS__6938637.jpgS__6938648.jpgS__143646727.jpgS__143646732.jpgS__143646731.jpgS__143646730.jpgS__143646729.jpgS__143646728.jpgS__6938647.jpgS__6938646.jpgS__6938645.jpgS__6938644.jpgS__6938643.jpgS__6938642.jpgS__6938641.jpgS__6938640.jpgS__6938639.jpgS__6938638.jpgS__6938637.jpgS__143646733.jpg

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะกา จ.ฉะเชิงเทรา

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชาญณรงค์ ฟังเพราะ รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผอ.กอง ข้าราชการ และพนักงาน ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จาก สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะกา อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา โครงการอบรมแกนนำสุขภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๑๓๓ คน ในโอกาสลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสาธารณสุข เรื่องการจัดการหมู่บ้านปลอดถังขยะ และการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุเมืองล้อมแรด ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง
(ภาพ:ข่าว เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

images/Work-tmlr-006/750275212_360582904761223_4047524463321808896_n.jpg

images/Work-tmlr-0067/50271404_585488205230462_2288441429522907136_n.jpg

50211490_370868027024295_3698852975213543424_n.jpg

images/Work-tmlr-0067/50003311_2092088431082777_8119713588089716736_n.jpg

49899316_363653347768722_5181467899017035776_n.jpg

49899307_595536604205259_3252477853068951552_n.jpg

49898929_295634541136586_287242658227683328_n.jpg

49674090_2006511949643912_4854848770166226944_n.jpg

images/Work-tmlr-0067/50063336_299024134085418_2238176409350569984_n.jpg

 

ทม.ล้อมแรด ซักซ้อมทีมสำรวจช่วยเหลือวาตภัย เน้นปฏิบัติการ "ฉับไว ถูกใจ ทันใจ และถูกระเบียบ"

ภายหลังกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศแจ้งเตือนภัยการเกิดพายุฤดูร้อน ฉบับที่ 8 ให้ทุกพื้นที่เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์พายุฤดูร้อน โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ซึ่งได้รับอิทธิพลจากสภาพอากาศร้อนถึงร้อนจัดเกิดขึ้นต่อเนื่องทุกวัน

เร็วๆ นี้ ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง นายนรินทร์ ห่วงไธสง ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด ได้เรียกประชุมด่วน ข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด จำนวนกว่า 60 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะจนท.ทีมสำรวจและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากปัญหาภัยธรรมชาติ “วาตภัย” เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับลำดับขั้นตอนในการสำรวจความเสียหายบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน เพื่อให้การสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนตามกรอบแนวทางระเบียบวิธีและขั้นตอนของทางราชการ โดยเน้นปฏิบัติการที่ฉับไว ถูกใจ ทันใจ และถูกระเบียบ และการฟื้นฟูสภาพบ้านเรือนที่อยู่อาศัยให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว

สำหรับสถิติการเกิดวาตภัยในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองล้อมแรด ในห้วงระยะ 4 ปีที่ผ่านมา มีวาตภัยเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยล่าสุดในปี พ.ศ.2560 มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายมากที่สุด จำนวนกว่า 200 หลังคาเรือน ในพื้นที่เกือบ 10 หมู่บ้าน วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นโอกาสที่เทศบาลเมืองล้อมแรด จะได้ถอดบทเรียนจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเพื่อหาแนวทางในการรับมือจากวาตภัย และสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที และขอฝากพี่น้องประชาชนคอยติดตามประกาศแจ้งเตือนภัย และการรายงานข้อมูลสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด โดยมี นายสมพร นาสิงทอง กำนันตำบลล้อมแรด และ นายอำพัน พงษ์พานิช ว่าที่ประธานศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติภาคเหนือ มาร่วมประชุมและให้คำแนะนำต่างๆ ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
(ภาพ:ข้อมูล เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

53745001_310517236325967_4287993269838675968_n.jpg53607241_2278568802466723_4654735746945515520_n.jpg54520050_2512716992134000_7901767164871311360_n.jpg54458137_349954429201272_7997940381800988672_n.jpg54256045_823912071276981_8429838126968471552_n.jpg53909722_324245334898657_764224550547226624_n.jpg53897077_373547553497518_4455366199743610880_n.jpg53853821_275122743405153_5273781993341976576_n.jpg53801481_259774851571917_7450836452520230912_n.jpg

ท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

ท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในเทศกาลวันแม่แห่งชาติ และ เดือนมหามงคล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ โดยมี ผู้บริหาร ฯ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และ พนักงานสวนตำบล และลูกจ้าง พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ (ภาพ:ข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ จ.ลำปาง) 

39947302_745284039196538_3487064461355778048_n.jpg40037153_1891544364474220_2102390021855117312_n.jpg39921158_248913502427855_565306417293033472_n.jpg39930189_692851814384713_9149629926578585600_n.jpg40038361_846147338842206_7917836969692889088_n.jpg40033470_2222358881342308_3866017590614687744_n.jpg40031458_447625319061545_2067088594727600128_n.jpg40020818_399326763930460_91946337750220800_n.jpg40009450_289625288488456_1072207060386447360_n.jpg39991370_438082573383522_8547073842042896384_n.jpg39985346_705402416458998_2499175434420224000_n.jpg39965754_469787070096419_6086379832831115264_n.jpg39959734_1713801725398795_1265699846786908160_n.jpg39948993_231996140804819_5672363466740989952_n.jpg39943645_2158924090992339_4631967635683147776_n.jpg39936571_741811782817727_7973950141889511424_n.jpg39864431_480682032432721_5920391299734700032_n.jpg39821885_281454005795110_1832234070675816448_n.jpg39947302_745284039196538_3487064461355778048_n.jpg

นายกอบต.แม่ถอดพร้อมคณะร่วมกันลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้พิการในเขตพื้นที่

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ นายกรณ์ วงศ์มณีวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด พร้อมด้วยนางสุทธิรักษ์ สิทธิพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด และงานพัฒนาชุมชน ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ ร่วมกันลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้พิการและจ่ายเบี้ยยังชีพค้างจ่าย ปี ๒๕๕๙ ให้แก่ผู้พิการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยพิการ ในพื้นที่ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
(ภาพ:ข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด จ.ลำปาง) 

46480003_2207449526245524_6473821260575932416_n.jpg46480555_2207449666245510_2163609742662959104_n.jpg46482320_2207449532912190_4466721784036589568_n.jpg46482419_2207449436245533_3406672616423948288_n.jpg46485954_2207449899578820_1844846422529146880_n.jpg46486108_2207449592912184_321740836276535296_n.jpg46486266_2207449626245514_6860210374088589312_n.jpg46486289_2207449559578854_6989503599961178112_n.jpg46488107_2207449729578837_9114045229178028032_n.jpg46494565_2207449682912175_4400533275693547520_n.jpg46495667_2207449722912171_3001328961830518784_n.jpg46501673_2207449809578829_325977924593254400_n.jpg46503687_2207449412912202_8952366923396415488_n.jpg46508625_2207449499578860_596390762061496320_n.jpg46514716_2207449456245531_6519188712360771584_n.jpg46515910_2207449956245481_5978359171953721344_n.jpg46516045_2207449642912179_3682074990414397440_n.jpg46517376_2207449816245495_5050853021513154560_n.jpg46522609_2207449766245500_4561090878478745600_n.jpg46676639_2207449452912198_2002917767530938368_n.jpg46718963_2207449862912157_3877080090634354688_n.jpg46728355_2207449759578834_6613477417900048384_n.jpg46747919_2207449856245491_7512029518761033728_n.jpg46797597_2207449929578817_7770119811589210112_n.jpg

บริการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่

เทศบาลตำบลพระบาทวังตวงออกให้บริการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บ้านแม่เชียงรายบน หมู่ที่ ๔ ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑
(ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลตำบลพระบาทวังตวง จ.ลำปาง) 

40781415_241824236675563_686145335050895360_n.jpg41045779_192478588195814_1517394233231671296_n.jpg41045736_250476865669702_3572377866362421248_n.jpg41001138_1219105098236540_2431779069604397056_n.jpg40971476_1017821478405582_3671517286490963968_n.jpg40952095_268419147109992_138928370820841472_n.jpg40862250_606532269743300_6320839473294737408_n.jpg

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
(ภาพ:ข้อมูล กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด จ.ลำปาง)

box001.gif01-50414353_2011737088875859_3036888366168670208_n.jpg

ประกาศเทศบาลเมืองล้อมแรด วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง การเก็บ และขนขยะมูลฝอย

เรื่อง การเก็บ และขนขยะมูลฝอย และเรื่อง วิธีการบริหารจัดการขยะฯ

(ภาพ:ข้อมูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

box001.gif

01-51047049_2482297195176859_8899726219373707264_n.jpg

ประชาคมแผนเพิ่มเติม ๔ ปี ระดับตำบล วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑

ประชาคมแผนเพิ่มเติม ๔ ปี ระดับตำบล วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑
(ภาพ:ข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ จ.ลำปาง) 

43126661_304373756814425_697425916329984000_n.jpg43185078_247975489248393_2996792595897647104_n.jpg43176013_2170301769892050_7940088520943599616_n.jpg43143254_2145717138771664_8275327352804737024_n.jpg43126649_2249173201986656_8149379107591815168_n.jpg

 

ประชาคมแผนเพิ่มเติม ๔ ปี หมู่ที่ ๑ บ้านแม่ปะหลวง

43108217_1849409578445620_7570925743866118144_n.jpg43145677_550582642038955_8377315470121893888_n.jpg

 


ประชาคมแผนเพิ่มเติม ๔ ปี หมู่ที่ ๒ บ้านแม่ปะแพะ 

43129118_332113944190656_5251928327861567488_n.jpg43290993_1170848626421263_7760731446871851008_n.jpg43177454_339261366636850_1497556084234125312_n.jpg


ประชาคมแผนเพิ่มเติม ๔ ปี หมู่ที่ ๓ บ้านท่ามะเกว๋น

43146465_171944213684629_7476672501871804416_n.jpg43148225_515414282205702_8782152984294326272_n.jpg43115206_237601147114251_8703571897574490112_n.jpg


ประชาคมแผนเพิ่มเติม ๔ ปี หมู่ที่ ๔ บ้านปางกุ่ม

43153010_2016008472023765_5900890675037077504_n.jpg43221073_259719468013590_1781077410997862400_n.jpg43219196_758674137803428_8964324000679329792_n.jpg43161195_180312686192344_6716649391412740096_n.jpg


ประชาคมแผนเพิ่มเติม ๔ ปี หมู่ที่ ๕ บ้านท่าผา

43113677_471968576636595_5685845669730844672_n.jpg43119299_2176884732633580_6881851288363991040_n.jpg43183247_1484108521690243_2890208756199587840_n.jpg43163346_2175000866051838_4696482592839434240_n.jpg43275580_236251800580022_6238368464759685120_n.jpg


ประชาคมแผนเพิ่มเติม ๔ ปี หมู่ที่ ๖ บ้านหัวทุ่ง

43166202_2165381357054765_7751293303483531264_n.jpg43207449_531370630657717_8875742765510557696_n.jpg43204950_316578995811734_3967251541739438080_n.jpg


ประชาคมแผนเพิ่มเติม ๔ ปี หมู่ที่ ๗ บ้านแม่ปะดอย

43117913_1866741446772564_9166930776401379328_n.jpg43122650_285726162267323_4300081038681440256_n.jpg43117899_877426519117557_293037526887694336_n.jpg


ประชาคมแผนเพิ่มเติม ๔ ปี หมู่ที่ ๘ บ้านสันทราย

43115264_474093126435715_6632293759818137600_n.jpg43133241_2067596199951796_3870259785647521792_n.jpg43125005_2109226745763735_3402275128258592768_n.jpg


ประชาคมแผนเพิ่มเติม ๔ ปี หมู่ที่ ๙ บ้านท่าอุดม 

43104937_503696550057054_2914376588713787392_n.jpg43198611_243488179631399_5820565097155657728_n.jpg43150068_1142742795891585_5285280810499309568_n.jpg


ประชาคมแผนเพิ่มเติม ๔ ปี หมู่ที่ ๑๐ บ้านท่ามะเกว๋นเหนือ 

43119228_174801273433714_2976023147666472960_n.jpg43180800_465661943929275_7783595993034915840_n.jpg43138798_332819520609643_1186328043702976512_n.jpg

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

เทศบาลเมืองล้อมแรด ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส.ในวันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2562 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งฯ "เลือกตั้งเป็นหน้าที่ เลือกคนดีเข้าสู่สภา"

เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง

Elt.jpg

รายชื่อผู้สมัครส.ส.
ลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4
อำเภอ สบปราบ อำเภอ เกาะคา อำเภอ เถิน อำเภอ เสริมงาม อำเภอ แม่พริก
ทั้งหมด 29 ท่าน
https://elect.in.th/candidates/z/ลำปาง-4.html?fbclid=IwAR1aE3F_N24ApkLvExR0p91jDPFCjfSEBzK8rMr1fvlIppz_oriLksAPwLM
 

ประชุมคณะศูนย์อำนวยการและศูนย์รับแจ้งรวบรวมข้อมูลและสั่งการไฟป่าหมอกควัน

เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ทางคณะศูนย์อำนวยการและศูนย์รับแจ้งรวบรวมข้อมูลและสั่งการไฟป่าหมอกควันประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอชั้น ๒ อำเภอเภิน จังหวัดลำปาง
(ภาพ:ข้อมูล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด จ.ลำปาง) 

53731981_2225135457805636_5229694639379841024_n.jpg54518424_2293073160934561_1593425191709442048_n.jpg

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากทางกองทุนสุขภาพเทศบาลเมืองล้อมแรด

เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ กองทุนสุขภาพเทศบาลเมืองล้อมแรด ได้จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากทางกองทุนฯ การเบิกจ่ายงบประมาณ และการจัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงานโครงการให่แก่ผู้รับผิดชอบโครงการ ณ ห้องประชุมเทศบาาลเมืองล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง
(ภาพ:ข้อมูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

51877460_2262219460662646_4732668053085487104_n.jpg52602303_2262219787329280_7920904894897192960_n.jpg52595411_2262219697329289_7903380556451151872_n.jpg52287210_2262219407329318_8181009338408632320_n.jpg52144340_2262219547329304_4126842497710161920_n.jpg52090391_2262219617329297_531094511699361792_n.jpg52013906_2262219440662648_2573399130789380096_n.jpg52005971_2262219733995952_3847530513774411776_n.jpg51993455_2262219577329301_4559966980026662912_n.jpg51348099_2262219523995973_6715091241702260736_n.jpg

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ เพื่อพิจารณารับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ และพิจารณาภารกิจต่างๆตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
(ภาพ:ข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด จ.ลำปาง) 

39223155_1785926764822632_2011873100760612864_n.jpg39294918_1785926664822642_8646009049361416192_n.jpg39313097_1785926828155959_5785096969462480896_n.jpg39216112_1785926718155970_7168409659517173760_n.jpg

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลอม่ถอด จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด ประจำปี ๒๕๖๒ และพิจารณาข้อราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนต่อไป
(ภาพ:ข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด จ.ลำปาง) 

53036287_1292992570854903_1763443838648582144_n.jpg52948705_2083899041689436_2568183236605771776_n.jpg52720425_294751317864127_6120841619622068224_n.jpg

ประเพณีสลากภัต ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันอังคารที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลแม่พริกนำโดยนายสวัสดิ์ หอมจิตร นายกเทศมนตรีตำบลแม่พริก ร่วมกับข้าราชการพนักงานเทศบาล ได้เข้าร่วมประเพณีสลากภัต ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ณ วัดแม่พริกลุ่ม อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
(ภาพ:ข้อมูล เทศบาลตำบลแม่พริก จ.ลำปาง) 

42953193_519186098545884_1278939723426955264_n.jpg43101750_2309465436006404_3552897857507819520_n.jpg42910601_1114763985346690_8151333661308878848_n.jpg42908353_294835504578423_4169609913732956160_n.jpg42896613_2285755364989798_4820845703062355968_n.jpg

ผลการดำเนินงานโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแม่ถอด ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแม่ถอด ได้จัดทำโครงการนำเสนอโครงการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแม่ถอด ประจำปี ๒๕๖๑เพื่อเป็นการประเมินผลการดำเนินโครงการ แต่ละโครงการ และ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหา อุปสรรค และความสำเร็จในการจัดทำโครงการ ให้กับกลุ่มอื่น ๆ ได้ทราบ เพื่อนำไปพัฒนา ต่อยอด ของโครงการต่อไป โดยมีตัวแทนพระสงฆ์ ประชาชนผู้รับผิดชอบโครงการ ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ คณะกรรมการกองทุนฯ เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๒๐ คน ซึ่งทุกโครงการ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแม่ถอด ในมีการประเมินผลการดำเนินโครงการดีเด่น ในระดับตำบลแม่ถอด จากการประเมินของคณะกรรมการกองทุน ผลปรากฎว่า
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โครงการ ส่งเสริมการนำวัสดุเหลือใช้มาแปรรูปเป็นของใช้ประชาชนบ้านสุขสวัสดิ์ ประจำปี ๒๕๖๑
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพ การทำสปาเท้าด้วยสมุนไพรพื้นบ้าน ประจำปี ๒๕๖๑
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ตำบลแม่ถอด ประจำปี ๒๕๖๑
(ภาพ:ข่าว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด จ.ลำปาง)

42607866_311046286274064_529355758614085632_n.jpg42575666_168981080657833_7692305037229293568_n.jpg42580231_172311227014908_5874425365731999744_n.jpg42582165_1867566063281278_9075371221930999808_n.jpg42603571_326170877934002_2098611842204041216_n.jpg42611634_310446886409267_8671120331571724288_n.jpg42615083_1840567279374283_2763659769616007168_n.jpg42617408_2667530290138210_3725088057091686400_n.jpg42658373_332117727352595_7382891422812209152_n.jpg42675697_159937251604492_5002321858163376128_n.jpg42706974_2132750490069301_6470856139708825600_n.jpg42713257_269620410557018_7083154657475821568_n.jpg42763895_2236684613073305_6211681814315008000_n.jpg42607866_311046286274064_529355758614085632_n.jpg

ผลการประเมิน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลดีเด่น

เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ กระทรวงสาธารณสุข ได้มอบหมายให้ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ดําเนินการ ประเมินสํานักงานสาธารณสุขอําเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลดีเด่น ประจําปี ๒๕๖๑ นั้น ผลการประเมิน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลดีเด่น ประจําปี ๒๕๖๐ เขตสุขภาพที่ 6/9 ประเภท สํานักงานสาธารณสุขอําเภอดีเด่น ชนะเลิศ ได้แก่ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง
(ภาพ:ข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง)  

36225550_10215945814066533_470228898060173312_n.jpg36188530_10215945813986531_5844234868082343936_n.jpg34963586_10215945814146535_8590246685798563840_n.jpg36256120_10215945813946530_8695653687277649920_n.jpg

พ.ต.ต.หญิง รัตนา อุตมะวงศ์ ร.ต.อ.นพดล คนรู้ คุณ ปุณยะรัศมิ์ รัตนกวินวัฒน์ คุณ สำเนา อุตมะวงศ์ พร้อมครอบครัว ที่ร่วมทำบุญบริจาคเงินให้กับทางบรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรด

3/01/62 บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดขอขอบพระคุณ พ.ต.ต.หญิง รัตนา อุตมะวงศ์ ร.ต.อ.นพดล คนรู้ คุณ ปุณยะรัศมิ์ รัตนกวินวัฒน์ คุณ สำเนา อุตมะวงศ์ พร้อมครอบครัว ที่ร่วมทำบุญบริจาคเงินให้กับทางบรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดเพื่อให้นำไปจัดซื้อโลงศพและผ้าขาวดิบเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้และไม่มีญาติ
# ทางบรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดขอคุณพระศรีรัตนตรัยจงคุ้มครองภัยสารพัดขจัดภัยพาลให้ร่ำรวยหมื่นแสนทวีให้มีอายุมั่นขวัญยืนแก่ตัวท่านและครอบครัวของท่านด้วยเทอญ...#
????????บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรด????????
☎️ 054-291199 ???? ตลอด 24 ช.ม.???? 

49237419_1983485001772043_1110689958768672768_n.jpg49414037_1983484938438716_7372277905788764160_n.jpg49344962_1983485055105371_2619933993339977728_n.jpg49239527_1983485141772029_5047412069809258496_n.jpg

พิธีจุดเทียนน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันปิยมหาราช

พิธีจุดเทียนน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันปิยมหาราช
(ภาพ:ข้อมูล เทศบาลตำบลสบปราบ จ.ลำปาง) 

44618656_1837652766352962_7768630054937952256_n.jpg44579720_1837650173019888_5905958019186819072_n.jpg44833094_1837649679686604_5947644301746896896_n.jpg44772646_1837651686353070_2525817713557766144_n.jpg44668839_1837652186353020_2939921014080929792_n.jpg44613823_1837650246353214_1408847889832083456_n.jpg

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราขการ พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลสบปราบ ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ช่วงเช้าพิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดบ้านหล่าย ม.๑ ต.สบปราบ ร่วมวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ ศาลาประชาคมอำเภอสบปราบ ในช่วงภาคค่ำได้เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ณ ศาลาประชาคมอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
(ภาพ:ข้อมูล เทศบาลตำบลสบปราย จ.ลำปาง) 

44206415_1351286601681277_2768971317016264704_n.jpg44193141_1351286791681258_2079291872420823040_n.jpg44052467_1351286921681245_5295919672124768256_n.jpg44422402_1351286775014593_1244434733559971840_n.jpg44304578_1351286941681243_3415461180368486400_n.jpg44288476_1351286588347945_3853116479520112640_n.jpg44243053_1351286568347947_2738103129361874944_n.jpg44227768_1351286821681255_6280348140830720000_n.jpg

พิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลสบปราบ

พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการฝึกอบรม โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลสบปราบ รุ่นที่ ๑ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารหอประชุมเทศบาลตำบลสบปราบ โดยมีว่าทีร้อยตรีสมชาย สิริชูทรัพย์ นายอำเภอสบปราบ เป็นประธานและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมฯ จำนวน ๕๐ คน ตลอดหลักสูตรใช้เวลาในการฝึกอบรม จำนวน ๕ เดือน (เม.ย.๒๕๖๑ - ส.ค.๒๕๖๑)
(ภาพ:ข้อมูล เทศบาลตำบลสบปราบ จ.ลำปาง) 

40632808_1302869326523005_8519020876602015744_n.jpg40594066_1302869479856323_8417115192592171008_n.jpg40593370_1302869346523003_2881115034828668928_n.jpg40591356_1302870499856221_295512944173645824_n.jpg40590222_1302869489856322_8124542033273552896_n.jpg40586139_1302870123189592_8016770373125144576_n.jpg40582717_1302870103189594_3525690987739348992_n.jpg40581438_1302869053189699_8691508343757340672_n.jpg40578662_1302870339856237_8167408126169972736_n.jpg40809276_1302869139856357_6186653579592335360_n.jpg40790492_1302870719856199_6118944725840953344_n.jpg40756649_1302870626522875_7804287706652999680_n.jpg40756097_1302869733189631_2131949880866766848_n.jpg40746407_1302870653189539_1873319440066543616_n.jpg40694499_1302870316522906_6631538820531617792_n.jpg40684672_1302870536522884_4497491642709704704_n.jpg40678037_1302869753189629_6727162427676295168_n.jpg40656955_1302870006522937_4321975407566913536_n.jpg40648536_1302870589856212_5376670683696726016_n.jpg40643927_1302870076522930_7682975023937617920_n.jpg40626167_1302869673189637_3182797927156285440_n.jpg40596461_1302870853189519_4034772529326325760_n.jpg40595148_1302870199856251_1354554027127341056_n.jpg40595135_1302869449856326_9187568635424538624_n.jpg40632808_1302869326523005_8519020876602015744_n.jpg

รณรงค์ผู้ประกอบการให้เลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองล้อมแรด ร่วมกับที่ว่าการอำเภอเถิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเถิน โรงพยาบาลเถิน สำนักงานเกษตรอำเภอเถิน และรพสต.บ้านเด่นแก้วออกรณรงค์ แนะนำผู้ประกอบการ / ร้านค้าในตลาดนัดวันพุธหน้าวัดล้อมแรดให้เลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารเพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้บริโภคต่อไป
(ภาพ:ข้อมูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

52561416_2053466161368173_3882870861895565312_n.jpg51779239_2053465954701527_1139765040526655488_n.jpg51685700_2053466108034845_3031779283526746112_n.jpg51616497_2053465474701575_4932304201792356352_n.jpg51526310_2053465708034885_4391307088941285376_n.jpg52469091_2053465654701557_3444621160745009152_n.jpg52378465_2053465804701542_4662884485317001216_n.jpg52146335_2053465551368234_5536990710365945856_n.jpg52123668_2053465598034896_9097242294913859584_n.jpg51960839_2053465508034905_5812841393042751488_n.jpg51952917_2053466018034854_6034955472136568832_n.jpg51912965_2053465851368204_6766579021883899904_n.jpg51794268_2053465911368198_2620957011600211968_n.jpg51887588_2053465751368214_5453063201111408640_n.jpg51790154_2053466061368183_3726883250342199296_n.jpg

ร่วมกันทำการปรับปรุงจัดระเบียบสายสัญญาณสื่อสารในเขตเทศบาลฯอ.เถิน จ.ลำปาง

เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เทศบาลเมืองล้อมแรด ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเถิน พร้อมชุดงานบริษัทผู้ประกอบการสายสื่อสารฯ:CAT ,TOT,3BBB AIS ฯลฯ ร่วมกันทำการปรับปรุงจัดระเบียบสายสัญญาณสื่อสารในเขตเทศบาลฯอ.เถิน จ.ลำปาง
(ภาพ:ข้อมูล เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

51313282_326975214606520_6087742960961585152_n.jpg50780529_1213988402082061_3813802732599377920_n.jpg

ร่วมกันส่งมอบกระเบื้องให้กับประชาชนผู้ประสบภัยจากพายุฤดูร้อนในพื้นที่ หมู่ ๗ บ้านดอนไชย

วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ น. ที่ศาลาการเปรียญภายในวัดดอนไชย หมู่ ๗ ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง นายยรรยง กุนาคำ นายอำเภอเถิน พร้อมด้วย นายนรินทร์ ห่วงไธสง ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด ร.ต.ชุมพร ยศข่าย หัวหน้าชุดมวลชนสัมพันธ์อำเภอเถิน นายผยุง เครือรอด ผญ.บ้านดอนไชย และคณะ ร่วมกันส่งมอบกระเบื้องให้กับประชาชนผู้ประสบภัยจากพายุฤดูร้อนในพื้นที่ หมู่ ๗ บ้านดอนไชย ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อนมากที่สุด จำนวนกว่า ๓๐ หลังคาเรือน ส่วนอีก ๔ หมู่บ้านได้แก่ หมู่บ้าน อุมลอง หนองเตา หนองเชียงราน และบ้านดอนทราย เจ้าหน้าที่ได้ส่งมอบแผ่นกระเบื้องให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนในพื้นที่แล้ว

เทศบาลเมืองล้อมแรด มีหมู่บ้านที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน จำนวนทั้งสิ้น ๕ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านอุมลอง บ้านดอนทราย บ้านดอนไชย บ้านหนองเชียงราน และบ้านหนองเตา โดยหมู่บ้านดอนไชยได้รับความเสียหายมากที่สุด และยังมีประชาชนเดินทางเข้าแจ้งความเสียหายทุกระยะ สำหรับยอดตัวเลขจำนวนครัวเรือนที่ได้รับความเสียหายกำลังอยู่ในระหว่างการรวบรวมรายชื่อเพื่อสรุปให้แน่ชัดต่อไป
(ภาพ:ข้อมูล เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

Work-tmlr-00129-IMG_0135.JPGIMG_0008.JPGIMG_0149.JPGIMG_0140.JPGIMG_0120.JPGIMG_0114.JPGIMG_0111.JPGIMG_0109.JPGIMG_0065.JPGIMG_0041.JPGIMG_0020.JPGIMG_0013.JPGIMG_0007.JPG

ร่วมกันหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการรุกล้ำการจราจร-หาบเร่แผงลอย-และการละเมิดกฎหมายจราจร

เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เทศบาลเมืองล้อมแรด ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรเถิน ร่วมกันหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการรุกล้ำการจราจร-หาบเร่แผงลอย-และการละเมิดกฎหมายจราจร ที่ห้องประชุมกิจการสภาฯ โดยมี พ.ต.ท.ยุทธศาสตร์ แสงศรีจันทร์ รอง ผกก.สืบสวน สภ.เถิน นายนรินทร์ ห่วงไธสง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด นายปกรณ์ ปกรณ์สกุล ผอ.กองช่าง นายประนอม ตาทรายวงศ์ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายวิทวัส ปันวารินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และตำรวจสายตรวจจราจร เพื่อจัดระเบียบถนนในเขตเทศบาลเมืองล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง สอดคล้องกับคำสั่งพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนชาวอำเภอเถิน และนโยบายวาระลำปางสร้างสรรค์ปันสุข ของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
(ภาพ:ข้อมูล เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

51375789_3004801829545336_6145198623970820096_n.jpg50999190_706937309740335_1575166748863234048_n.jpg50827331_614448755660987_2574624111296774144_n.jpg

ร่วมรณรงค์ ลด ละ เลิกใช้กล่องโฟมบรรจุอาหารและแจกเอกสารแผ่นพับ

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองล้อมแรด ร่วมกับที่ว่าการอำเภอเถิน, โรงพยาบาลเถิน, และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเถิน ร่วมรณรงค์ ลด ละ เลิกใช้กล่องโฟมบรรจุอาหารและแจกเอกสารแผ่นพับ แนะนำผู้ประกอบการในตลาดนัดวันพุธ บริเวณหน้าวัดล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
(ภาพ:ข่าว งานสาธารณสุขฯทม.ล้อมแรด จ.ลำปาง) 

49721760_336855920500404_7890111993724534784_n.jpg49697055_1132170673630341_8367312822001991680_n.jpg49671292_1116695358501760_6380508680843952128_n.jpg49650909_230106384571979_4396049531699986432_n.jpg49212597_538859573258193_3370607041600028672_n.jpg50466407_484689562056693_1380747920269115392_n.jpg50414337_435346093670598_8834311311950086144_n.jpg50327558_368131223989233_8222093341999759360_n.jpg50247516_2143949839045594_4123649395684016128_n.jpg50076704_2053074484990063_7159410624995262464_n.jpg50027870_410761139694011_2357987232196853760_n.jpg50020075_278634122801846_8707071844949164032_n.jpg50008780_2263303357242490_8790947513948438528_n.jpg49947548_311482459476931_6109641453015662592_n.jpg49897778_2084285145024820_1569680525143048192_n.jpg49864114_567130743754695_755502889308258304_n.jpg

"ขอเชิญชุมชนคนล้อมแรดร่วมกันรณรงค์ลด ละ เลิก

ใช้กล่องโฟมบรรจุอาหารหันมาใช้วัสดุธรรมชาติแบบพอเพียง เพื่อความ ปลอดภัย ห่างไกลจากโรค กันนะคะ"

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง

49338677_2182627441986512_4609127261596024832_n.jpg

ร่วมออกมอบใบประกาศร้านอาหารปลอดโฟมให้กับร้านค้า

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยนายชาญณรค์ ฟังเพราะ รองปลัดเทศบาลเมืองล้อมแรด ร่วมกับที่ว่าการอำเภอเถิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเถิน โรงพยาบาลเถิน และรพสต.บ้านเด่นแก้วร่วมกัน ออกมอบใบประกาศร้านอาหารปลอดโฟมให้กับร้านค้า ร้านอาหารในเขตอำเภอเถิน ได้แก่ ครัวส้มเกลี้ยงโรงแรมนครเถิน, ร้านอาหารโกแดง, ร้านรถดัง ,ร้าน ๔X๕ ข้าวมันไก่ไข่ตูม, ร้านสองลาวคอฟฟี่อาหารจานเดียวและ ครัวติ๋ง ๑๑๑
(ภาพ:ข้อมูล CR.สนง.สาธารณสุข อำเภอเถิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

52432270_2033424630107266_918103157064597504_n.jpg52065890_2033425043440558_6371977458454888448_n.jpg1-944-1068x712.jpg52005850_2033424936773902_2676527604873297920_n.jpg51548014_2033424463440616_7582631939224371200_n.jpg51508102_2033424703440592_676449686898343936_n.jpg52344300_2013127852137864_3245493639245201408_n.jpg

ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติการแยกก่อนทิ้ง

เทศบาลตำบลแม่พริกนำโดยนายสวัสดิ์ หอมจิตร นายกเทศมนตรีตำบลแม่พริก พร้อมด้วยคณะบริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติการแยกก่อนทิ้ง เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ลดปริมาณขยะต้นทาง ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ตั้งแต่บริเวณหน้าเทศบาลตำบลแม่พริก ไปถึงบริเวณบ้านแม่พริกลุ่ม บ้านสันป่าสัก
(ภาพ:ข้อมูล เทศบาลตำบลแม่พริก จ.ลำปาง) 

49654050_371257530104960_3353616425854959616_n.jpg49948577_309483749672979_100791195831107584_n.jpg49834013_379432839496688_907985562734952448_n.jpg49643821_232399797653211_6921096637930536960_n.jpg49603444_609831362790902_142849014537125888_n.jpg49242145_397156154389342_6093332654738898944_n.jpg03-49566305_314866695822504_6150695383245783040_n.jpg02-49948782_399596797451898_3687819341669072896_n.jpg01-49899274_321047128507010_3181543736576311296_n.jpg49654050_371257530104960_3353616425854959616_n.jpg 

รับการตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์พร้อมคำแนะนำฯ

เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดลำปาง โดยสพ.ญ ศศิธร ติคำรัมย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ พร้อมทีมงานและนายสุวิช สุภาธง ปศุสัตว์อำเภอเถิน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเถิน ได้ ออกตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์พร้อมให้คำแนะนำทางการปฏิบัติตามพรบ. ควบคุมการฆ่าสัตว์ เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองล้อมแรด เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่สะอาดและปลอดภัย
(ภาพ:ข้อมูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

52631588_2071269846254471_565805531147534336_n.jpg52519412_2071270779587711_8437317060895178752_n.jpg52945498_2071270179587771_6449531270601900032_n.jpg52905684_2071269776254478_5239039289920061440_n.jpg52851304_2071269656254490_3803129927847378944_n.jpg52810351_2071270336254422_7320848550047252480_n.jpg52736734_2071270486254407_1714211547657535488_n.jpg52681173_2071270662921056_6983621715263750144_n.jpg52605697_2071269976254458_4949271568879452160_n.jpg

รับโล่ห์โครงการมือถือเก่าไปชีวิตใหม่มา

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ร่วมกับบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด และคณะทำงานโครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา ซึ่งเทศบาลตำบลสบปราบได้ร่วมดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว และได้รับยอดบริจาคมือถือ จำนวน ๓๐๒ เครื่อง เป็นลำดับที่ ๑ ของจังหวัดลำปาง และในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ นางพิมผกา บุญพา ปลัดเทศบาลตำบลสบปราบ เข้ารับโล่ห์รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่น ในโครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา" ณ สโมสรกองทัพบก กรุงเทพมหานคร เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสบปราบ เทศบาลตำบลสบปราบขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคมือถือเก่า จนทำให้บรรลุเป้าประสงค์ในครั้งนี้
(ภาพ:ข้อมูล เทศบาลตำบลสบปราบ จ.ลำปาง) 

44730762_1358071211002816_2890854856719859712_n.jpg44694793_1358071187669485_7033924363644567552_n.jpg44807323_1358071297669474_7725525514047193088_n.jpg

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้พิการในพื้นที่บ้านแม่เตี๊ยะนอก หมู่ที่ ๘ และบ้านสบเติน หมู่ที่ ๖

เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นายปกรณ์ วงศ์มณีวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด. นางสาวสุทธิรักษ์. สิทธิพันธ์. รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด. พร้อมงานพัฒนาชุมชนสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้พิการในพื้นที่บ้านแม่เตี๊ยะนอก หมู่ที่ ๘ และบ้านสบเติน หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน. จังหวัดลำปาง. เพื่อให้กำลังใจผู้พิการในพื้นที่ต่อไป
(ภาพ:ข้อมูล องค์การบริหารส่วตำบลแม่ถอด จ.ลำปาง) 

44263703_1874889065893996_3659230222575730688_n.jpg44154350_1874889259227310_4673792585557344256_n.jpg44197108_1874889149227321_8722316831366316032_n.jpg44232041_1874889175893985_1577117767822213120_n.jpg44234862_1874889332560636_3572626029572784128_n.jpg44240875_1874889392560630_1207874898194595840_n.jpg44285641_1874889455893957_2614416235969904640_n.jpg44263703_1874889065893996_3659230222575730688_n.jpg

วัดถ้ำผางาม ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก จ.ลำปาง

วัดถ้ำน้ำผ่าผางาม

ตั้งอยู่ริมถนนทางหลวงหมายเลข 1 (ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-กรุงเทพ) กิโลเมตรที่ 496 เป็นถ้ำหินปูนลึก 300 เมตร ทัศนียภาพภายในถ้ำสวยงาม อากาศเย็นสบาย ที่ผนังถ้ำและเพดานถ้ำมีหินงอกหินย้อยสวยงามตลอดระยะทางในถ้ำ ภายในถ้ำเงียบสงบเหมาะสำหรับวิปัสนากรรมฐาน

ด้านทางเข้ายังมีรูปหล่ออนุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ร.5 และพระเกจิอาจารย์ชื่อดังอันได้แก่ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี), ครูบาศรีวิชัย, หลวงปู่ทวด และตอนนี้กำลังทำการหล่อองค์พระประธานองค์ใหญ่อีกด้วย

ถ้ำน้ำผ่าผางาม คือแหล่งท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของวัดถ้ำน้ำผ่าผางาม ในอุทยานแห่งชาติแม่วะ ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง เป็นถ้ำธรรมชาติที่กว้างขวาง มีความยาว 302 เมตร มีทางวกไปวนมาและมีความลึกมาก

TT001-page-001.jpgTT001-page-007.jpgTT001-page-006.jpgTT001-page-005.jpgTT001-page-004.jpgTT001-page-003.jpgTT001-page-002.jpgTT001-page-001.jpg

วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลแม่พริก โดยนายสวัสดิ์ หอมจิตร นายกเทศมนตรีตำบลแม่พริก ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้นในวันเสาร์ ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

(ภาพ:ข่าว เทศบาลตำบลแม่พริก จ.ลำปาง)

49444663_756705104715726_3439730206607147008_n.jpg50327233_2005442412872276_629036812773359616_n.jpg50218585_585091935276174_5213219827732185088_n.jpg50160320_2201827173201234_3273914528764526592_n.jpg50048225_240338933533666_1375780524303319040_n.jpg50029880_769251906774903_6252556811912609792_n.jpg49938051_286235745578398_395495569461608448_n.jpg49938051_286235745578398_395495569461608448_n (1).jpg49896222_279954592669226_787573272668536832_n.jpg49756199_572827079849611_3400948898192162816_n.jpg49742750_2214549575485999_1065126471791542272_n.jpg

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ อบต.แม่วะ

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้น โดยนายอนันต์ นันตาดี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะกล่าวรายงานต่อ นายขจรศักดิ์ คำดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ มีกิจกรรมการแสดงของเด็กๆ เยาวชนในโรงเรียนต่างๆในเขตพื้นที่บริการ และของเล่น ของขวัญของรางวัล ฟรี ตลอดงาน ณ ลานเอนกประสงค์หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
(ภาพ:ข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ จ.ลำปาง) 

01-50084426_500982550308837_4153195059828752384_n.jpg49756940_235534897359252_1760435209762766848_n.jpg49736830_2266491810075051_4389465260935872512_n.jpg49735060_2016064225107884_3546477508465524736_n.jpg49691974_2261749424146387_4158561930702749696_n.jpg49505587_2365018036841675_2752687468204523520_n.jpg49414108_234868164095847_3792159249933533184_n.jpg49304722_786583715011202_7733981797846876160_n.jpg49343289_2530736960275489_2181783501638991872_n.jpg04-50020373_348419712657888_8574821551273148416_n.jpg03-49848451_294218878106638_342892407748034560_n.jpg02-49947374_305100446805363_7088156013748027392_n.jpg01-50084426_500982550308837_4153195059828752384_n.jpg50481835_1895885520524148_2720480380330180608_n.jpg50405173_293234481387953_184510682639630336_n.jpg50280351_336213033896056_810095801995886592_n.jpg50192521_360806631365414_7527177816874418176_n.jpg50012352_2212555032398319_198712314126401536_n.jpg49937899_234904044067897_1661163586245885952_n.jpg49937704_515692615587151_2171917953170145280_n.jpg49898161_538384486642254_3792316939657805824_n.jpg49895404_283592489182239_3172471369782788096_n.jpg49840198_594900594292052_8743252245723742208_n.jpg49818594_763047574081399_5153865415515963392_n.jpg49805630_226693358269042_6138177357464207360_n.jpg49783366_2062482993834833_1090467728025714688_n.jpg49771539_353987681867076_6355984769771110400_n.jpg01-50084426_500982550308837_4153195059828752384_n.jpg

สำรวจน้ำล้นตลิ่ง สะพานวังพร้าว-ป่าตาล๖๑

เมื่อเช้าวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ทางเทศบาลตำบลสบปราบ นำโดยนางพิมผกา บูญพา ปลัดเทศบาลตำบลสบปราบ ได้ออกสำรวจพื้นที่ นำ้ท่วม(น้ำล้นตลิ่ง)เนื่องจากฝนตกหนักเมื่อคืนที่ผ่านมา ( ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑) โดยสำรวจความเสียหายและซ่อมแซมตรงสะพานเชื่อมต่อทางไปบ้านวัฒนา(ป่าตาล) และให้หน่วยงานป้องกันฯเทศบาลตำบลสบปราบสำรวจพื้นที่ความเสียหายในพื้นที่ของเกษตรกรที่ประสพภัยเพื่อบรรเทาภัยเบื้องต้น
(ภาพ:ข้อมูล เทศบาลตำบลสบปราบ จ.ลำปาง) 

44658244_1838759102908995_8344047959117135872_n.jpg44767010_1838758139575758_6396288635502592000_n.jpg44713595_1838757552909150_7959392247160504320_n.jpg44684550_1838757839575788_8839095776668811264_n.jpg44667491_1838758049575767_5656538943206719488_n.jpg44658300_1838759866242252_7830365618497912832_n.jpg43510951_1838759899575582_4453751506788679680_n.jpg

สำรวจพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายธวัช อินแก้วเครือ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด เร่งสำรวจพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ในพื้นที่บ้านแม่เติน ม.๓ และบ้านแม่เตินเหนือ ม.๑๓ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป
(ภาพ:ข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด จ.ลำปาง) 

43675423_1886037441445825_5488912056180539392_n.jpg43674829_1886038244779078_7256507315728154624_n.jpg43736646_1886036781445891_2961149302258270208_n.jpg44750627_1886036894779213_4770023939164340224_n.jpg44759277_1886037988112437_8498236116812431360_n.jpg44768078_1886036861445883_7235830982387957760_n.jpg44804658_1886038041445765_1665607082100916224_n.jpg44813434_1886036838112552_1347351848008286208_n.jpg44821314_1886038101445759_853791167177818112_n.jpg44823564_1886038094779093_5939342344712093696_n.jpg44830386_1886037958112440_1738734853139988480_n.jpg44835475_1886038011445768_2160487705165692928_n.jpg44866088_1886038164779086_8999242630256656384_n.jpg44866112_1886038204779082_4208321381684740096_n.jpg43675423_1886037441445825_5488912056180539392_n.jpg

หน่วยบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด โดยฝ่ายจัดเก็บรายได้ กองคลัง จัดหน่วยบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม - ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒
(ภาพๅ:ข้อมูล กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด จ.ลำปาง) 

51571712_227455388207171_464928173977501696_n.jpg51816615_315149862468402_7752131831423565824_n.jpg52258611_339000116707847_5529113963683381248_n.jpg52436935_2109194875822833_5337977151528370176_n.jpg52498747_2237808269574137_8204966369632976896_n_1.jpg52498747_2237808269574137_8204966369632976896_n.jpg52498813_2016658175050051_5552712476807659520_n.jpg52536818_252238819060044_895219309318504448_n.jpg52537848_2290375324577890_1928118193356800000_n.jpg52565914_2301047696841565_3480594419541868544_n.jpg52576405_634437500323144_3331939107436756992_n.jpg52585232_2170751263238515_6421473679481241600_n.jpg52598561_365339750859773_3759708306701025280_n.jpg52598817_334942847116586_2747699340431589376_n.jpg52605254_725923267802118_470978704860774400_n.jpg52678073_2046616818719486_2541321428804829184_n.jpg52706416_972493036471875_8101033577023537152_n.jpg52713850_365306724070534_9219837253000364032_n.jpg52733532_628819787575888_3861014915787522048_n.jpg52739803_391746534923199_6730423484674998272_n.jpg52744578_2218650201527648_67801663699681280_n.jpg52793036_615847622161767_7790762571170054144_n.jpg52820000_374296696491830_8960037601843085312_n.jpg52833777_2020178931610157_3658193653693677568_n.jpg52835342_1049110241942654_5822097124875042816_n.jpg52890313_384876328910879_4596282771055312896_n.jpg52896828_409278082973371_4005371953471815680_n.jpg52913794_270887533808626_875618083601907712_n.jpg52918009_810520942619215_1445137631884083200_n.jpg52942900_406230153477569_6367225390674477056_n.jpg52961320_585795068559593_5811534876876210176_n.jpg53003644_2259306010803729_2563909692606644224_n.jpg53152826_826796167719755_6930139567018213376_n.jpg53305488_372271686927188_5518645891432448000_n.jpg

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอดจัดหน่วยบริการ อบต.เคลิ่อนที่ ตามโครงการอำเภอยิ้ม ณ บ้านแม่แก่ง

เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอดจัดหน่วยบริการ อบต.เคลิ่อนที่ ตามโครงการอำเภอยิ้ม ณ บ้านแม่แก่ง. ม.๔ ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง เพื่อให้บริการชำระภาษีนอกสถานที่และให้คำปรึกษาด้านต่างๆ. แก่พี่น้องประชาชนตำบลแม่ถอด. พร้อมลงพื้นที่ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอเถิน เพื่อเยี่ยมบ้านผู้พิการในพื้นที่บ้านแม่แก่ง. จำนวน ๕ หลังคาเรือน. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้พิการในชุมชนต่อไป
(ภาพ:ข้อมูล องค์การบริหารส่วตำบลแม่ถอด จ.ลำปาง) 

44141313_1874884972561072_4247996687542386688_n.jpg44141322_1874885692561000_5783870000385228800_n.jpg44143063_1874885625894340_6377622999691952128_n.jpg44152042_1874886065894296_4427071681047035904_n.jpg44168603_1874885309227705_6481176589638828032_n.jpg44173728_1874885455894357_2075065933839204352_n.jpg44184006_1874886012560968_4923138724402823168_n.jpg44197845_1874885212561048_1055056087742414848_n.jpg44219155_1874885872560982_8663531974763216896_n.jpg44224990_1874885649227671_901748462767308800_n.jpg44255314_1874885129227723_7710076443669037056_n.jpg44273427_1874885952560974_2132778367173263360_n.jpg44307055_1874885835894319_5976785775109341184_n.jpg44339396_1874885545894348_5572553430418849792_n.jpg44128955_1874886215894281_3975040628139491328_n.jpg44141313_1874884972561072_4247996687542386688_n.jpg

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก จ.ลำปาง

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก เลขที่ ๔๒๒/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ๕๒๑๘๐
โทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๙๙๖๘๒ โทรสารหมายเลข ๐๕๔-๒๙๙๔๕๒ 

2019-10-25 092917-mpk.jpg

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ จ.ลำปาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ ม.๘ ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
โทร. ๐๕๔-๒๐๙๓๓๔ และ ๐๕๔-๒๙๔๒๑๑
สำนักปลัดและกองช่าง ๐๕๔-๒๐๙๓๓๔ กองคลัง ๐๕๔-๒๙๔๒๑๑
งานป้องกัน ๐๕๔-๒๙๔๓๕๘ 

2019-10-25 092917-mwa.jpg

อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่องขยะ

โครงการบริหารจัดการขยะตำบลแม่ปะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่องขยะ ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนเถินท่าผา ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง บูรณาการร่วมกับระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ ครัวเรือนประชาชนแลสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ตำบลแม่ปะ
(ภาพ:ข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ จ.ลำปาง) 

40914336_2180927151948672_171676036163960832_n.jpg40969522_268826040617320_6964393412967530496_n.jpg40962680_560043917779961_3189862143335858176_n.jpg40929098_714749218860525_7303172483291545600_n.jpg40922909_2020774644880115_4628489360713449472_n.jpg40906721_1945654708826858_1218081617390600192_n.jpg41290362_2218488455095417_1198629289600221184_n.jpg41290358_569333523489646_2735272947777273856_n.jpg41239104_2121577947854583_6021572942452752384_n.jpg41202508_1911001472287312_7939697073329274880_n.jpg41145035_578297045955159_5469929821150642176_n.jpg41120207_2436788053004672_5443680888002969600_n.jpg41109559_220384255498637_3596387699914702848_n.jpg41099247_1921353264630267_8212219697517559808_n.jpg41094430_279982079497824_6675206985685663744_n.jpg41063107_2192866927625059_4762964279945068544_n.jpg40994692_224441851762859_268706571515592704_n.jpg40993463_2120578134926632_8739594338041856000_n.jpg40971455_1599125720192527_3108896761356222464_n.jpg40914336_2180927151948672_171676036163960832_n.jpg

ออกรับผู้บาดเจ็บถูกต้นไม้ล้มทับ บ้านสบคือ ม.10

เมื่อเวลา10.15น.14/03/62บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดรับแจ้งจาก ประชาชน ให้ออกรับผู้บาดเจ็บถูกต้นไม้ล้มทับ บ้านสบคือ ม.10 ต.ล้อมแรด หลังรับแจ้งจัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถF.R.0030ออกตรวจสอบ.
🚨ที่เกิดเหตุพบผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นหญิง1ราย อายุ84ปีรู้สึกตัวปวดขาซ้าย บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรด ให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุแล้วเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บส่งรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลเถิน
(ภาพ:ข้อมูล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

53641345_2085762071544335_6842265090192834560_n.jpg54114909_2085762034877672_146806341569085440_n.jpg53921375_2085761954877680_984688494615986176_n.jpg

ออกรับผู้ป่วยบ้านท่านาง ม.3 ต.ล้อมแรด

?เมื่อเวลา01.22น.(21/01/62)บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดรับแจ้งจากประชาชนให้ออกรับผู้ป่วยบ้านท่านาง ม.3 ต.ล้อมแรด หลังรับแจ้งจัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถFR.0030ออกให้ความช่วยเหลือ?
??พบผู้ป่วยหญิง1ราย อายุ45ปีมีอาการอ่อนแรงซีกขวา บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนำส่งรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลเถิน??
(ภาพ:ข้อมูล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

50211461_2009028835884326_6469436421089263616_n.jpg50553646_2009028909217652_5052012761467322368_n.jpg50458320_2009028872550989_7899203468827557888_n.jpg

ออกรับผู้ป่วยบ้านท่านาง ม.3 ต.ล้อมแรด

?เมื่อเวลา08.10น.(22/02/62)บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดรับการประสานจากประชาชนให้ออกรับผู้ป่วยบ้านท่านาง ม.3 ต.ล้อมแรด หลังรับแจ้งจัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถFR.0030ออกให้ความช่วยเหลือ?
??พบผู้ป่วยหญิง1ราย อายุ73ปีเป็นผู้ป่วยติดเตียงมีอาการวิงเวียนศรีษะและอาเจียน บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนำส่งรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลเถิน??
(ภาพ:ข้อมูล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

52491601_2057740947679781_8370680905290743808_n.jpg52716996_2057741051013104_2370103511032528896_n.jpg52566014_2057741157679760_5920679419025817600_n.jpg52527198_2057740887679787_3717965957637865472_n.jpg52494467_2057741191013090_1169051009473839104_n.jpg

ออกรับผู้ป่วยบ้านเด่นแก้ว ม.๑๑ ต.ล้อมแรด

?เมื่อเวลา ๑๐.๓๘ น. ของวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองล้อมแรดรับแจ้งจากประชาชนให้ออกรับผู้ป่วยบ้านเด่นแก้ว ม.๑๑ ต.ล้อมแรด หลังรับแจ้งจัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถ FR.๐๐๓๐ ออกให้ความช่วยเหลือ???พบผู้ป่วยหญิง ๑ ราย อายุ ๓๘ ปีมีอาการหน้ามืดเป็นลม บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนำส่งรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลเถิน??
(ภาพ:ข้อมูล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

50628655_2007897359330807_7356133252572119040_n.jpg50614920_2007897302664146_565157433467469824_n.jpg50514860_2007897169330826_1168953913148178432_n.jpg50481818_2007897215997488_6367230634829545472_n.jpg

ออกรับผู้ป่วยบ้านเด่นแก้ว ม.11 ต.ล้อมแรด

🚨เมื่อเวลา21.26น.(15/03/62)บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดรับการประสานจากประชาชนให้ออกรับผู้ป่วยบ้านเด่นแก้ว ม.11 ต.ล้อมแรด หลังรับแจ้งจัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถFR.0030ออกให้ความช่วยเหลือ🚨
🚑🚑พบผู้ป่วยหญิง1ราย อายุ74ปีมีอาการอ่อนเพลีย บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนำส่งรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลเถิน🚑🚑
(ภาพ:ข้อมูล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

55462930_2087784331342109_5264997230443495424_n.jpg54799146_2087784274675448_8815713025521614848_n.jpg54521654_2087784551342087_6516053231615868928_n.jpg54436213_2087784584675417_1261394004633714688_n.jpg54354021_2087784408008768_7052613218048409600_n.jpg54278025_2087784461342096_2437219539037978624_n.jpg

ออกรับผู้ป่วยบ้านเวียง ม.2 ต.ล้อมแรด

?เมื่อเวลา07.27น.(20/02/62)บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดรับการประสานจากประชาชนให้ออกรับผู้ป่วยบ้านเวียง ม.2 ต.ล้อมแรด หลังรับแจ้งจัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถFR.0030ออกให้ความช่วยเหลือ?
??พบผู้ป่วยชาย1ราย อายุ77ปีมีอาการเจ็บแน่นหน้าอก บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนำส่งรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลเถิน?? 

52263553_2054428268011049_2158466489261228032_n.jpg52785773_2054428164677726_4530698375632257024_n.jpg52607834_2054428234677719_7178448694600007680_n.jpg52440847_2054428138011062_804498510421426176_n.jpg

ออกรับผู้ป่วยบ้านเวียง ม.2 ต.ล้อมแรด

เมื่อเวลา07.44น.(3/01/62)บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดรับแจ้งจากศูนย์นเรนทรจังหวัดลำปาง(1669)ให้ออกรับผู้ป่วยบ้านเวียง ม.2 ต.ล้อมแรด หลังรับแจ้งจัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถFR.0030ออกให้ความช่วยเหลือ????
????????พบผู้ป่วยหญิง1ราย อายุ84ปีมีอาการหายใจเหนื่อยและอ่อนเพลีย บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนำส่งรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลเถิน????????

#หมายเหตุ#การนำเสนอภาพข่าวทุกภาพของเหตุการณ์ที่นำลงไปมิได้มีเจตนาลบลู่หรือซ้ำเติมผู้เสียหายแต่อย่างใดเพื่อเป็นคติเตือนใจและเป็นวิทยาทานแก่ผู้ที่สนใจและประชาสัมพันธ์การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดเท่านั้นโดยไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือคณะบุคคลใดๆหากผิดพลาดประการใดในการนำเสนอขออภัยไว้ ณ ที่แห่งนี้
????????บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรด????????
☎️ 054-291199 ตลอด 24 ช.ม.
#อุบัติเหตุ,เจ็บป่วยฉุกเฉิน#โทร 1669
#เหตุด่วนเหตุร้าย โทร 191 

49118511_1983457678441442_2088242270733074432_n.jpg49667089_1983457768441433_7695961871169355776_n.jpg49459875_1983457805108096_6662091714636808192_n.jpg49378816_1983457908441419_2172896484159127552_n.jpg49282210_1983457708441439_8929689225490595840_n.jpg49164585_1983457868441423_1172454040911478784_n.jpg

ออกรับผู้ป่วยบ้านเหล่า ม.5 ต.ล้อมแรด

?เมื่อเวลา15.34น.(22/01/62)บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดรับการประสานจากโรงพยาบาลเถินให้ออกรับผู้ป่วยบ้านเหล่า ม.5 ต.ล้อมแรด หลังรับแจ้งจัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถFR.0030ออกให้ความช่วยเหลือ?
??พบผู้ป่วยหญิง1ราย อายุ76ปีมีอาการไข้หนาวสั่น บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนำส่งรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลเถิน??
(ภาพ:ข้อมูล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

50906955_2011057102348166_3451392004888461312_n.jpg50325176_2011057139014829_3139267780776296448_n.jpg50277487_2011057065681503_7959900552245018624_n.jpg

ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนตำบลล้อมแรด ๑๔ หมู่บ้าน

วันที่ ๑๒ - ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองล้อมแรด จะออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน ตำบลล้อมแรด ๑๔ หมู่บ้านตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อให้ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองล้อมแรดปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าและเพื่อให้สุนัข - แมว ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดและตารางเวลาการออกหน่วยบริการฯ ดังนี้
(ภาพ:ข้อมูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

02-54278246_275007926726125_7019850705003347968_n.jpg01-53522422_2267378506883600_6372249128021262336_n.jpg

ออกให้บริการจัดเก็บบำรุงท้องที่ (ที่นา ที่สวน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ ออกดำเนินการให้บริการจัดเก็บบำรุงท้องที่ (ที่นา ที่สวน)และจัดเก็บค่ากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นค่ากำจัดขยะมูลฝอยเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒ ในอัตราเดือนละ ๑๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๒๐ บาท/ครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่ เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - หมูที่ ๘ ตำบลแม่วะ อำเถอเถิน จังหวัดลำปาง
(ภาพ:ข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ จ.ลำปาง) 

01-29550244_1868886869788073_554195059_n.jpg45002965_1964171097031319_8317590887559331840_n.jpg44992566_1751172608342586_1607527454832852992_n.jpg44961426_260908974483570_5996955371028086784_n.jpg44944732_501310473720655_2998932911245230080_n.jpg44890962_328948214557845_822710563325870080_n.jpg29666133_1868923159784444_820209849_n.jpg29666073_1868923076451119_66859238_n.jpg29663504_1868698553140238_1082988670_n.jpg29663392_1868923186451108_1372899598_n.jpg29550892_1868922959784464_123379226_n.jpg29550759_1868922893117804_1276860397_n.jpg29550545_1868923136451113_888617868_n.jpg29550015_1868922916451135_42291279_n.jpg29547800_1868923003117793_58699594_n.jpg29547594_1868922819784478_1401687239_n.jpg29547297_1868923209784439_2098044974_n.jpg29547143_1868922829784477_2060110572_n.jpg02-29666274_1868887626454664_2068545304_n.jpg

อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถตู้ถนนเถินบุรีปากทางเข้าซอย ดร.ธารทอง ม.3 ต.ล้อมแรด

เมื่อเวลา10.09น.3/01/62บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดรับแจ้งจาก พลเมืองดีทาง199 มีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถตู้ถนนเถินบุรีปากทางเข้าซอย ดร.ธารทอง ม.3 ต.ล้อมแรด หลังรับแจ้งจัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถF.R.0030ออกตรวจสอบ.
????ที่เกิดเหตุพบผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายเป็นชาย อายุ42ปีมีอาการปวดไหล่ซ้ายศรีษะมีแผลแตกและมีแผลถลอกตามร่างกาย บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรด ให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุแล้วเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บส่งรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลเถิน????

#หมายเหตุ#การนำเสนอภาพข่าวทุกภาพของเหตุการณ์ที่นำลงไปมิได้มีเจตนาลบลู่หรือซ้ำเติมผู้เสียหายแต่อย่างใดเพื่อเป็นคติเตือนใจและเป็นวิทยาทานแก่ผู้ที่สนใจและประชาสัมพันธ์การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดเท่านั้นโดยไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือคณะบุคคลใดๆหากผิดพลาดประการใดในการนำเสนอขออภัยไว้ ณ ที่แห่งนี้

????????บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรด????????
☎️ 054-291199 ตลอด 24 ช.ม⏰⏱⏰.
#อุบัติเหตุ,เจ็บป่วยฉุกเฉิน#โทร 1669
#เหตุด่วนเหตุร้าย โทร 191 

49210962_1983603068426903_3757008086531833856_n.jpg49517971_1983602891760254_4381662830072430592_n.jpg49509430_1983603115093565_2938415091172769792_n.jpg49490997_1983603191760224_8815035335516880896_n.jpg49485886_1983602951760248_2904832514252079104_n.jpg49414037_1983484938438716_7372277905788764160_n.jpg49211079_1983603015093575_7837665512417918976_n.jpg

อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถยนต์สี่แยกตลาดบ้านอุมลองสายหลัง ม.1 ต.ล้อมแรด

เมื่อเวลา13.14น.ของวันที่24/01/62บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดรับแจ้งจาก สภ.เถิน มีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถยนต์สี่แยกตลาดบ้านอุมลองสายหลัง ม.1 ต.ล้อมแรด หลังรับแจ้งจัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถF.R.0030ออกตรวจสอบ.
?ที่เกิดเหตุพบผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายเป็นชาย อายุ55ปีมีอาการซึมตาข้างขวาบวมมีแผลฉีกขาดหางคิ้วข้างขวา บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรด ให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุแล้วเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บส่งรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลเถิน?
(ภาพ:ข้อมูล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

50543902_2013897285397481_1989621880222384128_n.jpg50730790_2013897428730800_4372929744220454912_n.jpg51060127_2013897152064161_6493793137675206656_n.jpg51014041_2013897215397488_443095180174688256_n.jpg50614908_2013897362064140_9005395316937064448_n.jpg

อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกับรถยนต์หน้าตลาดสดท่านาง ม.3

เมื่อเวลา14.02น.21/03/62บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดรับแจ้งจาก ประชาชน มีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกับรถยนต์หน้าตลาดสดท่านาง ม.3 ต.ล้อมแรด หลังรับแจ้งจัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถF.R.0030ออกตรวจสอบ.
🚨ที่เกิดเหตุพบผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชาย1ราย อายุ16ปีมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกปวดชายโครงด้านซ้ายและปวดขาซ้าย บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรด ให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุแล้วเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บส่งรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลเถิน🚨
(ภาพ:ข้อมูล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

55591716_2096218317165377_3670092671608684544_n.jpg55480156_2096218553832020_6096759647799083008_n.jpg54728977_2096218640498678_8231987778418638848_n.jpg54521235_2096218380498704_1182988427457462272_n.jpg54517956_2096218437165365_8513196948193280000_n.jpg54514993_2096218693832006_1096050073113985024_n.jpg54432966_2096218480498694_4684536394708680704_n.jpg54390878_2096218757165333_8929013468221145088_n.jpg

อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนคนเดินข้ามถนนหน้าตลาดสดสบคือ ม.๑๐

เมื่อเวลา๑๙.๔๐ น.ของวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองล้อมแรดรับแจ้งจาก พลเมืองดีทาง๑๙๙ มีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนคนเดินข้ามถนนหน้าตลาดสดสบคือ ม.๑๐ ต.ล้อมแรด หลังรับแจ้งจัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถ F.R.๐๐๓๐ ออกตรวจสอบ.? ที่เกิดเหตุพบผู้ได้รับบาดเจ็บ ๑ รายเป็นชาย อายุ ๕๕ ปีมีอาการปวดแผ่นหลังและข้อเท้าข้างซ้าย บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรด ให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุแล้วเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บส่งรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลเถินต่อไป ?
(ภาพ:ข้อมูล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

50553646_2009028909217652_5052012761467322368_n.jpg50458320_2009028872550989_7899203468827557888_n.jpg50211461_2009028835884326_6469436421089263616_n.jpg

อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์แฉลบล้มเอง

เมื่อเวลา ๑๐.๒๐ น. ของวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดรับแจ้งจาก ประชาชน มีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์แฉลบล้มเองหน้าที่ว่าการอำเภอหลังเก่า ม.๓ ต.ล้อมแรด หลังรับแจ้งจัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถ F.R.๐๐๓๐ ออกตรวจสอบ.ที่เกิดเหตุพบผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นหญิง ๑ ราย อายุ ๕๓ ปีปวดแขนซ้ายและข้อมือซ้ายไม่ผิดรูป บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรด ให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุแล้วเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บส่งรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลเถิน
(ภาพ:ข้อมูล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

51286844_2034511920002684_6263645253534744576_n.jpg51689203_2034511890002687_4214249514590011392_n.jpg51401864_2034511970002679_2349682534972915712_n.jpg

อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์แฉลบล้มเอง

เมื่อเวลา16.40น.14/03/62บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดรับแจ้งจาก ประชาชน มีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์แฉลบล้มเองทางไปป่าช้าบ้านเวียง ม.2 ต.ล้อมแรด หลังรับแจ้งจัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถF.R.0030ออกตรวจสอบ.
🚨ที่เกิดเหตุพบผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นหญิง1ราย อายุ50กว่าปีปวดชายโครงด้านซ้ายและมีแผลถลอกทั่วไปตามร่างกาย บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรด ให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุแล้วเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บส่งรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลเถิน🚨
(ภาพ:ข้อมูล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

53275950_2086040438183165_3693922064994926592_n.jpg54257369_2086040491516493_4821647792499851264_n.jpg53900767_2086040364849839_5395117980549906432_n.jpg53636642_2086040411516501_2993554839096524800_n.jpg

อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์แฉลบเองถนนภายในหมู่บ้านทางไปสะพานสบคือ ม.10 ต.ล้อมแรด

เมื่อเวลา00.02น.3/01/62บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดรับแจ้งจาก สภ.เถิน มีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์แฉลบเองถนนภายในหมู่บ้านทางไปสะพานสบคือ ม.10 ต.ล้อมแรด หลังรับแจ้งจัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถF.R.0030ออกตรวจสอบ.
????ที่เกิดเหตุพบผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายเป็นชาย อายุ24ปีมีอาการปวดแขนซ้ายและมีแผลถลอกตามร่างกาย บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรด ให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุแล้วเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บส่งรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลเถิน????

#หมายเหตุ#การนำเสนอภาพข่าวทุกภาพของเหตุการณ์ที่นำลงไปมิได้มีเจตนาลบลู่หรือซ้ำเติมผู้เสียหายแต่อย่างใดเพื่อเป็นคติเตือนใจและเป็นวิทยาทานแก่ผู้ที่สนใจและประชาสัมพันธ์การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดเท่านั้นโดยไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือคณะบุคคลใดๆหากผิดพลาดประการใดในการนำเสนอขออภัยไว้ ณ ที่แห่งนี้

????????บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรด????????
☎️ 054-291199 ตลอด 24 ช.ม⏰⏱⏰.
#อุบัติเหตุ,เจ็บป่วยฉุกเฉิน#โทร 1669
#เหตุด่วนเหตุร้าย โทร 191 

49205932_1983453535108523_1952918554294616064_n.jpg49798890_1983453778441832_1423854166261891072_n.jpg49491039_1983453701775173_34165966623473664_n.jpg49464943_1983453631775180_4894740512310820864_n.jpg

อุบัติเหตุรถทัวร์เสียหลักลงข้างทาง

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๒๒.๐๐น. งานป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย งานกู้ชีพกู้ภัย อบต.แม่ถอด รับแจ้งการประสานงานจาก สภอ.เถิน เหตุรถทัวร์เสียหลักลงข้างทาง จึงรายงานผู้บังคับบัญชา พร้อมจัดเจ้าหน้าที่และรถกู้ชีพออกปฏิบัติงาน พร้อมประสานหน่วยงานข้างเคียง เพื่อให้ความช่วยเหลือ ถึงที่เกิดบริเวณถนนพหลโยธินหมายเลข ๑ หลัก กม.ที่ ๖๓๙-๖๔๐ ขาล่อง(สะพานห้วยเรือขวาง) พบรถทัวร์โดยสารหมายเลขทะเบียน ๓๐-๒๔๐๒ เชียงใหม่ ซึ่งนำคณะผู้สูงอายุเพื่อจะไปศึกษาดูงานที่ จ.จันทบุรี มาด้วยกัน ๒ คัน ซึ่งคันเกิดเหตุเป็นคันที่ ๒ มีผู้บาดเจ็บเป็นหญิง ๓ ราย ชาย ๑ ราย (ขอสงวนชื่อ-นามสกุล) เจ้าหน้าที่ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนนำส่ง รพ.เถิน จากการสอบถามทราบว่า ระบบบังคับเลี้ยวมีปัญหาจึงทำให้รถคันดังกล่าวเสียหลักลงข้างทาง โดยมีหน่วยงานร่วมปฏิบัติงาน ดังนี้
-งานป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย งานกู้ชีพกู้ภัย อบต.แม่ถอด
-สมาคมกู้ภัยออมบุญเถิน
-สมาคมกู้ภัยลำปางจุดสบปราบ
-กู้ชีพกู้ภัย ทต.เถินบุรี
-ปภ.สาขาเถิน
-รพ.เถิน
-กรมทางหลวงเถิน
-สภอ.เถิน
กลับที่ตั้งเวลา ๐๐.๔๐ น.
ภาพ/ข่าว:งานป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย งานกู้ชีพกู้ภัย อบต.แม่ถอด จ.ลำปาง 

50310995_1155849271251658_4874181624851333120_n.jpg50283408_1155849307918321_2817942143283232768_n.jpg51007172_1155849444584974_1294706526895734784_n.jpg50775247_1155849381251647_3595458969071517696_n.jpg50567730_1155849507918301_1696683588554063872_n.jpg50556913_1155849537918298_6935579001364676608_n.jpg50437963_1155849344584984_7143206649690324992_n.jpg50412343_1155849467918305_8224327914699620352_n.jpg

อุบัติเหตุรถฮอนด้าซีอาร์วีพุ่งชนต้นไม้เกาะกลางถนนพหลโยธินขาล่อง

เมื่อเวลา ๗.๐๐ น. ของวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรด รับแจ้งอุบัติเหตุรถฮอนด้าซีอาร์วีพุ่งชนต้นไม้เกาะกลางถนนพหลโยธินขาล่องลำปาง-ตาก กม.๖๑๔ บ้านหนองบัวบน ม.๖ ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง หลังรับแจ้งจัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถ F.R.๐๐๓๐ ออกตรวจสอบ.ที่เกิดเหตุพบรถเก๋งฮอนด้าซีอาร์วีสีเทาหมายเลขทะเบียน ฆญ ๔๔๘๓ กรุงเทพ ชนต้นไม้ด้านหน้ารถพังยับภายในรถพบผู้เสียชีวิต ๒ รายเป็นชาย ๑ รายถูกอัดก๊อปปี้ติดอยู่ที่พวงมาลัยรถอีก ๑ รายเป็นหญิงอยู่ที่เบาะข้างคนขับในสภาพหายใจรวยรินและเสียชีวิตในเวลาต่อมา#บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรด,กู้ภัยเถินบุรี,กู้ภัยออมบุญ,และโรงพยาบาลเถิน,จึงช่วยกันนำร่างของผู้เสียชีวิตออกจากรถก่อนนำส่งชันสูตรอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลเถิน
#ทราบชื่อผู้เสียชีวิต นาย รองเทพ รัตนาพิพิธ อายุ ๕๘ ปีอยู่บ้านเลขที่ ๑๙๒ ม.๔ ต.แม่เหี้ยะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และ นางสาว ลัทธพรรณ รัตนาพิพิธ อายุ ๒๒ ปี
(ภาพ:ข้อมูล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

51049326_2037459339707942_559400210195808256_n.jpg52134259_2037459643041245_5109228546258108416_n.jpg52024107_2037459883041221_3565541884744957952_n.jpg51974100_2037459739707902_2278519810256011264_n.jpg51899535_2037459953041214_231965540069933056_n.jpg51861102_2037459786374564_1070656718926512128_n.jpg51794157_2037459163041293_3428615591454310400_n.jpg51791310_2037459549707921_3773552472354717696_n.jpg51748933_2037459209707955_7096874934797860864_n.jpg51734017_2037459693041240_5130321203663208448_n.jpg51689143_2037459279707948_2432927548154314752_n.jpg51552635_2037459846374558_2351195321238814720_n.jpg51503772_2037460023041207_226088560225157120_n.jpg51474587_2037459243041285_6379844717554696192_n.jpg51436200_2037459586374584_4487248523665866752_n.jpg51344514_2037460089707867_1705864682444685312_n.jpg

เจริญภัณฑ์ไรซ์ ริชชี่

เจริญภัณฑ์ไรซ์ ริชชี่
725/5หมู่ 6 ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี นครสวรรค์
"ข้าวสวย เรียงเม็ด คัดสรรมาอย่างดี เพื่อคุณ เพื่อคนที่คุณรัก เจริญภัณฑ์ไรท์ รีชชี่"
จำหน่ายข้าวสาร ทุก ชนิด ปลีก-ส่ง
ช่องทางติดต่อ นพดล จันทมฤค Jarawee Juntamarak
Tel 0818879840,0812799905
Webpage เจริญภัณฑ์ไรซ์ ริชชี่ : https://www.facebook.com/ChareonphanriceRichesdotcom/
Website : https://www.chareonphanriceriches.com 

เทศบาลตำบลแม่พริก จ.ลำปาง

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่พริก เลขที่ 439 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง 50180
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

2019-10-25 092319-Tmprik.jpg

เทศบาลพระบาทวังตวง จ.ลำปาง

เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง จ.ลำปาง
๖๕ หมู่ ๕ ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก จ.ลำปาง ๕๒๑๘๐
โทร/โทรสาร ๐๕๔-๒๐๙๕๐๙
แจ้งเหตุสาธารณภัย เบอร์ ๐๕๔-๒๙๙๓๕๗
Webpage : https://www.facebook.com/Prabatwangtuang.go.th/
Website  : https://www.Prabatwangtuang.go.th

Website.JPG

เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง

สำนักงานเทศบาลเมืองล้อมแรด เลขที่ ๘๘๘ หมู่ ๓ ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน
จังหวัดลำปาง ๕๒๑๖๐ 

2019-10-25 092917-Tmlr.jpg

เปิดศูนย์ระวังและควบคุมไฟป่า(ชั่วคราว)เพื่อเฝ้าระวังและปฏิบัติงานในช่วงหน้าแล้ง

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด ทำการเปิดศูนย์ระวังและควบคุมไฟป่า(ชั่วคราว)เพื่อเฝ้าระวังและปฏิบัติงานในช่วงหน้าแล้ง โดยมีนายปกรณ์ วงศ์มณีวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอดว่าที่ ร.ต.พิสิทธิ์ พิรุณกล ปลัด อบต.แม่ถอด ว่าที่ ร.ต.ดร.อุดม สุวรรณพิมพ์ รองปลัด หัวหน้าส่วนงานสาธารณะสุข หัวหน้าส่วนงานสำนักปลัด,จพง.ป้องกัน,และ รพสต. แม่ถอด ร่วมมอบอุปกรณ์ดับเพลิงรวมไปถึงน้ำดื่ม-อาหารแห้ง-กาแฟ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจพนักงานผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องในช่วงห้ามเผาต่อไป
ภาพ/ข่าว:งานป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย-งานกู้ชีพกู้ภัย อบต.แม่ถอด 

52964847_1176614272508491_9128125411874570240_n.jpg52782511_1176614309175154_2226677665207681024_n.jpg52715475_1176614522508466_8178800037296340992_n.jpg52669972_1176614372508481_7154125324140150784_n.jpg52663238_1176614419175143_1119112960866779136_n.jpg52653300_1176614472508471_3748727591448608768_n.jpg52597974_1176614339175151_8078113342314512384_n.jpg

เวทีการประชุมจัดทำแผนชุมชนเมือง ฯ ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง เทศบาลเมืองล้อมแรด เปิดเวทีการประชุมจัดทำแผนชุมชนเมือง โครงการส่งเสริมสนับสนุน การจัดทำและทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชนระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล และระดับชุมชนเมือง เพื่อให้ชุมชน/หมู่บ้านได้จัดทำแผนชุมชนของตนเองให้มีคุณภาพ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ โดยได้รับเกียรติจาก นายเชาว์ทวีพัฒน์ ดนัยนันท์ ปลัดอาวุโสอำเภอเถิน เป็นประธานเปิดการประชุมฯ นายนรินทร์ ห่วงไธสง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด กล่าวรายงาน โดยมีคณะกรรมการและตัวแทนจากหมู่บ้าน ๑๔ หมู่บ้าน ในเขตเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
โดยรูปแบบการประชุม นอกจากจะได้รับความรู้การจัดทำแผนดังกล่าวแล้ว ยังได้แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนของแต่ละชุมชน/หมู่บ้าน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวิทยากรจากหน่วยงาน ฝ่ายปกครอง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเถิน และเทศบาลเมืองล้อมแรด ให้เข้าใจถึงความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาในระดับพื้นที่(หมู่บ้าน) กับแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยหลังจากการนี้คณะกรรมการหมู่บ้านที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ลงไปประชุมจัดทำแผนในหมู่บ้านของตนเองให้มีความสมบูรณชัดเจน ก่อนนำส่งให้ทางอำเภอพิจารณาและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
(ภาพ:ข้อมูล เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

Work-tmlr-00102_0001.jpgWork-tmlr-00102_0053.jpgWork-tmlr-00102_0052.jpgWork-tmlr-00102_0048.jpgWork-tmlr-00102_0046.jpgWork-tmlr-00102_0044.jpgWork-tmlr-00102_0043.jpgWork-tmlr-00102_0042.jpgWork-tmlr-00102_0041.jpgWork-tmlr-00102_0040.jpgWork-tmlr-00102_0034.jpgWork-tmlr-00102_0033.jpgWork-tmlr-00102_0032.jpgWork-tmlr-00102_0031.jpgWork-tmlr-00102_0029.jpgWork-tmlr-00102_0028.jpgWork-tmlr-00102_0022.jpgWork-tmlr-00102_0017.jpgWork-tmlr-00102_0016.jpgWork-tmlr-00102_0013.jpgWork-tmlr-00102_0007.jpgWork-tmlr-00102_0005.jpgWork-tmlr-00102 _0002.jpgWork-tmlr-00102_0025.jpg

เวทีประชุมการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยตามแผนรณรงค์ ”แยกก่อนทิ้ง”

๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง นายเชาว์ทวีพัฒน์ ดนัยนันท์ ปลัดอาวุโส อำเภอเถิน ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายอำเภอเถิน ให้เป็นประธานเวทีประชุมการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยตามแผนรณรงค์ ”แยกก่อนทิ้ง” ทั้งนี้เพื่อทำความตกลงร่วมกัน ระหว่างเทศบาลเมืองล้อมแรด ในฐานะเจ้าภาพกลุ่ม Cluster กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม Cluster พื้นที่อำเภอเถิน แม่พริก และสบปราบ จำนวน ๑๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อนร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) การขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยครัวเรือนลดปริมาณขยะ ใช้หลักการใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนของประชาชนทุกภาคส่วน ในการลดขยะต้นทางตามแนวทางประชารัฐ แผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ของจังหวัดลำปาง รวมถึงพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ และ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๐ โดยจังหวัดลำปางได้กำหนดแผนการรณรงค์ แยกก่อนทิ้ง ของจังหวัดลำปาง ให้เป็นรูปธรรม ภายในห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม – ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้จังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน/หมู่บ้าน และประชาชนร่วมกันขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย รวมถึงกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้รวมมือกันลดปริมาณขยะต้นทางโดยเริ่มต้นที่ครัวเรือน สำนักงาน พร้อมทั้งกำหนดจุดรวมขยะ เพื่อง่ายแก่การจัดเก็บ และแนวทางการบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ
(ภาพ:ข่าว เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 51072970_238954350348987_1996044282259046400_n.jpg51256805_1492269424239172_878716438649503744_n.jpg51072970_238954350348987_1996044282259046400_n.jpg51378942_237599110518744_1864588338489458688_n.jpg50950878_753650598348298_1644005947812610048_n.jpg51596404_350586702444835_3131623756896665600_n.jpg51459366_392067211338452_2882625463157522432_n.jpg51172531_141906453414099_7222307844064804864_n.jpg51168137_621736208271684_5743052430795341824_n.jpg51105785_356116195114063_7171018164954726400_n.jpg51100891_337607430422378_1400495565715800064_n.jpg51059123_609014429528007_8742561687996989440_n.jpg51007213_148027516084788_4394689135168716800_n.jpg50994966_398193784110605_145059810298036224_n.jpg51236133_319031058735271_5347362535538425856_n.jpg51072970_238954350348987_1996044282259046400_n.jpg

เหตุรถกระบะลงร่องกลางถนน

เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. งานกู้ชีพกู้ภัยรับแจ้งทางโทรศัพท์ เกิดอุบัติเหตุรถกระบะลงร่องกลางถนน กม.ที่ ๖๓๒-๖๓๓ ขาล่อง มีผู้บาดเจ็บติดในตัวรถ จึงจัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถกู้ชีพออกปฏิบัติงานพร้อมประสานทีมแพทย์จาก รพ.เถิน ร่วมออกเหตุ ถึงที่เกิดเหตุพบรถกระบะ ๔ ประตู ยี่ห้ออีซูซุ สีขาว หมายเลขทะเบียน ๓ กณ ๕๓๐๔ กทม. ชนต้นไม้ร่องกลางถนนจนหักโค่นลงมา มีผู้บาดเจ็บติดอยู่ในรถ ๒ ราย ญ ๑ ราย ชาย ๑ ราย อาการสาหัสทั้งคู่ โดยมีทีมงานมูลนิธิ กู้ภัยสว่างที่พบอุบัติเหตุร่วมปฏิบัติงานพร้อม เครื่องตัดถ่างเข้าช่วยรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ี่ ปภ.สาขาเถิน จนสามารถนำร่างผู้บาดเจ็บ ออกจากตัวรถปฐมพยาบาลก่อนนำส่ง รพ.เถิน ทราบชื่อภายหลัง นายสุวัฒน์ (สงวนนามสกุล)คนขับ และนางปิยะธิดา(สงวนนามสกุล) ก่อนผู้บาดเจ็บหญิงรายนี้จะเสียชีวิตระหว่างนำส่ง รักษาต่อที่ รพ.ลำปาง กลับที่ตั้งเวลา ๑๗.๐๐ น.
ภาพ/ข่าว:งานป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย-งานกู้ชีพกู้ภัย อบต.แม่ถอด 

53140374_1185329641636954_5307386242667642880_n.jpg52983145_1185329731636945_5582022355837779968_n.jpg53110932_1185329908303594_6857657381103337472_n.jpg53140374_1185329641636954_5307386242667642880_n.jpg53142649_1185329698303615_2563675131557707776_n.jpg53146119_1185329994970252_2778783779689332736_n.jpg53178290_1185329854970266_7879028444070150144_n.jpg53250653_1185329828303602_3221312281878986752_n.jpg53311836_1185329944970257_1768888744783380480_n.jpg53348976_1185330034970248_1245815367977140224_n.jpg53435071_1185329761636942_9083823554360770560_n.jpg53487521_1185330124970239_9022987563111022592_n.jpg53503833_1185330088303576_658427480138317824_n.jpg53523391_1185329664970285_7503768570073972736_n.jpg

เหตุรถพ่วงบรรทุกมันสัมปะหลังยางระเบิดพ่วงพลิกคว่ำ

เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๓๐ น. เกิดเหตุรถพ่วงบรรทุกมันสัมปะหลังยางระเบิดพ่วงพลิกคว่ำ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลสบปราบ ถนนพหลโยธินฝั่งขาล่อง งานป้องกันฯ ทต.สบปราบเข้าจัดการจราจร เพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อน และประสาน สภ สบปราบ เข้าตรวจสอบ ต่อไป
(ภาพ:ข้อมูล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสบปราบ จ.ลำปาง) 

54523683_1481198408690095_3716592255297912832_n.jpg54521798_1481198272023442_6230970954822975488_n.jpg54516580_1481198142023455_1417121315399139328_n.jpg54436559_1481198588690077_3822995483031240704_n.jpg54435125_1481198355356767_8741583461950685184_n.jpg54434130_1481198208690115_7472343862032203776_n.jpg54417701_1481199778689958_3083900094643175424_n.jpg54403600_1481198108690125_2490755567648243712_n.jpg54402658_1481198822023387_5450484326653231104_n.jpg54364879_1481199432023326_2957389002556047360_n.jpg54362931_1481198505356752_5767843536078635008_n.jpg54257845_1481200158689920_881072936880963584_n.jpg54257595_1481198738690062_8565554034050596864_n.jpg54255733_1481198652023404_6390097972721352704_n.jpg53865615_1481199595356643_6301841677598326784_n.jpg53855805_1481200015356601_1806432316638101504_n.jpg53828698_1481198942023375_7250514126953250816_n.jpg53792669_1481199292023340_8951768926509858816_n.jpg53607211_1481199055356697_2195897597397303296_n.jpg53570262_1481199172023352_4113999304249573376_n.jpg53255443_1481199885356614_8245934228718485504_n.jpg

แพคเกจและบริการ

เราเลือกบริการคุณภาพด้วย Hosting ที่มีผู้ไว้วางใจอย่าง Hosting Lotus ในแพคเกจที่หลากหลายอย่าง Red Package ที่ให้คุณสร้าง MySQL Database และ Email Account ได้ไม่จำกัด บน Cloud Hosting เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้งาน Email Account จำนวนมาก และใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปหลากหลาย เช่น Webboard , CMS , Blog , E-learning , Shopping Cart ซึ่งจะต้องใช้งาน MySQL DB จำนวนมาก หรือ Green Package mujให้คุณสร้าง Domain ได้ไม่จำกัด บน Cloud Hosting (แบ่งการใช้งานได้หลายเว็บไซต์ ในพื้นที่เดียวกัน โดยไม่จำกัดจำนวนเว็บไซต์) และสามารถใช้งาน Data Transfer ได้ไม่จำกัด เหมาะสำหรับผู้ที่มีเว็บไซต์จำนวนมาก และมีเว็บส่วนใหญ่เป็นแบบ Static หรือ Flash ใช้ Email และ Database จำนวนไม่มาก

Red Packagescreencapture-hostinglotus-hosting-unlimited-datab.png

 Green Package

screencapture-hostinglotus-hosting-unlimited-domai.png

จดโดเมนเนม

บริการ จดโดเมน ย้ายโดเมน .com .net .org .info ราคาเพียง 320 บาท ต่อปี

โดเมนเนม คือชื่อที่ใช้เรียกแทนเว็บไซต์นั้นๆ โดยชื่อและนามสกุล ของ โดเมนเนม จะต้องไม่ซ้ำกับเว็บไซต์หรือ โดเมนเนม อื่นที่ถูกจดทะเบียนก่อนหน้านี้แล้ว โดเมนเนม ก็คือสิ่งแรกที่แสดงหรือ ประกาศความมีตัวตนบนอินเทอร์เน็ตให้คนทั่วไปได้รู้จัก ซึ่งสามารถมีได้ชื่อเดียวเท่านั้นทั่วโลก ดังนั้นชื่อโดเมนที่ดี มีความหมาย จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของท่านอาจหมายถึงโอกาสหรือใบเบิกทางที่จะนำ ท่านไปสู่ความสำเร็จได้โดยง่าย โดยชื่อโดเมนจะประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ

1.ส่วนของชื่อ ซึ่งอาจเป็นชื่อของบุคคล นิติบุคคล องค์กร เครื่องหมายการค้า หรืออื่นๆ ที่ต้องการจะสื่อให้เป็นตัวแทนของ Website นั้นๆ เช่น hostinglotus.com, google.com เป็นต้น

2.ส่วนของนามสกุล ซึ่งเป็นลักษณะการประกอบการของ Website นั้นๆ เช่น .com, .net ฯลฯ 

ชื่อโดเมนที่ลงท้ายด้วย com, net และ org


DOMAIN1 ปี2 ปี10 ปี
.com 320 640 3,200
.net 320 640 3,200
.org 320 640 3,200
.biz 320 640 3,200
.info 320 640 3,200
.us 400 800 4,000
.name 350 700 3,500
.ws 500 1,000 5,000
.eu 400 800 4,000
.asia 600 1,200 6,000
.in 400 800 4,000
.mobi 670 1,340 6,700
.cc 720 1,440 7,200
.tv 1,100 2,200 11,000

ชื่อโดเมนที่ลงท้ายด้วยอักษรย่อของละประเทศ


DOMAIN1 ปี2 ปี5 ปี
.co.th 800 1500 3750.47
.net.th 800 1,500 3,750.47
.or.th 800 1,500 3,750.47
.ac.th 800 1,500 3,750.47
.mi.th 800 1,500 3,750.47
.go.th 800 1,500 3,750.47
.in.th 400 800 2,000


ระเบียบและเอกสารประกอบการจดทะเบียน .th

  • โดเมน .co.th ใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล พร้อมประทับตรา (มีชื่อภาษาอังกฤษ) ลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท
ตัวอย่างเอกสารบริษัท ตัวอย่างหนังสือบริคณสนธิ (ใช้สำหรับยืนยันชื่อภาษาอังกฤษของบริษัท)
  • โดเมน .ac.th ใช้หนังสือจัดตั้งโรงเรียน หรือหนังสือรับรองที่ออกโดยโรงเรียน ระบุชื่อสถานศึกษา ที่อยู่ และสังกัดโดยระบุชื่อโดเมนที่ต้องการจด ลงนามพร้อมประทับตราโรงเรียน
ตัวอย่างเอกสาร หนังสือรับรองโรงเรียน หรือ ตัวอย่าง (ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน)
  • โดเมน .or.th ใช้หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนหน่วยงานประกอบการจดทะเบียน 
ตัวอย่างเอกสาร
  • โดเมน .go.th หน่วยงานราชการ ใช้หนังสือแจ้งความประสงค์ใช้ชื่อโดเมนของหน่วยงานประกอบการจดทะเบียน 
ตัวอย่างเอกสาร (เอกสารออกโดย CIO) หรือ ตัวอย่างเอกสาร (เอกสารจากหน่วยงานถึง CIO)
  • โดเมน .in.th ต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนประกอบการจดทะเบียนโดเมน (จดชื่ออะไรก็ได้)
ตัวอย่างเอกสาร (สำหรับบุคคลทั่วไป)
  • โดเมน .mi.th สำหรับหน่วยงานทางทหาร
ตัวอย่างเอกสาร
  • ชื่อโดเมนจะต้องเป็นชื่อของนิติบุคคล/หน่วยงาน/องค์กร หรือ อักษรย่อ หรือ เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของชื่อเท่านั้น 

โครงการ "การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด (D.A.R.E.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

โครงการ "การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด (D.A.R.E.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ระหว่างเดือน พฤษภาคม ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ สนับสนุนโดย เทศบาลตำบลแม่พริก ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลแม่พริก วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
(ภาพ:ข่าว กองการศึกษาเทศบาลตำบลแม่พริก จ.ลำปาง)

djembed

S__6324232.jpgS__6324228.jpgS__6324235.jpgS__6324229.jpg 

โครงการ ๑ ท้องถิ่น ๑ ถนนใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด. จัดกินกรรมทำความสะอาดสระน้ำสาสาธารณะประโยชน์บ้านแม่ถอด หมู่ ๒ ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง. และกิจกรรมทำความสะอาดถนน รวมถึงการล้างบ่อน้ำประปา. ตามโครงการ ๑ ท้องถิ่น ๑ ถนนใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาความสะอาดเรียบร้อยของชุมชนเนื่องในวันท้องถิ่นไทย
(ภาพข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด จ.ลำปาง) 

01-54437448_737035890026151_7020057709542113280_n.jpg53749605_295707711110719_3578327701737439232_n.jpg53864680_2409791599296718_3106739545312329728_n.jpg53921502_396830337770407_2262472365034176512_n.jpg53926486_573315956410762_1006039584498253824_n.jpg54217257_552839208535449_6194604818187681792_n.jpg54258265_808273869543433_3817533293948043264_n.jpg54268260_2258467981038505_3195102226775277568_n.jpg54407621_383216719197551_3330949169014636544_n.jpg54409223_332451137384427_7152752480793657344_n.jpg54433242_2110209302406838_2004022398759731200_n.jpg01-54437448_737035890026151_7020057709542113280_n.jpg

โครงการ จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันปิยมหาราช

 

โครงการ จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันปิยมหาราช
(ภาพ:ข้อมูล เทศบาลตำบลสบปราบ จ.ลำปาง) 

44672351_1837227476395491_7575919536700915712_n.jpg44783381_1837228199728752_853313429375549440_n.jpg44755824_1837226573062248_2318186740927430656_n.jpg44729760_1837227143062191_3942068284467183616_n.jpg44699239_1837226266395612_8478343400255389696_n.jpg44643410_1837226826395556_8748370240422805504_n.jpg44575397_1837228973062008_2927457444189700096_n.jpg44560365_1837231326395106_3750388085934784512_n.jpg44543176_1837230303061875_3510347423232819200_n.jpg44536607_1837227689728803_1262036974122827776_n.jpg44672351_1837227476395491_7575919536700915712_n.jpg

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สาย ลป.ถ.๒๔-๐๐๗ บ้านท่าด่าน-บ้านวังสำราญ

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สาย ลป.ถ.๒๔-๐๐๗ บ้านท่าด่าน-บ้านวังสำราญ หมู่ที่ ๒ บ้านวังสำราญ งบประมาณ ๒,๒๒๒,๔๐๐ บาท​ วันเริ่ม​สัญญา​ ๑ มีนาคม​ - ๒๘​ มิถุนายน​ พ.ศ.๒๕๖๒
(ภาพ:ข้อมูล กองช่างเทศบาลตำบลแม่พริก จ.ลำปาง) 

53713871_2287961384812837_9123948118092546048_n.jpg53685687_2056490567740012_1822719124682309632_n.jpg53522387_378262919391025_3707751722249093120_n.jpg53439722_2153614391372432_5581793455555739648_n.jpg

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สาย ลป.ถ.๒๔-๐๑๙ บ.แม่พริกลุ่ม-บ.แม่เชียงรายลุ่ม

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สาย ลป.ถ.๒๔-๐๑๙ บ.แม่พริกลุ่ม-บ.แม่เชียงรายลุ่ม หมู่ ๕ บ.สันป่าสัก (งบยุทธศาสตร์จังหวัดลำปาง)งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท​ วันเริ่มสัญญา ๗ กุมภาพันธ์ ​ สิ้นสุดสัญญา ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
(ภาพ:ข้อมูล กองช่าง เทศบาลตำบลแม่พริก จ.ลำปาง) 

53043123_395810220967572_5511808879022833664_n.jpg53836738_348745502400609_5545892352209453056_n.jpg53509477_2043295005778275_786831278413447168_n.jpg

โครงการก่อสร้างถนนคสล.เลียบลำห้วยแม่พริก(สะพานวังแดง-สะพานแม่พริก-ศพด.แม่พริก)

โครงการก่อสร้างถนนคสล.เลียบลำห้วยแม่พริก(สะพานวังแดง-สะพานแม่พริก-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) หมู่ ๑ บ้านแม่พริกลุ่ม วงเงินงบประมาณ ๙๙๐,๐๐๐ บาท ผู้รับจ้าง หจก.สินทวีเคหะกิจ
(ภาพ:ข้อมูล กองช่าง เทศบาลตำบลแม่พริก จ.ลำปาง) 

53496332_330960127525575_2420641162843914240_n.jpg53684133_478410716027161_5751209544353054720_n.jpg53625564_429502787795223_1262063040279347200_n.jpg

โครงการกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ วัดในเขตเทศบาลตำบลสบปราบ

โครงการกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ วัดในเขตเทศบาลตำบลสบปราบ
ระหว่างวันที่ ๒๗ กรกฏาคม ถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยเทศบาลตำบลสบปราบ
(ภาพ:ข้อมูล เทศบาลตำบลสบปราบ จ.ลำปาง) 

44683132_1838274236290815_7413369618846187520_n.jpg44759285_1838276556290583_5218311249468588032_n.jpg44758703_1838275239624048_1380598987983159296_n.jpg44719361_1838277452957160_8489166408603664384_n.jpg44677319_1838274969624075_3626505457998233600_n.jpg44683132_1838274236290815_7413369618846187520_n.jpg

โครงการกีฬาประชาชนตำบลแม่ถอด ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด โดยนายปกรณ์ วงศ์มณีวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด จัดโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนเพื่อเชื่อมความสามัคคีในชุมชน โดยมีนายอิทธิรัตน์. จันทรสุรินทร์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี มีการละเล่นและกิจกรรมต่างๆ อันเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชนภายในงาน ณ สนามกีฬาตำบลแม่ถอดบ้านสุขสวัสดิ์ อ.เถิน จ.ลำปาง
(ภาพ:ข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด จ.ลำปาง)

49657234_1975245229224117_5485741554272305152_n.jpg 

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561

เทศบาลเมืองล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม 2 วัน 1 คืน ระหว่างวันที่ 21-22 พ.ย.นี้ ณ สวนสาธารณะเมืองเถิน พบกับกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ ประกวดกระทงประดิษฐ์รักษ์โลก ด้วยใบตองและดอกไม้สด แบ่งการแข่งขัน 3 รุ่น ได้แก่ ประถม-มัธยม-ทั่วไป (เปิดรับสมัครแล้ว) ชมประกวดโคมลอย 14 หมู่บ้าน การประกวดหนูน้อยลอยกระทงรักษ์โลก อายุ 7-12 ปี (เปิดรับสมัครหนูน้อยที่สนใจ 10 ท่าน) และการประกวดแห่กระทงใหญ่ ภายในงานจัดแสดงโชว์ผลงานวัฒนธรรม อาทิ กลุ่มหัตกรรม ดนตรีพื้นเมือง และศิลปะฟ้อนรำ และสนุกสนานกับการแสดงดนตรีทุกค่ำคืน ผู้สนใจติดต่อขอระเบียบการสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลเมืองล้อมแรด โทร.054-291520,292947,292103 และ 292565 ต่อ 609
(ภาพ:ข้อมูล กองการศึกษา เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

46505788_2239899569622011_36036055513694208_n.jpg46503792_2239896916288943_6988359549522542592_n.jpg46503648_2239898619622106_9208122472002486272_n.jpg46503550_2239952079616760_2196773208084971520_n.jpg46502124_2239914616287173_5700396005317410816_n.jpg46501634_2239902392955062_7590010547010011136_n.jpg46501537_2239952312950070_1175455565921386496_n.jpg46498129_2239901799621788_8269839436867436544_n.jpg46495258_2239901746288460_3660631571620167680_n.jpg46493079_2239897296288905_4693867949893615616_n.jpg46488619_2239907376287897_1626623394826944512_n.jpg46479581_2239902289621739_7416019759696707584_n.jpg46474520_2239913992953902_6903585450674356224_n.jpg46441739_2239896879622280_393000996621516800_n.jpg46912923_2239904066288228_7692861175364583424_n.jpg46836862_2239897449622223_8711827572041711616_n.jpg46831256_2239896816288953_992275288056397824_n.jpg46830852_2239913789620589_8599172778890887168_n.jpg46817362_2239951539616814_2035046274683633664_n.jpg46795334_2239928819619086_4271120997622480896_n.jpg46789768_2239902549621713_1698811465676357632_n.jpg46768346_2239901892955112_731866739385565184_n.jpg46750711_2239931172952184_1361296945393434624_n.jpg46750633_2239897566288878_8967829033295282176_n.jpg46742257_2239892869622681_1070600287351209984_n.jpg46728364_2239913899620578_4680852807417331712_n.jpg46728355_2239914439620524_1769136942353481728_n.jpg46722740_2239901996288435_3151618655020646400_n.jpg46712058_2239908969621071_512016863970983936_n.jpg46711440_2239918136286821_3004606588813049856_n.jpg46697740_2239928962952405_2607320254212210688_n.jpg46686055_2239951712950130_3187945947971715072_n.jpg46667173_2239908849621083_5917341679681011712_n.jpg46662386_2239926969619271_6414653022307090432_n.jpg46646597_2239913222953979_5460674123678089216_n.jpg46640326_2239902009621767_3804039593330737152_n.jpg46636046_2239929539619014_363448610852962304_n.jpg46624211_2239933529618615_5476309982183948288_n.jpg46526109_2239897362955565_5324635406853996544_n.jpg46526073_2239908932954408_4250233631064195072_n.jpg46526008_2239892052956096_3734830537567633408_n.jpg46525958_2239952242950077_8008928445742448640_n.jpg46525876_2239910836287551_2046729985888092160_n.jpg46523801_2239931042952197_2852881191135084544_n.jpg46523755_2239901906288444_8308698308096819200_n.jpg46522627_2239911162954185_2887392357165039616_n.jpg46521690_2239928492952452_2910844751206940672_n.jpg46521487_2239931512952150_545271923865550848_n.jpg46519954_2239911956287439_7623919107653500928_n.jpg46519901_2239898416288793_1417712942849196032_n.jpg46519060_2239931999618768_4907233300864565248_n.jpg46518888_2239951852950116_2220991635313917952_n.jpg46518863_2239892912956010_5651381559362584576_n.jpg46518757_2239914306287204_6915403998082105344_n.jpg46517395_2239913416287293_3007375756092243968_n.jpg46517017_2239951646283470_6151285563291860992_n.jpg46516927_2239899592955342_9149921662232166400_n.jpg46516822_2239928876285747_4717962566100320256_n.jpg46516304_2239902106288424_9073092411067990016_n.jpg46515984_2239902066288428_4536150724945379328_n.jpg46514146_2239928286285806_6631015337032679424_n.jpg46514132_2239914642953837_5623153866062168064_n.jpg46513785_2239902496288385_7458942580521172992_n.jpg46513731_2239903749621593_8766414020803559424_n.jpg46513393_2239908912954410_4187486031475376128_n.jpg46512113_2239929816285653_2208717808487890944_n.jpg46511252_2239913636287271_3466277854730256384_n.jpg46511033_2239898099622158_7191396869946212352_n.jpg46510456_2239928089619159_1390458592217268224_n.jpg46510420_2239914352953866_5716406526705401856_n.jpg46508939_2239931696285465_6673648951939301376_n.jpg

โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เทศบาลตำบลแม่พริก ร่วมกับอำเภอแม่พริก และส่วนราชการต่างๆ ได้จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ประกอบด้วย กิจกรรมพ่นละอองน้ำเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองทางอากาศในพื้นที่อำเภอแม่พริก และร่วมกันพัฒนาถนน แม่พริก – ท่าด่าน อ.แม่พริก จ.ลำปาง
(ภาพ:ข้อมูล เทศบาลตำบลแม่พริก จ.ลำปาง) 

51708393_385919855505006_4823979521654915072_n.jpg51426766_412306312838181_1064404268745752576_n.jpg51775694_2001217550172031_266750334171348992_n.jpg51739649_264129844483825_2280220655959932928_n.jpg51724493_1175466622610420_7304166235644624896_n.jpg51620288_2206668509571307_8459256934959153152_n.jpg51564297_289929421698601_8184837039032631296_n.jpg51469616_352633395578898_6336127237586157568_n.jpg51454869_1171996469635148_6523170851418800128_n.jpg51708393_385919855505006_4823979521654915072_n.jpg

โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เทศบาลตำบลสบปราบ จัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ โดยมีกิจกรรมการทาสียางรถยนต์เก่าเพื่อใช้เป็นกระถางต้นไม้ประดับถนนในหมู่บ้านวังพร้าว ม.๓ ต.สบปราบ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๐ คน ณ วัดบ้านวังพร้าว ม.๓ ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง
(ภาพ:ข้อมูล เทศบาลตำบลสบปราบ จ.ลำปาง) 

54436998_1492557644220838_5024379603309821952_n.jpg55448443_1492557524220850_4262019227482849280_n.jpg56412397_1492556977554238_8930382892773670912_n.jpg56178682_1492556730887596_3042916052120895488_n.jpg56164190_1492557477554188_1919226915269378048_n.jpg55875620_1492557414220861_9103426231776313344_n.jpg55875440_1492556500887619_390804722145034240_n.jpg55861257_1492557157554220_3552924842787340288_n.jpg55829705_1492556224220980_2279637906207277056_n.jpg55807361_1492557240887545_4090512404440416256_n.jpg55736542_1492556924220910_3838293808647241728_n.jpg55594290_1492556304220972_83394370669117440_n.jpg55540656_1492556370887632_6880819813313150976_n.jpg55503376_1492556827554253_1671921903796748288_n.jpg54436998_1492557644220838_5024379603309821952_n.jpg

โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ทต.สบปราบ

เมื่อวันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เทศบาลตำบลสบปราบ โดยนางพิมผกา บุญพา ปลัดเทศบาลตำบลสบปราบ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลสบปราบ จัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ โดยการทาสีเครื่องออกกำลังกายและทำความสะอาดโดยรอบ จำนวน ๒ จุด คือ บริเวณหน้าวัดบ้านวังพร้าว ม.๓ ต.สบปราบ และศูนย์ปฏิบัติการชุมชนบ้านหล่ายเหนือพัฒนา ม.๑๓ ต.สบปราบ
(ภาพ:ข้อมูล เทศบาลตำบลสบปราบ จ.ลำปาง) 

52396242_1458208340989102_8992489219385458688_n.jpg52779933_1458209520988984_3934216972580945920_n.jpg52602868_1458205947656008_5969371944296906752_n.jpg52583863_1458205354322734_123656300339920896_n.jpg52439636_1458206407655962_5819052272235053056_n.jpg52427861_1458208527655750_2944897244794454016_n.jpg52410538_1458209700988966_2449712903117340672_n.jpg52391212_1458209224322347_3659805593574572032_n.jpg52391201_1458209844322285_769849707869503488_n.jpg52352422_1458208754322394_2631939410479808512_n.jpg52327053_1458208917655711_6418413150210621440_n.jpg52134248_1458205457656057_6275844017217339392_n.jpg52087618_1458206124322657_6782848997951275008_n.jpg52020742_1458209160989020_3284334746489847808_n.jpg52002709_1458208614322408_1334763792784949248_n.jpg51991361_1458206257655977_8871215659527176192_n.jpg51968883_1458209414322328_827335276736020480_n.jpg51934328_1458206560989280_1989756329878618112_n.jpg51906426_1458205640989372_5442940749173751808_n.jpg51895205_1458209320989004_2335321375515869184_n.jpg51874793_1458205844322685_6301751792522756096_n.jpg51869013_1458205757656027_7246760432910729216_n.jpg51861686_1458210050988931_5700662645477081088_n.jpg51816619_1458209040989032_617632759774445568_n.jpg51777830_1458205894322680_1041633146711310336_n.jpg51765259_1458205520989384_4544161169664901120_n.jpg51745119_1458210147655588_1904674260400472064_n.jpg51720790_1458209997655603_8468658871773167616_n.jpg51423737_1458205224322747_8143460543873679360_n.jpg52396242_1458208340989102_8992489219385458688_n.jpg

โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน

นายภูดิท ศรีสะอาด นายอำเภอเถินให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมโครงการธนาคารน้ำใต้ดินซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด ร่วมกับวัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้แทนเกษตรกร และพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด โดยได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจากทีมงานเทศบาลตำบลหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท มาอบรม สาธิต การดำเนินงาน เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด และร่วมดำเนินการจัดทำบ่อสาธิต บริเวณวัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำไปปรับใช้และขยายผลในพื้นที่ต่อไป
(ภาพ:ข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด จ.ลำปาง)  

39203627_1955670387787358_4309885864902656000_n.jpg39245249_1796077427108494_286668537064325120_n.jpg39253529_1796080790441491_8613133179244511232_o.jpg39277864_1796077610441809_2779578082351120384_o.jpg39278329_1796080647108172_7680796784028811264_o.jpg39278356_1796079657108271_1292009308908683264_n.jpg39285739_1796076743775229_7374572663865344000_o.jpg39289212_1796076910441879_8979569502492557312_n.jpg39294434_1796077807108456_8271249393026334720_o.jpg39296958_1796077003775203_7770472157821272064_o.jpg39308193_1796080503774853_346440213943287808_o.jpg39388969_1796077697108467_1730789880901926912_n.jpg39393146_1796080383774865_8389008299541921792_n.jpg39394527_1796079853774918_4743306188861472768_o.jpg39395233_1796077193775184_8278432107353604096_o.jpg37500687_1796079953774908_530860874068393984_o.jpg37557602_1796080060441564_4252985914826948608_o.jpg39207116_1796077487108488_3780350572360630272_o.jpg39207130_1796077093775194_7091274894444331008_o.jpg39221263_1796079760441594_2801858268148793344_n.jpg39223199_1796077307108506_577811734266380288_o.jpg39203627_1955670387787358_4309885864902656000_n.jpg

โครงการธรรมสัญจรเข้าพรรษาพัฒนาจิต ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ณ วัดแม่วะเด่นชัย จัดโดย หน่วยอบรมประชาชนตำบลแม่วะ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
(ภาพ:ข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ จ.ลำปาง) 

01-39557704_411710309352814_1520247160963072000_n.jpg39786113_228830471134842_5384281464529485824_n.jpg39742478_264983260784798_9089872534760849408_n.jpg39700549_2057416141254153_8127280766414487552_n.jpg39610935_299042124204849_8777128302054735872_n.jpg39610603_236331287070848_4256518495363137536_n.jpg39594300_2218541818161061_1126258682640728064_n.jpg39514692_234064700632121_3201735013489967104_n.jpg01-39557704_411710309352814_1520247160963072000_n.jpg

โครงการบริหารจัดการขยะตำบลแม่ปะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

โครงการบริหารจัดการขยะตำบลแม่ปะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ การคัดแยกขยะต้นทางในครัวเรือน(การจัดทำ “ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน”)เมื่อวันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง บูรณาการร่วมกับประชาชน ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ ศูนย์เด็กเล็กในเขตพื้นที่ ตำบลแม่ปะ
(ภาพ:ข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ จ.ลำปาง) 

41004060_1155620161229131_5314803775741886464_n.jpg40895937_231331320867992_1473237786130644992_n.jpg41218104_284149125519232_7347688500759625728_n.jpg41202522_1833874753326586_4067016300516343808_n.jpg41193218_2205936316342129_2295239679852675072_n.jpg41151271_2451317711761497_4265605538059911168_n.jpg41099659_324956061386414_7378339028061388800_n.jpg41094414_239448340103250_2181341613928742912_n.jpg41067524_244223129622646_1165740040660189184_n.jpg41032908_515426438923074_1309601009621794816_n.jpg41020285_233087710701113_5964392187415232512_n.jpg41026094_460590177770635_6468439816877899776_n.jpg40978531_2019187508373433_4398896506606714880_n.jpg40950783_248424332483594_7471542794796924928_n.jpg40912815_1364013763732446_8293905478656720896_n.jpg40906752_475726292836052_2335376673219805184_n.jpg41004060_1155620161229131_5314803775741886464_n.jpg

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่เยาวชนตำบลแม่ถอด

เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด โดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่ถอด จัดฝึกอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่เยาวชนตำบลแม่ถอด เพื่อให้เยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด และห่างไกลยาเสพติดอันจะเป็นเยาวชนที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป
(ภาพ:ข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด จ.ลำปาง) 

55614008_2323325497711717_3003432877330268160_n.jpg55692872_347257259100634_1141536967939325952_n.jpg55736463_354180871870303_5841420118315237376_n.jpg55920793_2112235688843454_4582881051457617920_n.jpg56184162_1562799157187175_4592405704077213696_n.jpg56252706_1281849688658895_642663425448607744_n.jpg56381614_344122976230784_5304091852427755520_n.jpg56168064_573935046351428_9091474213964873728_n.jpg

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน

โดยการพัฒนาและบูรณการร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะและส่วนราชการในอำเภอเถิน (รายการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่)
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ วัดแม่วะกลาง หมู่ที่ ๑ บ้านแม่วะลุ่ม ต.แม่วะ อ.เถุิน จ.ลำปาง
(ภาพ:ข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ จ.ลำปาง) 

46521182_312454816259425_3335201255357153280_n.jpg46457820_713313849042008_9118438942067130368_n.jpg46521682_2668177399921821_87887082554392576_n.jpg46513685_291084911510797_6466967897225822208_n.jpg46507413_964660307050936_3524601058183610368_n.jpg46507304_1971574672934656_863548164643225600_n.jpg46502327_728043074240827_2305428557754531840_n.jpg46501780_329749797815333_7190026204148137984_n.jpg46499266_569219753517525_1073039729991090176_n.jpg46499087_1962225574071103_4250117911760338944_n.jpg46499076_340971946720270_5726488880828383232_n.jpg46495705_197211671188380_6023216488997978112_n.jpg46495108_2134626073248854_424688015495921664_n.jpg46493785_2719531011393953_6204796281659850752_n.jpg46492887_1951886911784128_5315721545828532224_n.jpg46491936_1955524468081937_7927948426514268160_n.jpg46486242_2028451463907030_1435610256255221760_n.jpg46486135_335330737277343_7604880715926208512_n.jpg46485647_308363626667347_4907358928657973248_n.jpg46483073_329959234448953_2314743328207273984_n.jpg46482116_325555724740032_6598802618456211456_n.jpg46480376_365196290718768_2462057188881858560_n.jpg46480230_315345719066958_2115100273192992768_n.jpg46480210_330809747502214_7928750206714118144_n.jpg46479989_264524394265556_5984923496889712640_n.jpg46479595_290046098285037_412013330782224384_n.jpg46479514_2185797888298906_8488671100090187776_n.jpg46473182_1937564273206939_8601028690094063616_n.jpg46458624_566130483816450_8614346528980467712_n.jpg46521182_312454816259425_3335201255357153280_n.jpg

โครงการพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้ได้รับการบริการด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

อบรมตามโครงการพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้ได้รับการบริการด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อให้ผู้ปกครอง ครู ผู้ดูแลเด็ก รวมทั้งเรื่องของโรคติดต่อที่เกิดขึ้นกับเด็ก และเพิ่มเติมความรู้ให้กับผู้ปกครองและเด็ก เรื่องการช่วยเหลือเด็กจมน้ำและเด็กติดในรถยนต์ ระหว่างวันที่ ๔-๕ กันยายน ๒๕๖๑ ณ เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
(ภาพ:ข้อมูล เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง จ.ลำปาง) 

40946730_234611017221377_7425803239930462208_n.jpg40744894_234611567221322_1207338435304488960_n.jpg41252318_234611600554652_3441302306371403776_n.jpg41229951_234612183887927_6204028152528764928_n.jpg41169103_234611757221303_4659788058709721088_n.jpg41120207_234611110554701_6270488579546284032_n.jpg41101917_234612140554598_6252081466407124992_n.jpg41057385_234611697221309_4074990865079074816_n.jpg41045619_234611337221345_4919372093918806016_n.jpg41016716_234611197221359_4749002999123148800_n.jpg40964526_234611540554658_6404154232450056192_n.jpg40960977_234611917221287_8877621392795762688_n.jpg40952030_234612607221218_1197004524946980864_n.jpg40936030_234611833887962_3789925699435888640_n.jpg40932339_234612433887902_6130989210003308544_n.jpg40862202_234611507221328_7650468190295687168_n.jpg40835521_234612573887888_6553412304560455680_n.jpg40833784_234612503887895_8963070428574646272_n.jpg40818565_234612383887907_145578234325499904_n.jpg40796509_234612313887914_816950496785858560_n.jpg40792330_234611287221350_720364091117404160_n.jpg40784985_234612030554609_2830103815628259328_n.jpg40779141_234612643887881_8972899315202654208_n.jpg40773610_234611393888006_3948728348519170048_n.jpg40765005_234611450554667_6677967288152358912_n.jpg40756684_234611243888021_6377678795612094464_n.jpg40752379_234612247221254_6464632822291234816_n.jpg40749461_234611977221281_2797167133069410304_n.jpg40749445_234611660554646_8224255467191271424_n.jpg40748387_234612090554603_7734099905152548864_n.jpg40946730_234611017221377_7425803239930462208_n.jpg

โครงการมหกรรมคนตำบลแม่วะสุขภาพดี ครั้งที่ ๖

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลแม่วะและประชาชนตำบลแม่วะ จัดให้มี โครงการมหกรรมคนตำบลแม่วะสุขภาพดี ครั้งที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เม่อ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ สนับสนุนโดย...กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแม่วะ
(ภาพ:ข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ จ.ลำปาง) 

43592936_156415098638353_646218588922839040_n.jpg43664711_751144448560614_426317444483645440_n.jpg43672012_2252286521671900_2936645470157537280_n.jpg43664697_520223021774881_4308797365571026944_n.jpg43660703_511730199300657_4733111547113504768_n.jpg43657194_260041714854149_3950305791222743040_n.jpg43649096_1683591418435010_2054827038623137792_n.jpg43646341_467752563718719_8348938299074674688_n.jpg43645938_1834793803224598_3773809547622219776_n.jpg43645921_2186969798291352_8908479856644194304_n.jpg43645905_245988326261051_4198877414320766976_n.jpg43645893_177533966458029_3979249124858920960_n.jpg43635890_2035495356507137_4643117224754675712_n.jpg43633722_124052671811453_4270128714148216832_n.jpg43632703_325855777997509_1592990931861110784_n.jpg43629553_253254145248516_1386734035232882688_n.jpg43620179_276142269676161_4688933483442077696_n.jpg43607031_176624466588155_6612528891552595968_n.jpg43601430_288921858389144_439852711794442240_n.jpg43599495_314555095991993_6214633732452646912_n.jpg43565402_1856302057781749_6182842942873403392_n.jpg43514660_268896627091061_8158723015102693376_n.jpg43500573_334625713962599_2693932908300730368_n.jpg43433427_311505952981186_8043803670380281856_n.jpg43426685_2140068969538412_6837944726755213312_n.jpg01-43612929_303603263793269_5932270921577398272_n.jpg43952186_526430124471606_7808778575997304832_n.jpg43950384_949412018589874_4590749938350030848_n.jpg43880054_313849565874730_5126991543151886336_n.jpg43879163_538122643305312_1729173985356152832_n.jpg43828074_2245927485642422_5106984335651635200_n.jpg43788152_330954547680598_7450099264333545472_n.jpg43787767_185969715632687_6642863966391369728_n.jpg43787707_1161431764011338_2043494032973234176_n.jpg43762988_2031930706846277_2139372890024312832_n.jpg43756485_2121240208191639_113451561123840_n.jpg43753420_186937342205028_4856868289558609920_n.jpg43750371_302381173703431_5817884114144985088_n.jpg43744331_2107471096233374_7171767988935196672_n.jpg43739055_2001757596511879_7389328973198524416_n.jpg43738829_1712578675519393_4869834353443602432_n.jpg43724217_354038738728259_6498250854166953984_n.jpg43724175_308062123323417_2933386998729146368_n.jpg43719105_478987689279924_565572219934081024_n.jpg43712971_271740576806577_3642224441301139456_n.jpg43710654_915386348653684_5351389123213000704_n.jpg43706042_1109863782499290_9175530529288617984_n.jpg43704652_2147702891908921_3649967086219821056_n.jpg43703358_285036865671016_1455465009596334080_n.jpg43703352_184111449150235_2685255077203017728_n.jpg43688339_1844759965644826_4420007314543607808_n.jpg43687210_1397307453732510_4259395431961722880_n.jpg43683395_286354278874137_8195662181979652096_n.jpg43680088_300475104120405_8120721513834872832_n.jpg43678725_311973342925625_7286695511275339776_n.jpg43676333_252307568967318_5996451240651784192_n.jpg43674816_284297792181604_7634021867166105600_n.jpg43672046_360074281402243_4662070984151400448_n.jpg43669744_343534706421928_834697589415739392_n.jpg

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดอบรมนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเถิน(ท่านางอุปถัมภ์) ตามโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคเอดส์ เพื่อให้เยาวชนรู้ถึงอันตรายของโรคเอดส์และวิธีป้องกันตนเองจากโรคเอดส์ได้รับความร่วมมือจากทางโรงพยาบาลเถิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเถินและโรงเรียนอนุบาลเถิน(ท่านางอุปถัมภ์)
(ภาพ:ข้อมูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

52592675_2275583239431938_1477259335808581632_n.jpg51871643_335187153765728_6651808669576986624_n.jpg52460274_2544533985575347_4229490064305946624_n.jpg52377644_402045970572765_6283416495531753472_n.jpg52135148_376203212963551_605088758030663680_n.jpg52097298_314119026116921_3504076212634910720_n.jpg52016181_776672299362213_2115109820905291776_n.jpg51942402_2229926393923617_7275791967995297792_n.jpg51928031_412507972892491_5747937586727354368_n.jpg51849557_767069370329742_5009546615925506048_n.jpg 

โครงการรณรงค์ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์โรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๒

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสบปราบ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสบปราบ ได้ดำเนินการโครงการรณรงค์ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์โรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๒ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อให้ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลสบปราบปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีกิจกรรม ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว และฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าให้แก่ สุนัข - แมว (ฟรี)ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่อง ในช่วงเดือน มีนาคม - เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒
(ภาพ:ข้อมูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสบปราบ จ.ลำปาง) 

55641848_1222431771257187_7079398004200833024_n.jpg55608140_1222431684590529_940396030195662848_n.jpg54521058_1222431617923869_7173219090880790528_n.jpg54519028_1222431697923861_4694358001367121920_n.jpg54516556_1222431581257206_7769941798079692800_n.jpg54436898_1222431471257217_5491607324252438528_n.jpg54435432_1222431667923864_1353706320842194944_n.jpg54346760_1222431554590542_5598261013003632640_n.jpg54278011_1222431524590545_6630219355038679040_n.jpg54267946_1222431751257189_8440690693281677312_n.jpg54257587_1222431477923883_4015213737886613504_n.jpg54203893_1222431517923879_8478108564328546304_n.jpg53916278_1222431454590552_543748279922327552_n.jpg53821023_1222431604590537_3902864316910534656_n.jpg

โครงการรวมพลังป้องกันและควบคุมไฟป่า ในพื้นที่บ้านแม่เตินเหนือ หมู่ที่ ๑๓

๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด โดยนายปกรณ์ วงศ์มณีวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด ร่วมกับนางจินดา หลวงชื่น ผู้ใหญ่บ้านแม่เตินเหนือ หมู่ที่ ๑๓ จัดกิจกรรมโครงการรวมพลังป้องกันและควบคุมไฟป่า ในพื้นที่บ้านแม่เตินเหนือ หมู่ที ๑๓ โดยมี คณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอดเข้าร่วมกิจกรรมโครงการบริเวณป่าชุมชนรอบหมู่บ้าน เพื่อทำแนวกันไฟอันเป็นการป้องกันและควบคุมไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดจนเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายชุมชนในการบริหารจัดการไฟป่าในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
(ภาพ:ข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด จ.ลำปาง) 

51298933_2012725152142791_3490886475443077120_n.jpg51352824_2012725172142789_1090448336248373248_n.jpg51390252_2012725205476119_8683045707701026816_n.jpg51398342_2012726148809358_6893828345834766336_n.jpg51496071_2012727568809216_2700652689578000384_n.jpg51547969_2012727262142580_8076735233338114048_n.jpg51588535_2012727928809180_1893725813237350400_n.jpg51596771_2012727255475914_9039828413346480128_n.jpg51783105_2012725568809416_4641148617904619520_n.jpg51794145_2012725458809427_3843105834171105280_n.jpg51794177_2012725338809439_2140085498113163264_n.jpg50695535_2012725115476128_6393627856018079744_n.jpg51139323_2012725702142736_1173582242920792064_n.jpg51254708_2012725412142765_2117785688609914880_n.jpg

โครงการรวมพลังป้องกันและควบคุมไฟป่า ในพื้นที่บ้านแม่แก่ง หมู่ที่ ๔

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด โดยนายปกรณ์ วงศ์มณีวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด ร่วมกับนายพงษ์พิพัฒน์. วงชัยวะ ผู้ใหญ่บ้านแม่แก่ง หมู่ที่ ๔ จัดกิจกรรมโครงการรวมพลังป้องกันและควบคุมไฟป่า ในพื้นที่บ้านแม่แก่ง หมู่ที ๔ โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอดเข้าร่วมกิจกรรมโครงการบริเวณป่าชุมชนรอบหมู่บ้าน เพื่อทำแนวกันไฟอันเป็นการป้องกันและควบคุมไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดจนเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายชุมชนในการบริหารจัดการไฟป่าในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
(ภาพ:ข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด จ.ลำปาง) 

51247102_2014118338670139_1822913119765135360_n.jpg51286761_2014119012003405_4337846900863533056_n.jpg51444013_2014118482003458_4658673317127913472_n.jpg51518364_2014118642003442_358304842055155712_n.jpg51576554_2014118672003439_3981400276408991744_n.jpg51588422_2014118712003435_5887297588876541952_n.jpg51592144_2014118962003410_269794503911538688_n.jpg51687420_2014119938669979_2854936281446612992_n.jpg51775207_2014118578670115_540947639122788352_n.jpg51777756_2014118365336803_6869643329156415488_n.jpg51977493_2014118595336780_5100193172017905664_n.jpg52011337_2014118428670130_5846542382211792896_n.jpg51247102_2014118338670139_1822913119765135360_n.jpg

โครงการรวมพลังเพื่อป้องกันไฟป่า ในพื้นที่บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ ๙

เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด โดยนายปกรณ์ วงศ์มณีวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด ร่วมกับนายสมพงษ์ ขุนกนก ผู้ใหญ่บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ ๖ จัดกิจกรรมโครงการรวมพลังเพื่อป้องกันไฟป่า ในพื้นที่บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ ๙ โดยมีประฃาชน บ้านทุ่งเจริญ ม.๙ และพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอดเข้าร่วมกิจกรรมโครงการบริเวณห้วยสีดา เพื่อทำแนวกันไฟอันเป็นการป้องกันและควบคุมไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดจนเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายชุมชนในการบริหารจัดการไฟป่าในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
(ภาพ:ข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด จ.ลำปาง) 

51911389_2028431520539749_7430058229670871040_n.jpg51265912_2028431647206403_4749230138468597760_n.jpg51273474_2028431630539738_1192473605032640512_n.jpg51407517_2028431510539750_3406709935394783232_n.jpg51528697_2028431650539736_6113808357271797760_n.jpg51596295_2028431707206397_2422072688328572928_n.jpg52013994_2028431543873080_7804563078481182720_n.jpg51911389_2028431520539749_7430058229670871040_n.jpg

โครงการรวมพลังเพื่อป้องกันไฟป่า ในพื้นที่บ้านแม่ถอด หมู่ที่ ๒

เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ นายยรรยงค์ กุนาคำ นายอำเภอเถิน ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีและร่วมกิจกรรมรวมพลังเพื่อป้องกันไฟป่า ในพื้นที่บ้านแม่ถอด หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยมีนายปกรณ์ วงศ์มณีวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด นายอนุนธ์ ฝั้นสาย ผู้ใหญ่บ้านแม่ถอด นายธวัช อินแก้วเครือ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด นางสุทธิรักษ์ สิทธิพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด ว่าที่ร้อยตรีพิสิทธิ์ พิรุณกล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด ว่าที่ร้อยตรี ดร.อุดม สุวรรณพิมพ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด หัวหน้าที่ส่วนราชการ ข้าราชการ และพี่น้องประชาชนบ้านแม่ถอด ให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรมโครงการบริเวณที่สาธารณะประโยชน์บ้านแม่ถอด หมู่ ๒ เพื่อทำแนวกันไฟอันเป็นการป้องกันและควบคุมไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดจนเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายชุมชนในการบริหารจัดการไฟป่าในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
(ภาพ:ข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด จ.ลำปาง) 

51370509_2028414770541424_5068477290963271680_n.jpg51135292_2028414687208099_5575767199827623936_n.jpg51188947_2028414673874767_2958419107512320000_n.jpg51241348_2028414697208098_3193557567557074944_n.jpg51370509_2028414770541424_5068477290963271680_n.jpg

โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน (๗ วันอันตราย) พ.ศ.๒๕๖๒

เทศบาลตำบลแม่พริกได้ดำเนินการโครงการลดอุบัติเหตุทางถนน (๗ วันอันตราย) พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีการกำหนดการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ในพื้นที่บริเวณ ลำห้วยแม่พริก หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ - ๒๒.๐๐ น.
(ภาพ:ข้อมูล เทศบาลตำบลแม่พริก จ.ลำปาง) 

48424634_335636600368735_8066026398105468928_n.jpg48428991_2097244330334764_3569160699634515968_n.jpg48427394_274301859882669_5914838177603911680_n.jpg48952539_360858958026331_7019026638218199040_n.jpg48429083_277539326249175_1184882692718592000_n.jpg

โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง ๕ ส

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ได้จัดทำโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง ๕ ส ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ของตำบลแม่พริก โดยมี นายสวัสดิ์ หอมจิตร นายกเทศมนตรีตำบลแม่พริก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลตำบลแม่พริก ประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมพัฒนา ทำความสะอาด วัดแม่พริกลุ่ม ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
(ภาพ:ข่าว กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลแม่พริก จ.ลำปาง) 

42639654_493731234476012_7216337113673891840_n.jpg42655902_493730671142735_4895630816081608704_n.jpg42654641_493730864476049_4759713024061734912_n.jpg42642855_493731054476030_373503760653090816_n.jpg42641630_493730947809374_2446059895993139200_n.jpg42624684_493730941142708_4570145936554065920_n.jpg42819679_493731131142689_7119710528586383360_n.jpg42778416_493730881142714_8212545500851732480_n.jpg42776302_493730687809400_1229678952507768832_n.jpg42765195_493730774476058_2169724844084559872_n.jpg42758757_493730854476050_8379222972472229888_n.jpg42723477_493730797809389_686169189299257344_n.jpg42704832_493730761142726_5175570376343683072_n.jpg42691234_493731074476028_666578121180315648_n.jpg42663225_493730681142734_231120200311767040_n.jpg42659803_493731064476029_3553017923318579200_n.jpg42703657_493730437809425_4567335198286413824_n.jpg

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วนของประชาชน ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในตำบลแม่ถอด ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๓ – ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วนของประชาชน ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในตำบลแม่ถอด ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างจิตสำนึกให้ เด็ก และเยาวชน ประชาชนหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ได้ทราบถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะจากต้นทางและครัวเรือนและการนำขยะ หรือของเหลือใช้ไปดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ก่อนนำไปกำจัด โดยมีประชาชนเข้าร่วม ๖๐ คน เด็กและเยาวชน เข้าร่วม จำนวน ๔๕ คน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
(ภาพ:ข่าว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด จ.ลำปาง) 

42575350_1864041367048552_7167308223744049152_n.jpg42575370_237140990291536_5430581053066575872_n.jpg42578967_688542784836486_3035657321167454208_n.jpg42581036_336210410448127_4937896670118543360_n.jpg42631844_241529119852714_3999656743570243584_n.jpg42636932_239177353615932_4942248739004743680_n.jpg42652994_519328721860152_5287580950169911296_n.jpg42664113_257207921645428_3475787243036082176_n.jpg42665008_245387212793220_709209240710938624_n.jpg42677877_324653181644134_2045923202051342336_n.jpg42689816_1948766308551488_3171572802494922752_n.jpg42696862_301721777099232_4855346479566422016_n.jpg42727748_325514041542044_7276122912405323776_n.jpg42734748_312283256217566_2646227267730014208_n.jpg42797460_296925401139937_24539458854453248_n.jpg

โครงการส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ผ่านมา นายยรรยง กุนาคำ นายอำเภอเถิน พร้อมด้วย นางวิภา กุนาคำ นายกกิ่งกาชาดอำเภอเถิน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ณ สวนสาธารณะเมืองเถิน โดยมีนายนรินทร์ ห่วงไธสง ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด ผู้อำนวยการกอง ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและให้การต้อนรับ ท่ามกลางบรรยากาศประชาชนพาบุตรหลานเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
(ภาพ:ข้อมูล กองการศึกษาเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

49898610_602738383503067_2436627284522696704_n.jpg49864381_289773581892255_2280774058201055232_n.jpg49605977_336256580302570_3485873694557863936_n.jpg49439862_330767971111727_3993068693234909184_n.jpg50644888_2257012094622434_3885890554617135104_n.jpg50536370_1012100885661967_4285220516261789696_n.jpg50268552_356963498437114_6734038833525948416_n.jpg50035168_378964382681311_3738617036570361856_n.jpg50029833_265914104321341_956247766642720768_n.jpg49948662_2274316909494941_7169091129093128192_n.jpg49947577_2053410121421929_7998227938451390464_n.jpg49947223_401137850624512_6791718440424964096_n.jpg49913086_320278898829175_1387225018714292224_n.jpg

โครงการส่งเสริมอาชีพการเย็บกระเป๋าผ้าแฮนด์เมคสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลแม่ถอด ประจำปี ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอดร่วมกับศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเถิน จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพการเย็บกระเป๋าผ้าแฮนด์เมคสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลแม่ถอด ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง
(ภาพ:ข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด จ.ลำปาง) 

39270847_1785916818156960_6114033173039939584_n.jpg39294861_1785916578156984_7971654898481627136_n.jpg39306838_1785916941490281_328653448700493824_n.jpg39332594_1785916871490288_6476736757390901248_n.jpg39391902_1785916758156966_2531339259088994304_n.jpg39190057_1785916671490308_5519260758950543360_n.jpg

โครงการสตรีไทยหัวใจแกร่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายยรรยง กุณาคำ นายอำเภอเถิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสตรีไทยหัวใจแกร่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองล้อมแรด โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่สตรี ที่มีผลงานดีเด่น และการส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างหญิง-ชาย การส่งเสริมศักยภาพสตรีและความเสมอภาคระหว่างเพศ การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรี และการส่งเสริมการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการรับฟังความคิดเห็นของสตรี โดยมีกิจกรรม ดังนี้
๑. กิจกรรมเดินขบวนกลุ่มสตรีตำบลล้อมแรด จากโรงเรียนล้อมแรดวิทยา ถึง ห้องประชุมเทศบาลเมืองล้อมแรด
๒. กิจกรรมมอบใบประกาศเกียรติบัตรสตรีดีเด่น ๑๔ หมู่บ้าน
๓. กิจกรรมการแสดงของตัวแทนสตรี บ้านเวียง และ บ้านล้อมแรด
๔. การแสดงจ๊อย ซอ ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) หัวข้อ “ของดีเมืองเถิน”
๕. การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ สตรีไทยในสังคมยุคใหม่ และ ระบบการคุ้มครองทางสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย คุณจิไรรัตน์ หล่อวิไล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด / ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดลำปาง / ประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลำปาง
(ภาพ:ข้อมูล งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

01-Work-tmlr-00117-33539.jpgWork-tmlr-00117-2478.jpgWork-tmlr-00117-2479.jpgWork-tmlr-00117-2480.jpgWork-tmlr-00117-2481.jpgWork-tmlr-00117-2482.jpgWork-tmlr-00117-2483.jpgWork-tmlr-00117-2484.jpgWork-tmlr-00117-2485.jpgWork-tmlr-00117-6489.jpgWork-tmlr-00117-6493.jpgWork-tmlr-00117-33260.jpgWork-tmlr-00117-33261.jpgWork-tmlr-00117-33262.jpgWork-tmlr-00117-33264.jpgWork-tmlr-00117-33265.jpgWork-tmlr-00117-33270.jpgWork-tmlr-00117-33271.jpgWork-tmlr-00117-33272.jpgWork-tmlr-00117-33273.jpgWork-tmlr-00117-33275.jpgWork-tmlr-00117-33304.jpgWork-tmlr-00117-33525.jpgWork-tmlr-00117-33526.jpgWork-tmlr-00117-33527.jpgWork-tmlr-00117-33528.jpgWork-tmlr-00117-33529.jpgWork-tmlr-00117-33530.jpgWork-tmlr-00117-33531.jpgWork-tmlr-00117-33532.jpgWork-tmlr-00117-33533.jpgWork-tmlr-00117-33534.jpgWork-tmlr-00117-33535.jpgWork-tmlr-00117-33549.jpgWork-tmlr-00117-33537.jpgWork-tmlr-00117-33538.jpg

โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นวันที่ 6 พ.ค.61

โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นวันที่ 6 พ.ค.61
(ภาพ:ข้อมูล กองการศึกษา เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

31531189_2097534957191807_678732938757537792_n.jpg32191048_2097535163858453_2926146366767890432_n.jpg32187850_2097532083858761_8979769832652144640_n.jpg32187143_2097535570525079_8362541061796528128_n.jpg32162687_2097534820525154_3674625154891120640_n.jpg32157234_2097530240525612_1604279278441070592_n.jpg32149169_2097529607192342_1646579195863629824_n.jpg32130771_2097531513858818_6004579320230576128_n.jpg32130512_2097524610526175_7523438326288744448_n.jpg32130387_2097533943858575_4681998846425825280_n.jpg32116957_2097526447192658_2478915270526107648_n.jpg32105643_2097536427191660_854654034697519104_n.jpg32105238_2097533477191955_8089242354197725184_n.jpg32105235_2097530630525573_8388075647393595392_n.jpg32104796_2097535953858374_5598225631063048192_n.jpg32090069_2097528077192495_7595339510502653952_n.jpg32089807_2097531723858797_6933706322609176576_n.jpg32089296_2097526333859336_3686170173011656704_n.jpg32085625_2097532140525422_2863132693955084288_n.jpg32084771_2097531473858822_7501263685017403392_n.jpg32084527_2097531687192134_6764063704351768576_n.jpg32084219_2097530643858905_477133942751756288_n.jpg32083644_2097524430526193_4642392431843606528_n.jpg32081328_2097536400524996_2940883606446276608_n.jpg32081077_2097530037192299_7277874494557913088_n.jpg32078987_2097529487192354_6225582536098054144_n.jpg32078175_2097532650525371_6646479289472516096_n.jpg32077909_2097535793858390_5322708577150828544_n.jpg32077614_2097524453859524_3710973128109719552_n.jpg32077374_2097526577192645_6347866937984286720_n.jpg32077359_2097530573858912_898143872809435136_n.jpg32074099_2097528763859093_5969381994520379392_n.jpg32073896_2097525980526038_3613503101639589888_n.jpg32072903_2097532160525420_7355940524504645632_n.jpg31969868_2097532780525358_7725126584599838720_n.jpg31969838_2097527097192593_994625227872796672_n.jpg31968263_2097534367191866_6018144712441987072_n.jpg31968222_2097527237192579_1541796880197877760_n.jpg31968193_2097532810525355_638969302602481664_n.jpg31968020_2097529287192374_1451446603834458112_n.jpg31964175_2097532540525382_659983490955083776_n.jpg31964150_2097530917192211_5253221413665374208_n.jpg31964147_2097530760525560_2708058321297866752_n.jpg31964112_2097527857192517_6914911657391030272_n.jpg31963956_2097529713858998_7942431953884545024_n.jpg31963899_2097536557191647_8006513342682234880_n.jpg31961688_2097524673859502_1361425854541856768_n.jpg31961673_2097529937192309_7864595004608479232_n.jpg31961556_2097525447192758_6545129069288095744_n.jpg31961463_2097525757192727_6934237176271994880_n.jpg31961372_2097534033858566_5195299557725962240_n.jpg31961109_2097527053859264_3948022389039693824_n.jpg31960951_2097526733859296_8532816212772519936_n.jpg31960808_2097531190525517_2667880667475345408_n.jpg31960641_2097532443858725_7315900855096442880_n.jpg31960327_2097524823859487_1496500437107343360_n.jpg31960282_2097531573858812_3742359379014320128_n.jpg31960038_2097526857192617_4353756365966016512_n.jpg31960005_2097534967191806_7047771746228764672_n.jpg31959956_2097532910525345_477689599850708992_n.jpg31959638_2097530280525608_7537232528587882496_n.jpg31959511_2097530517192251_6383824352646791168_n.jpg31959346_2097529813858988_2186441720089018368_n.jpg31959220_2097527587192544_8479230512865476608_n.jpg31958828_2097527647192538_4498345112840962048_n.jpg31958766_2097531857192117_5829595399039483904_n.jpg31958749_2097528143859155_6778242383533309952_n.jpg31958568_2097536227191680_8155550211091988480_n.jpg31958494_2097530773858892_1742245400493948928_n.jpg31958262_2097533877191915_5744570774748921856_n.jpg31957960_2097529147192388_1772708881969971200_n.jpg31957634_2097529577192345_2722625961307668480_n.jpg31957106_2097532880525348_280346353794547712_n.jpg31956719_2097528407192462_1926410531539779584_n.jpg31947481_2097533187191984_5245690012418179072_n.jpg31946549_2097532963858673_6311131648909901824_n.jpg31524903_2097533170525319_748255892205469696_n.jpg

โครงการอบรมจัดงานประเพณีแห่เทียนวันที่ 25 กรกฎาคม 2561

3 ก.ค.2560 ที่ผ่านมา นายเชาว์ทวีพัฒน์ ดนัยนันท์ ปลัดอำเภอฯ ได้รับมอบหมายจากท่านนายอำเภอเถิน ให้เป็นประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษา โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560 ที่เทศบาลเมืองล้อมแรด ได้จัดขึ้นภายในศาลาเอนกประสงค์ วัดสบคือ หมู่ 10 บ้านสบคือ ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง พิธีสวดเจริญพุทธมนต์พระสงฆ์ 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด พนักงานเจ้าหน้าที่ คณะครูอาจารย์ นักเรียน และประชาชนร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก จากนั้น นายชาญณรงค์ ฟังเพราะ รองปลัดเทศบาล ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม โดยมีคณะครูอาจารย์ และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สังกัดโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ตำบลล้อมแรด และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน ทั้งนี้ เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม โดยอาศัยหลักธรรมทางพุทธศาสนาขัดเกลาจิตใจ เนื่องจากสภาพสังคมปัจจุบันมีความเสื่อมทางด้านจิตใจ ความเจริญด้านวัตถุเข้ามาแทนที่ ทำให้ความสงบสุขในสังคมลดน้อยลง คดีอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ปัญหารักในวัยเรียน เป็นต้น จึงจำเป็นที่เด็กนักเรียน เยาวชนต้องรู้เท่าทันปัญหาที่เกิดขึ้น เกิดภูมิคุ้มกันทางจิตใจ รู้จักแยกแยะความผิดชอบ ชั่ว ดี และสามารถนำความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และหลักคำสอนทางพุทธศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ การฝึกอบรมครั้งนี้ ได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากพระวิทยากร พระครูสิริพัฒนพิศาล เจ้าอาวาสวัดแม่วะหลวง และ พระปลัดชัยวัฒน์ จันทธัมโม เจ้าอาวาสวัดเวียง และ ร.ต.ท.อินทวน กาวี ,ร.ต.ท.ยงยุทธ ลือโลก ตำรวจชุดมวลชนสัมพันธ์ สถานีตำรวจภูธรเถิน เป็นวิทยากรให้ความรู้อีกด้วย.
(ภาพ:ข้อมูล กองการศึกษา เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)  

37621904_2156695157942453_5885861510726549504_n.jpg37875440_2156696317942337_4585706981024595968_n.jpg37856969_2156691511276151_4689712775193165824_n.jpg37837038_2156695364609099_6918930557074145280_n.jpg37827673_2156694284609207_5136093515154980864_n.jpg37821874_2156696731275629_4135632277130444800_n.jpg37811284_2156694891275813_5791729794831876096_n.jpg37802799_2156693004609335_7817983489776549888_n.jpg37800785_2156694624609173_3239477700028530688_n.jpg37795960_2156692807942688_5216293044336197632_n.jpg37792553_2156695474609088_2798736398155251712_n.jpg37787946_2156691671276135_6748576614923108352_n.jpg37784916_2156691534609482_4689020155882110976_n.jpg37782798_2156695821275720_238509764558979072_n.jpg37782180_2156693571275945_2466439502927757312_n.jpg37779896_2156693531275949_1289576089676414976_n.jpg37775490_2156692104609425_6786527581605724160_n.jpg37775472_2156691971276105_719490537719070720_n.jpg37772679_2156696824608953_4229043430656835584_n.jpg37772645_2156695924609043_1280186715641741312_n.jpg37771085_2156692291276073_2765396577081098240_n.jpg37769264_2156695901275712_8799595434893901824_n.jpg37769227_2156696597942309_3123165755110064128_n.jpg37765316_2156694914609144_126405410121842688_n.jpg37765306_2156694801275822_948088110464368640_n.jpg37762541_2156695967942372_7707499501946142720_n.jpg37755967_2156696087942360_6205343524917870592_n.jpg37749353_2156695444609091_4964205973326528512_n.jpg37744573_2156695147942454_2891556358023282688_n.jpg37743826_2156696251275677_6962421838295072768_n.jpg37742217_2156695684609067_4487852035290431488_n.jpg37738407_2156696117942357_5128854150209077248_n.jpg37736706_2156692064609429_6396071211373166592_n.jpg37735023_2156691937942775_8738669339525251072_n.jpg37732965_2156695634609072_4154588029391994880_n.jpg37732330_2156691777942791_6530631402885480448_n.jpg37730194_2156693747942594_3405004094643896320_n.jpg37729377_2156693241275978_7184925226109501440_n.jpg37729371_2156694187942550_743518435903799296_n.jpg37726453_2156696617942307_6350258569048227840_n.jpg37725383_2156696287942340_201261145288343552_n.jpg37722406_2156696414608994_9055306796876431360_n.jpg37721632_2156696487942320_8540965183072239616_n.jpg37709685_2156693234609312_4677740579625369600_n.jpg

โครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่รับชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ ได้ดำเนินการตาม โครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่รับชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในเขตพื้นที่บริการ ระหว่างวันที่ ๗ ถึง ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ และจะออกดำเนินการเพิ่มเติม ในระหว่าง ๑๑ - ๑๘ มีนาคม นี้ ตามวันและเวลาที่มาพร้อมนี้ต่อไป
(ภาพ:ข้อมูล กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ จ.ลำปาง) 

54214929_2214217635573473_4248634026329374720_n.jpg54213607_831265433893150_7069258939329675264_n.jpg53870806_380604186054752_335263618117402624_n.jpg53731988_820433694957960_1973356946446614528_n.jpg53657249_421874098567783_646165344213270528_n.jpg53489151_2094414547315594_6420829481631481856_n.jpg53484860_258479618224769_6784829965717209088_n.jpg53287700_395479847906965_8090545726448205824_n.jpg

โครงการแข่งขันกีฬาล้อมแรดเกมส์วันที่ 25-27 ธันวาคม 2561

โครงการแข่งขันกีฬาล้อมแรดเกมส์วันที่ 25-27 ธันวาคม 2561
(ภาพ:ข้อมูล กองการศึกษา เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

48426697_2262375230707778_9153194715074527232_n.jpg48426029_2262373247374643_6579091428691935232_n.jpg48425883_2262373690707932_6405940238765522944_n.jpg48425655_2262375020707799_8834335587105243136_n.jpg48425554_2262376360707665_6284543477770354688_n.jpg48424611_2262378077374160_5201506103296262144_n.jpg48423791_2262377394040895_244976456298397696_n.jpg48395698_2262374690707832_7281214660559241216_n.jpg48390901_2262374267374541_1951038136008048640_n.jpg48380135_2262374030707898_3876174840377376768_n.jpg48375913_2262379357374032_8099762206574379008_n.jpg48371992_2262376337374334_4499881963808620544_n.jpg48369488_2262376650707636_2760680131759439872_n.jpg49629754_2262378657374102_8969668447529074688_n.jpg49605992_2262374127374555_3057542365678927872_n.jpg49604317_2262375680707733_368873910462054400_n.jpg49599744_2262379614040673_4423138577630625792_n.jpg49597620_2262375444041090_4166116305730011136_n.jpg49574335_2262374454041189_1898520633122226176_n.jpg49568744_2262379534040681_6390672858388889600_n.jpg49545993_2262379794040655_2846727228849389568_n.jpg49544911_2262376737374294_3005669417125150720_n.jpg49535924_2262379240707377_8784314894737473536_n.jpg49509530_2262379000707401_2566232814647246848_n.jpg49494445_2262381044040530_458834762140745728_n.jpg49491069_2262372984041336_3235709708039880704_n.jpg49450496_2262375094041125_8826694015651938304_n.jpg49414101_2262380127373955_3478724158852956160_n.jpg49397670_2262376187374349_4469277753434177536_n.jpg49380418_2262374404041194_4511995974901563392_n.jpg49378886_2262381994040435_3300185976130764800_n.jpg49348407_2262372880708013_7478104684486459392_n.jpg49346156_2262374480707853_4387466782588272640_n.jpg49344929_2262376090707692_6796632720530210816_n.jpg49343306_2262375650707736_8208900898978529280_n.jpg49319474_2262379517374016_676269994056613888_n.jpg49314267_2262377890707512_8573122191627911168_n.jpg49312061_2262376847374283_3760666793077637120_n.jpg49296014_2262373947374573_3722360787218464768_n.jpg49289658_2262377527374215_1887279312139190272_n.jpg49250852_2262373560707945_5789865186319925248_n.jpg49243619_2262378094040825_8034458096422092800_n.jpg49241559_2262373520707949_6724529805997375488_n.jpg49213466_2262374087374559_783306746645970944_n.jpg49210811_2262381884040446_2140207354925285376_n.jpg49210650_2262377010707600_3884301584221339648_n.jpg49209874_2262377667374201_1279614720487194624_n.jpg49206734_2262374154041219_6851255423111004160_n.jpg49206697_2262373974041237_3416159799748853760_n.jpg49205801_2262373164041318_3024026214722437120_n.jpg49205145_2262373034041331_1999650624563576832_n.jpg49204826_2262375900707711_1860643664431153152_n.jpg49204631_2262375310707770_5440834690485321728_n.jpg49203615_2262375830707718_4873918888816934912_n.jpg49203579_2262374327374535_4438942566926254080_n.jpg49202946_2262379950707306_129974124217892864_n.jpg49192834_2262374897374478_1987232053044707328_n.jpg49192726_2262377640707537_4696835828129726464_n.jpg49187814_2262373727374595_4453051160831459328_n.jpg49187783_2262377304040904_6024586540615729152_n.jpg49181196_2262375160707785_8249806313534521344_n.jpg49174368_2262373294041305_3697607894259204096_n.jpg49151039_2262376524040982_7508137672800468992_n.jpg49140287_2262373067374661_2414202328262377472_n.jpg49140180_2262376030707698_6894835004564570112_n.jpg49136555_2262372557374712_5991241608530493440_n.jpg49135353_2262380847373883_7425411251150258176_n.jpg49132453_2262377857374182_7442996140045238272_n.jpg49132285_2262372490708052_1523422842601865216_n.jpg49126874_2262376464040988_8516810935539597312_n.jpg49126849_2262376550707646_5340349038627651584_n.jpg49125064_2262380877373880_5374477170884214784_n.jpg49124961_2262378957374072_2331947717359566848_n.jpg49121606_2262373834041251_276264116228718592_n.jpg49114057_2262378337374134_4035758907220557824_n.jpg49106294_2262376040707697_1462943694414938112_n.jpg49101886_2262376254041009_1924467870587158528_n.jpg49097724_2262380890707212_6168043829896151040_n.jpg49090697_2262373994041235_3656754401562853376_n.jpg49089391_2262373317374636_9059624080822501376_n.jpg49087150_2262375244041110_229480102625280_n.jpg49085597_2262375937374374_8054499509041889280_n.jpg49074627_2262375117374456_4560144662823698432_n.jpg49072178_2262372794041355_457938767538290688_n.jpg49071720_2262374554041179_4328522251986010112_n.jpg49069829_2262375617374406_3580332085665071104_n.jpg49069728_2262379124040722_2511915351097212928_n.jpg49061356_2262376314041003_3222654755511730176_n.jpg49058203_2262378554040779_4841977401720176640_n.jpg49046493_2262376904040944_9016346384030236672_n.jpg49025895_2262375587374409_6593857895622770688_n.jpg49023167_2262381657373802_2682038421576220672_n.jpg49021027_2262377267374241_2514204177823956992_n.jpg49020977_2262373387374629_4097966762564255744_n.jpg49019446_2262372584041376_9137316152261738496_n.jpg49019437_2262375060707795_4891668631441637376_n.jpg49017908_2262374597374508_8229480135993065472_n.jpg49017826_2262374807374487_8032779386979614720_n.jpg49017742_2262376514040983_4033512793943572480_n.jpg49015732_2262374737374494_5799410300163719168_n.jpg49015706_2262377507374217_4640084376548278272_n.jpg49012537_2262375544041080_8995515272953593856_n.jpg49007422_2262380627373905_3863478994359812096_n.jpg49007329_2262376067374361_4278007483760377856_n.jpg49005402_2262373144041320_7554474056322383872_n.jpg49005377_2262375340707767_3208066443824332800_n.jpg49001953_2262377220707579_9033182436787224576_n.jpg48996035_2262378867374081_7099943972398694400_n.jpg48987007_2262373267374641_7055518750539251712_n.jpg48985336_2262373130707988_4716329726908563456_n.jpg48969795_2262373704041264_4964329226003021824_n.jpg48969756_2262380727373895_2351965791127076864_n.jpg48968202_2262372727374695_2333196998791921664_n.jpg48966058_2262378160707485_2101058745202114560_n.jpg48964971_2262375960707705_5722950794144120832_n.jpg48955992_2262375484041086_5191390351507587072_n.jpg48954528_2262375050707796_5993018007004119040_n.jpg48952902_2262374317374536_3340900556699860992_n.jpg48950332_2262372424041392_6500746337540112384_n.jpg48950312_2262374574041177_743637105850187776_n.jpg48944897_2262382174040417_5474689619872186368_n.jpg48944732_2262377760707525_3706099852057247744_n.jpg48939732_2262372807374687_7017826091779751936_n.jpg48936620_2262377090707592_1724147718273630208_n.jpg48932606_2262373497374618_7011516853541404672_n.jpg48932545_2262374887374479_6612621869004619776_n.jpg48932492_2262380437373924_4177509539706306560_n.jpg48930739_2262378327374135_8037884595561037824_n.jpg48930710_2262376164041018_1150184867409952768_n.jpg48929009_2262372517374716_8289141891774021632_n.jpg48926437_2262376670707634_818199185512726528_n.jpg48926337_2262374730707828_4001435564405424128_n.jpg48926290_2262375910707710_115041725520543744_n.jpg48923782_2262380587373909_7881543778782150656_n.jpg48919679_2262379980707303_5096808823688003584_n.jpg48914984_2262373210707980_5180317041055236096_n.jpg48912120_2262374377374530_1888476633057198080_n.jpg48905069_2262373790707922_5818494506307158016_n.jpg48903289_2262372827374685_4887589365993177088_n.jpg48894852_2262378677374100_6717734076813410304_n.jpg48894070_2262374430707858_7574870370679783424_n.jpg48430350_2262381834040451_5412149703426965504_n.jpg48430315_2262381177373850_5787002796775571456_n.jpg48430299_2262377344040900_3218992776200847360_n.jpg48430282_2262376837374284_609032929577795584_n.jpg48430042_2262374197374548_5476095126444965888_n.jpg48430016_2262379940707307_4526076140418236416_n.jpg48429608_2262381857373782_2662454070786129920_n.jpg48429285_2262377360707565_4680344017001512960_n.jpg48428960_2262377054040929_6048846165170978816_n.jpg48428900_2262375527374415_8829368706535522304_n.jpg48428679_2262374830707818_2131884648903475200_n.jpg48428172_2262380450707256_7896436277233319936_n.jpg48427964_2262374204041214_8410241277823549440_n.jpg48427878_2262375400707761_3536614940703981568_n.jpg48427761_2262374614041173_6120655419904884736_n.jpg48427384_2262373584041276_1717959168616300544_n.jpg48427341_2262374287374539_3045070485025980416_n.jpg48427330_2262374054041229_2762532014283292672_n.jpg48427251_2262381984040436_1658605739947589632_n.jpg48427093_2262376697374298_3474260141644185600_n.jpg48426817_2262379814040653_2642798492258402304_n.jpg48426767_2262375800707721_3972917625805078528_n.jpg

ให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับลูกเสือสำรอง

? เมื่อเวลา13.00น.ของวันที่25/01/62บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดจัดเจ้าหน้าที่วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับลูกเสือสำรองชั้นประถมศึกษาปีที่1-3โรงเรียนอนุบาลเถิน(ท่านางอุปถัมภ์)ตามกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ณ สวนสาธารณะเมืองเถิน.
??บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรด??
☎️054-291199?ตลอด 24 ช.ม.?
(ภาพ:ข้อมูล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

50592068_2016764331777443_7992944858094370816_n.jpg50583744_2016763598444183_8175991347728089088_n.jpg50554474_2016763851777491_5493271027079184384_n.jpg50399512_2016764078444135_3840879774096424960_n.jpg50073993_2016764128444130_3011071485256138752_n.jpg51069951_2016763718444171_6634778209420312576_n.jpg51064694_2016763661777510_4994007900989947904_n.jpg51014171_2016764248444118_2614371568310026240_n.jpg50996722_2016764568444086_3034128102356680704_n.jpg50958849_2016764438444099_5866074531969368064_n.jpg50929481_2016763951777481_4541607068578086912_n.jpg50927218_2016764001777476_6656794744355553280_n.jpg50881506_2016764641777412_5341928688944414720_n.jpg50840197_2016763901777486_4439313119524683776_n.jpg50715950_2016763781777498_3618185492165558272_n.jpg50656824_2016764205110789_6540171379948388352_n.jpg50644845_2016764508444092_6033212226515501056_n.jpg

ไฟไหม้บ่อทิ้งขยะและหญ้าแห้งเป็นบริเวณกว้างที่บ้านนายาง

เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสบปราบ รับแจ้งจากนายก อบต.นายาง ขอความช่วยเหลือเรื่องไฟไหม้บ่อทิ้งขยะและหญ้าแห้งเป็นบริเวณกว้างที่บ้านนายาง ทีมงานป้องกันฯออกร่วมกับ อบต.นายาง อบต.แม่กัวะ อบต.สบปราบ ชุดไฟป่า ป่าไม้ เสร็จสิ้นภาระกิจ ๑๖.๓๐ น.
(ภาพ:ข้อมูล เทศบาลตำบลสบปราบ จ.ลำปาง) 

52546673_1467226760087260_1220165110320857088_2n.jpg53298625_1467226700087266_682047609832996864_2n.jpg53136676_1467226610087275_4197451721401696256_2n.jpg53013900_1467226770087259_7991708311240048640_2n.jpg52838909_1467226663420603_677928770555871232_2n.jpg52788344_1467226596753943_1280002070702718976_2n.jpg52759754_1467226616753941_6668344044558483456_2n.jpg52595429_1467226683420601_3916869316204560384_2n.jpg52583882_1467226730087263_7519941466995556352_2n.jpg

กาดนัดเมืองเถินดอทคอม แชลแนลยูทูป

กาดนัดเมืองเถินดอทคอม แชลแนลยูทูป

     

สำหรับข้อคิดเห็นที่ทรงคุณค่า

 

บ้านสรวลโฮมสเตย์ Baan Suan

พบกับเรา บ้านสรวลโฮมสเตย์ Baan Suan ได้ที่นี่

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech